Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Planowanie podatkowe Dariusz M. Malinowski. Planowanie podatkowe Dariusz M. Malinowski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Planowanie podatkowe Dariusz M. Malinowski. Planowanie podatkowe Dariusz M. Malinowski."— Zapis prezentacji:

1

2 Planowanie podatkowe Dariusz M. Malinowski

3

4 Planowanie – w rozumieniu teorii zarządzania - działanie zorientowane na przyszłość, dążenie do wywołania zjawisk, które najprawdopodobniej nie zaistniałyby samoistnie

5 Etapy planowania podatkowego
.

6 Typowe cele planowania podatkowego 1/ wpływ na kwotę zobowiązania podatkowego 2/ wpływ na termin jego zapłaty

7 Planowanie jest elementem optymalizacji podatkowej
Unikanie płacenia podatków przy wykorzystaniu instrumentów prawnych Uchylanie się od płacenia podatków – działania nielegalne

8 UWAGA!!! Planowanie podatkowe jest również istotnym elementem budowania budżetu Państwa, a jego cele są rozbieżne z tymi, które stawiają podatnicy - w przypadku niedoborów (tax gap) skutkiem może być zaostrzenie polityki fiskalnej.

9 Przykłady działań w celu osiągnięcia oszczędności kwotowych

10 Oszczędności przez planowanie kosztów:
Ulgi i odliczenia Amortyzacja Pozapłacowe świadczenia dla pracowników Monitorowanie zmian w przepisach, np. reprezentacja i reklama w 2007 roku, czy zaniechane inwestycje w roku 2009 Źródła finansowania inwestycji – kredyt, leasing, pożyczka od udziałowca

11 c.d. Unikanie ponoszenia wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów, np. cienka kapitalizacja przy pożyczkach od udziałowców, wydatki reprezentacyjne Modelowanie wysokości straty Dla osób fizycznych elementem planowania może być wybór formy opodatkowania lub podatek liniowy

12 c.d. Wybór miejsca prowadzenia działalności – w kraju, czy za granicą, w specjalnej strefie ekonomicznej czy poza nią Transakcje z podmiotami powiązanymi

13 Planowanie przy uwzględnieniu możliwości uproszczonych zaliczek – CIT i liniowy PIT

14

15 Inne rozwiązania związane z planowaniem momentu powstania obowiązku podatkowego

16 Moment powstania przychodów z działalności gospodarczej
- art. 199a Ordynacji podatkowej - rola umów zawieranych przez podatnika, np. identyfikacja przychodów przy usługach ciągłych

17 Ograniczone możliwości planowania w podatku VAT
Wykorzystanie nowych przepisów przejściowych przy zmianie stawek Przykłady z przełomu lat

18 .

19 .

20 .

21 Zmiana roku podatkowego
Podjęcie uchwały Zgłoszenie do właściwego naczelnika urzędu skarbowego Zgłoszenie zmiany umowy spółki do KRS (art. 255ksh) – zagrożenia dla planu

22 Terminy c.d. Wykorzystanie pomocy publicznej przy odraczaniu terminów wpłat Orientacja na wygaśnięcie zobowiązania podatkowego Czy można nie płacić podatków - incydentalnie stosowany brak wpłaty w terminie bez powiadamiania organu

23 Z żadnej normy prawnej nie można wyprowadzić zasady nakładającej na podatnika obowiązek działania dla powstania zobowiązania podatkowego w najwyższej możliwej wysokości. (...) Jeżeli obowiązujący porządek prawny stwarza podatnikowi możliwość wyboru kilku legalnych konstrukcji do osiągnięcia zamierzonego celu gospodarczego, z których każda będzie miała inny wymiar podatkowy, to wybór najkorzystniejszego podatkowego rozwiązania nie może być traktowany jako obejście prawa. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 30 czerwca 2003 r. sygn. akt I SA/Wr 1183/00

24 Dziękuję za uwagę Dariusz M. Malinowski


Pobierz ppt "Planowanie podatkowe Dariusz M. Malinowski. Planowanie podatkowe Dariusz M. Malinowski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google