Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych"— Zapis prezentacji:

1 Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych
Stowarzyszenie „AKSON” Warsztaty Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II w Sławnie

2

3 Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.

4

5 Każdy człowiek ma prawo, by szanowane było jego życie i godność, które stanowią dobra nienaruszalne.

6

7 Trzeba patrzeć na każdego człowieka w świetle jego godności ludzkiej, która nie znika w miarę upływu lat i pogorszenia się staniu psychicznego i fizycznego

8

9 Osoby Niepełnosprawne
nie powinny być traktowane jako ciężar dla społeczeństwa, ale jako bogactwo, które może przyczyniać się do dobrobytu.

10

11 Nie można zagwarantować rzeczywistego poszanowania godności człowieka i przestrzegania jego praw, dopóki jednostki i społeczności nie przezwyciężą egoizmu, lęku chciwości i żądzy władzy.

12

13 Nie wystarczy opiewać wielkimi słowami godności człowieka, jeśli potem samo prawodawstwo jawnie jej zaprzecza.

14

15 Podstawą wszystkich praw jest z pewnością prawo do istnienia.

16

17 Sprawiedliwość polega na tworzeniu zrównoważonego układu relacji
międzyludzkich i społecznych, gwarantujących, że każdy otrzymuje to, co mu się należy, a nikomu zostaje odebrane nic z tego, do czego ma prawo.

18

19 Rozwój i postęp gospodarczy nie może dokonywać się kosztem człowieka i uszczuplania jego podstawowych wymagań. Musi to być rozwój, w którym człowiek jest podmiotem, czyli najważniejszym punktem odniesienia.

20

21 tolerancji, zrozumienia i szacunku dla każdego człowieka.
Proszę was, wychowawcy, którzy jesteście powołani, aby wpajać młodemu pokoleniu autentyczne wartości życia. Uczcie dzieci i młodzież tolerancji, zrozumienia i szacunku dla każdego człowieka.

22

23 Człowiek nigdy nie zazna szczęścia kosztem drugiego człowieka, niszcząc jego wolność, depcząc jego godność i hołdując egoizmowi.

24

25 WY MŁODZI, którzy nosicie w sercach wielkie aspiracje uczcie się żyć w zgodzie i wzajemnym poszanowaniu, solidarnie pomagając jedni drugim. Podtrzymujcie w waszych sercach dążenie do dobra

26

27 Starajmy się tak postępować, by nikomu w naszej Ojczyźnie nie brakowało dachu nad głową i chleba na stole, by nikt nie czuł się samotny, pozostawiony bez opieki.

28

29 W rodzinie, wspólnocie osób, szczególną troską winno być otoczone dziecko; należy rozwijać głęboki szacunek dla jego godności osobistej, oraz ze czcią i wielkodusznie służyć jego prawom.

30

31 akceptować ich obecność, pomagać im i doceniać ich zalety.
Czcić ludzi znaczy spełniać trojaką powinność wobec nich: akceptować ich obecność, pomagać im i doceniać ich zalety.

32

33 Poszanowanie dobra każdego człowieka i troska o nie jest konkretną powinnością wszystkich ludzi.

34

35 Nie można nigdy traktować ludzi jako przedmiotów ani poświęcać ich dla korzyści politycznych, ekonomicznych lub społecznych.

36 Copyright - Design Pracownia Komputerowo – Graficzna WTZ Sławno


Pobierz ppt "Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google