Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Emilia Lichtenberg-Kokoszka

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Emilia Lichtenberg-Kokoszka"— Zapis prezentacji:

1 Emilia Lichtenberg-Kokoszka
Poród rodzinny Emilia Lichtenberg-Kokoszka

2 Kobiety podczas porodu często potrzebują obecności kogoś bliskiego, z kim wchodzą w pewną szczególną relację. Najczęściej jest to ojciec lub inna, bliska osoba (najczęściej kobieta). Kobiety rodzące w towarzystwie kilku osób mają długie i trudne porody. Odent, s. 58

3 Obecność małżonka / Douli
Zadaniem partnera jest pomoc w złagodzeniu cierpienia (fizycznego i psychicznego) związanego z porodem poprzez stworzenie właściwej atmosfery emocjonalnej oraz: jeśli kobieta wyraża zgodę, przenoszenie jej uwagi z bólu rodzenia na inne treści pomoc w relaksacji podczas przerwy międzyskurczowej pomoc w prawidłowym oddychaniu trzymanie za rękę, masowanie lub po prostu obecność jeśli kobieta marznie – ubranie skarpetek przeciera twarz wilgotnym materiałem podanie wody do picia (niewielkimi łykami) oparcie fizyczne, gdy kobieta chodzi między skurczami, lub w czasie samego porodu Opieka okołoporodowa… Kliniczna perinatol… s. 17

4 ORAZ OSOBA OBECNA PRZY PORODZIE PEŁNI ROLĘ SŁUŻEBNĄ WOBEC RODZĄCEJ
(rodząca decyduje o sposobie łagodzenia jej bólu porodowego) ORAZ CHRONIĄCĄ RODZĄCĄ I DZIECKO PRZED SYTUACJAMI NIEKORZYSTNYMI (decyduje o aktywności personelu medycznego) Partner i rodząca podejmują decyzję: Personel medyczny wyjaśnia konieczność wyrażają zgodę / nie wyrażają zgody Zastosowania określonych procedur na proponowane postępowanie medyczne Małżonkowie uzasadniają swoją decyzję Personel medyczny przekazuje inne argumenty lub zgadza się z decyzją małżonków

5 Korzyści porodu rodzinnego dla rodzącej
Zaspokojenie potrzeby: bliskości, czułości, zrozumienia, akceptacji, BEZPIECZEŃSTWA Zniwelowanie poczucia osamotnienia i lęku Wzmocnienie poczucia więzi i jedności małżeńskiej (pojawia się uczucie wdzięczności za wspólnie poniesiony trud rodzenia) Mobilizacja do wysiłku porodowego zwłaszcza w chwilach załamania Fizjologiczny przebieg porodu Mniejsza ilość interwencji medycznych Mniejsza odczuwalność bólu Bardziej pozytywny odbiór porodu Wpływ na kształtowanie pozytywnej (optymistycznej) postawy macierzyńskiej (kształtowanie pozytywnej samooceny) Powodzenie w karmieniu piersią Poznanie współmałżonka w trudnej sytuacji rodzi poczucie wzajemnego zaufania i nadziei na przyszłość Stanowi namacalne potwierdzenie miłości do rodzącej i dziecka

6 Korzyści porodu rodzinnego dla małżonka
Wzbogacenie osobowości poprzez współuczestniczenie w niepowtarzalnych wydarzeniach Poczucie szczęścia wynikające ze spełnienia się w roli męża i ojca Pogłębienie uczucia miłości i wdzięczności dla małżonki (za podjęty trud rodzenia) Wzmacnia poczucie wspólnoty i bliskości z żoną Ułatwia i wzbogaca kontakt z dzieckiem Życie seksualne staje się bardziej skojarzone z dawaniem życia, płodnością

7 Korzyści porodu rodzinnego dla dziecka
Większe zainteresowanie, miłość i zaangażowanie ojca w stosunku do potomka Silne przywiązanie Natychmiastowy intensywny kontakt z obojgiem rodziców Dziecko odbierane jest jako istota najcudowniejsza i doskonała Brak oporów ojca w podejmowaniu opieki nad dzieckiem (noworodek nie jest odbierany jako krucha istota) Obustronna przyjemność z kontaktów ojca z dzieckiem (głaskanie, dotykanie, mówienie… czułość). Dojrzewanie osobowości ojca i stymulacja rozwoju dziecka

8 Korzyści porodu rodzinnego dla personelu medycznego w szpitalu
(-) rodząca wykonuje bez oporu zalecenia medyczne Ułatwia współpracę z rodzącą (+) małżonek tłumaczy personelowi potrzeby, gesty, reakcje i wymagania rodzącej Małżonek wykonuje wiele czynności pomocniczych, zwalniając z nich personel medyczny Mąż dostrzega i rozumie wysiłek personelu medycznego Poród rodzinny ułatwia zmianę rutynowego myślenia i podejmowanych działań na rzecz podejścia zindywidualizowanego, odpowiadającego potrzebom rodziny

9 Sytuacje niekorzystne
Osobie wspierającej brak wiedzy na temat przebiegu porodu Małżonkowi brak wiedzy na temat możliwości łagodzenia dolegliwości porodowych Mężczyzna biernym obserwatorem przebiegu porodu Mężczyzna uczestnikiem tylko II fazy porodu Partner zamiast pełnić rolę służebną jest zbyt aktywny w stosunku do potrzeb rodzącej (sam decyduje o jej potrzebach i według własnego uznania stara się jej pomóc) Małżonek posłuszny personelowi medycznemu Obciążenie psychiczne wynikające z nieumiejętności ulżenia w cierpieniu najbliższej osobie. Depresja Minimalizacja korzyści z porodu rodzinnego zarówno dla kobiety jak i mężczyzny Nieporozumienia między małżonkami. Wzrost napięcia. Zaburzenie prawidłowego przebiegu porodu. Agresja. Obniżenie więzi małżeńskiej Kobieta nie ma już żadnego wsparcia. Rodząca przedmiotem nie podmiotem porodu

10 UWAGI Partner musi również zadbać o to by w czasie porodu sam mógł coś zjeść i czegoś się napić Stwierdzenie ryzyka porodowego nie dyskwalifikuje do odbycia porodu rodzinnego B. Chazan, E. Świątek


Pobierz ppt "Emilia Lichtenberg-Kokoszka"

Podobne prezentacje


Reklamy Google