Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BEZDOMNOŚĆ dotyka wszystkie grupy społeczne

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BEZDOMNOŚĆ dotyka wszystkie grupy społeczne"— Zapis prezentacji:

1 BEZDOMNOŚĆ dotyka wszystkie grupy społeczne

2 BEZDOMOŚĆ – to problem społeczny charakteryzujący się brakiem miejsca stałego zamieszkania (brakiem domu) BEZDOMNOŚĆ - to kryzysowy stan egzystencji osoby nie posiadający faktycznego mieszkania, pozbawionej środków niezbędnych do zaspokojenia elementarnych potrzeb, trwale wykorzenionej ze środowiska w wyniku rozpadu więzi społecznych i akceptujący swoją rolę społeczną

3 Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r za osobę bezdomną uważa ” osobę nie zamieszkującą w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i nie zameldowaną na pobyt stały w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych” .

4 NAJCZĘSTSZE POWODY BEZDOMOŚCI
rozpad rodziny eksmisja powrót z zakładu karnego bez możliwości zamieszkania brak stałego dochodu uzależnienia przemoc w rodzinie

5 PRACA SOCJALNA wg Heleny RADLIŃSKIEJ – polega na wydobywaniu i pomnażaniu siły ludzkiej, na ich usprawnianiu i organizacji wspólnego działania dla dobra ludzi wg Komitetu Rady Europy to specyficzna działalność zawodowa mająca na celu lepszą adaptację wzajemną osób, rodzin, grup i środowiska społecznego w jakim żyją oraz rozwijanie poczucia godności osobistej i odpowiedzialności jednostki na drodze odwoływania się do potencjalnych możliwości poszczególnych osób do powiązań między profesjonalnych, a także sił i środków społecznych. Praca socjalna to działalność zawodowa skierowana na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. (Ustawa o pomocy społecznej 12 marca 2004 rok)

6 INDYWIDUALNY PROGRAM WYCHODZENIA Z BEZDOMNOŚCI jest opracowany wspólnie przez bezdomnego i pracownika socjalnego a jego realizacja wymaga aktywnego współdziałania ze strony bezdomnego w rozwiązywaniu własnych problemów życiowych .

7 Ze strony pracownika socjalnego bezdomny może oczekiwać pomocy m. in
Ze strony pracownika socjalnego bezdomny może oczekiwać pomocy m.in. w: leczeniu uzależnień; uzyskaniu zatrudnienia; uzyskaniu konsultacji prawnej i psychologicznej rozwiązaniu problemów rodzinnych i mieszkaniowych

8 ZALETY ZASTOSOWANIA KONTRAKTU SOCJALNEGO
mobilizuje podopiecznego do działania przeciwdziała uzależnieniu klienta od instytucji pomocy społecznej daje poczucie bezpieczeństwa klientowi i pracownikowi socjalnemu, pozwala szybko osiągnąć rezultaty (dzięki pełnemu zaangażowaniu i wspólnemu działaniu stron kontaktu) Jest narzędziem pomiaru przebytej drogi w rozwiązywaniu problemu klienta wpływa na skuteczność pracy socjalnej

9 DZIĘKUJĘ


Pobierz ppt "BEZDOMNOŚĆ dotyka wszystkie grupy społeczne"

Podobne prezentacje


Reklamy Google