Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentacja multimedialna

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentacja multimedialna"— Zapis prezentacji:

1 Prezentacja multimedialna
RODZINA

2 Rodzina Jest najmniejszą, podstawową grupą społeczną, stanowi integralną część każdego społeczeństwa, Jest kulturowo uwarunkowanym regulatorem rodzinnych zachowań ludzkich oraz komórką społeczną zaspakajającą istotne potrzeby jednostki i społeczeństwa, Zaspokaja potrzeby poprzez zintegrowane wzorcami rodzinnymi działania i zachowania swych członków, którzy realizują określone funkcje rodziny posiada, własną, indywidualną, niepowtarzalną organizację i układ stosunków rodzinnych.

3 Funkcja rodziny Wyspecjalizowane działania i współdziałania członków rodziny, wynikające z bardziej lub mniej uświadamianych sobie przez nich zadań, podejmowanych w ramach wyznaczonych przez obowiązujące normy i wzory, a prowadzące do określonych efektów głównych i pobocznych

4 5 Podstawowych funkcji jakie spełnia rodzina
1. Utrzymuje biologiczną całość społeczeństwa 2. Sprawuje opiekę nad dzieckiem, stwarza mu warunki rozwoju, umożliwia jego socjalizację 3. Kontroluje pod kontem norm obowiązujących w społeczeństwie postępowanie swoich członków 4. Zaspokaja potrzeby emocjonalne, stwarza warunki tak potrzebnej każdemu prywatności 5. Utrzymuje kulturalną ciągłość społeczeństwa, pokazując młodemu pokoleniu język, zwyczaje, wzory postępowań i przekazuje tradycję kulturalną

5 Obowiązki prawne członków rodziny
Współdziałanie dla dobra rodziny Małżonkowie zobowiązani są przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny Dzieci i rodzice mają obowiązek wzajemnie się wspierać Dzieci do 18 roku życia podlegają władzy rodzicielskiej Dzieci mieszkający z rodzicami, pozostające na ich utrzymaniu zobowiązane są pomagać w gospodarstwie domowym Dziecko ukończywszy 18 lat, zamieszkujące u rodziców ma obowiązek przestrzegać porządku domowego ustalonego przez rodziców Rodzice mają obowiązek sprawować pieczę nad osobą dziecka Rodzice mają obowiązek prawnego reprezentowania dziecka

6 Zakłócenie życia rodzinnego
Alkoholizm Agresja Niechciana ciąża

7 Typy rodziny (ze względu na to, kto kieruje czynnościami rodziny)
Najważniejszym autorytetem w rodzinie jest ojciec i on sprawuje przede wszystkim funkcje kontroli Funkcje te przypadają matce, obdarzonej z tej racji wysokim autorytetem Zachodzi równowaga między mężem, a żoną w zakresie władzy i kontroli w rodzinie Rodzina wybiera drogę pośrednią między równowagą a dominacją męża lub żony

8 Potrzeby jakie zaspokaja rodzina
Biologiczne; Ekonomiczne; Psychospołeczne; Bytowe; Opiekuńcze; Emocjonalne (miłość i przynależność, wymiany uczuć, uznania, szacunku, poczucia bezpieczeństwa); Kształtuje i wzbogaca osobowość

9 Role rodzicielskie 1. Organizacja życia domowego, rola żywicieli, opiekunów, wychowawców, podejmują za dziecko decyzję i ponoszą za nie odpowiedzialność 2. Udział w kształtowaniu się osobowości dziecka, jego świata myśli, uczuć, dążeń oraz w tworzeniu się obrazu siebie samego, poczucia własnego „ja” 3. Układ ról - postać matki i ojca. Od roli ojca oczekuje się: siły, zaradności, odpowiedzialności, stwarzania oparcia dla żony i całej rodziny. Od roli matki oczekuje się: ekspresji uczuć, serdeczności, ciepła, wyrozumiałości, zrozumienia i zaspokojenia potrzeb innych, wprowadzenia w szerszy krąg rodziny i tradycji 4. Jednomyślność w systemie wartości, nakazach i zakazach ( brak jednolitości w zakazach i nakazach utrudnia dziecku rozeznanie w tym co dobre, a co złe; dla dziecka ważne jest jak odnoszą się wzajemnie rodzice do siebie i do innych członków rodziny- czy akceptują się, są życzliwi, czy pełni urazy, pretensji czy żalu


Pobierz ppt "Prezentacja multimedialna"

Podobne prezentacje


Reklamy Google