Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przewodnik po programie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przewodnik po programie"— Zapis prezentacji:

1 Przewodnik po programie
Leonardo da Vinci Przewodnik po programie

2 Cele programu dostosowanie systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w zjednoczonej Europie poprawa sytuacji na rynku pracy w poszczególnych krajach

3 Cele programu w obecnej edycji
doskonalenie systemów wstępnego kształcenia i szkolenia zawodowego poprawa jakości i dostępności ustawicznego kształcenia i szkolenia zawodowego co umożliwi zdobywanie umiejętności i kwalifikacji przez całe życie promowanie i poszerzanie wpływu kształcenia zawodowego na procesy innowacyjne

4 Promotorzy placówki kształcenia zawodowego, centra kształcenia i instytucje szkoleniowe na wszystkich poziomach, w tym szkoły wyższe ośrodki i instytuty badawcze przedsiębiorstwa, zwłaszcza małe i średnie organizacje zawodowe, w tym izby przemysłu i handlu organizacje partnerów społecznych organy i organizacje samorządów lokalnych i regionalnych organizacje non- profit, organizacje wolontariuszy, organizacje pozarządowe

5 Typy projektów wymiany i staże
projekty pilotażowe, w tym tzw. akcje tematyczne projekty językowe międzynarodowe sieci instytucji badania i analizy akcje wspólne

6 Projekty wymian i staży

7 Cele projektu wymian i staży
wzmocnienie wymiaru europejskiego systemów wstępnego kształcenia zawodowego, kształcenia ustawicznego i szkolenia zawodowego zachęcanie beneficjentów do zdobywania doświadczeń w łączeniu teorii z praktyką rozwój umiejętności językowych i możliwości doskonalenia zawodowego osób prowadzących szkolenia oraz kadry kierowniczej, odpowiedzialnej za zarządzanie zasobami ludzkimi

8 Obecnie preferowane są projekty zawierające precyzyjny opis następujących elementów
przygotowanie językowe i kulturowe cele, przedmiot oraz czas trwania staży opieka pedagogiczna i nadzór merytoryczny walidacja kompetencji uzyskanych w trakcie stażu

9 Beneficjenci staży uczniowie oraz studenci szkół wyższych
młodzi absolwenci młodzi pracownicy

10 Beneficjenci wymian osoby prowadzące szkolenia
kadra kierownicza w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi kadra zarządzająca programami szkoleń specjaliści w dziedzinie nauczania języków obcych

11 Czas trwania: stażu wymiany
Osoby w trakcie przygotowania do zawodu- od 3 tygodni do 9 miesięcy Studenci szkół wyższych- od 3 do 12 miesięcy Młodzi pracownicy i absolwenci- od 2 do 12 miesięcy od 1 do 6 tygodni

12 Miejsca gdzie mogą być realizowane wymiany i staże: za granicą!
w przedsiębiorstwach w warsztatach zawodowych działających przy szkole w stowarzyszeniach i fundacjach administracji publicznej

13 Procedura oraz dokumenty

14 Procedura A projekt należy złożyć do Krajowej Agencji Programu
projekty oceniają eksperci polscy decyzję podejmuje krajowa Rada Programu kontrakt podpisywany jest z KAP

15 W ramach konkursu należy złożyć:
wniosek listy intencyjne dokumenty selekcyjne

16 Wniosek należy: przygotować z wykorzystaniem aplikacji internetowej: wydrukować podpisać i opieczętować załączyć listy intencyjne skopiować x 2 załączyć dokumenty selekcyjne wysłać

17 List intencyjny Jak powinien wyglądać
List intencyjny Jak powinien wyglądać? Jakie informacje powinien zawierać? papier firmowy data podpis nie może być napisany odręcznie tytuł projektu nawiązanie do programu Leonardo da Vinci zobowiązanie do zapewnienia wysokiej jakości przedsięwzięcia

18 Dokumenty selekcyjne kopie dokumentów potwierdzających istnienie instytucji promotora kopie rachunku zysków i strat oraz bilansu z 3 ostatnich lat raport z audytu (dla wniosków o ponad EUR)* inne…* * Nie dotyczy instytucji publicznych * Na wezwanie KAP( patrz Konkurs projektów Programu Leonardo da Vinci na lata )

19 Najczęstsze wady projektów
zgłoszenie po terminie brak listów intencyjnych lub ich zła jakość brak podpisu osoby upoważnionej brak odpowiedzi na część pytań formularza zbyt ogólne odpowiedzi brak spójności formalnej i merytorycznej

20 Finansowanie projektów wymian i staży

21 Wkład własny w realizacje projektu nie jest wymagany Jaką kwotę można otrzymać?
Maksymalna dotacja na jedna osobę zarządzanie do 200 euro beneficjent do 5000 euro przygotowanie beneficjentów do 500 euro

22 Wysokość dofinansowania zależy od:
liczby i typu beneficjentów kraju docelowego czasu trwania staży/wymiany doświadczeń

23 Jaką kwotę można otrzymać? Warunki dodatkowe
przygotowanie projektu- wniosku (tylko MŚP) do 500 euro dodatkowe granty na zarządzanie( do 100 euro na beneficjenta w małych projektach*), dla osób niepełnosprawnych- koszty wizyt przygotowujących i monitorujących w przypadku osób niepełnosprawnych możliwość zwiększenia kwoty grantu na beneficjenta o maksymalnie 100% ( do euro) *Projekty obejmujące nie więcej niż 6 osób i/lub gdy standardowe dofinansowanie kosztów zarządzania nie przekracza 1000 euro

24 Kiedy dofinansowanie zostanie przekazane i w jakiej wysokości?
Projekty krótkoterminowe (do 18 miesięcy)- 2 transze: 80% po podpisaniu kontraktu Pozostała kwota( do 20%) na podstawie raportu końcowego Projekty długoterminowe (ponad 18 miesięcy)-3 transze 60% po podpisaniu kontraktu 20% na podstawie raportu po wykorzystaniu 70% pierwszej transzy Pozostała kwota( do 20 %) na podstawie raportu końcowego

25 Kontrola finansowa rozliczeniu podlegają wszystkie wydatki poniesione w ramach budżetu projektu promotor powinien utworzyć oddzielny rachunek bankowy, wyłącznie na potrzeby projektu promotor zobowiązany jest prowadzić system księgowości w sposób, pozwalający rozpoznać źródła finansowania i wydatki, związane z realizacją projektu

26 Kontakt Krajowa Agencja Programu Leonardo da Vinci
Biuro Koordynacji Kształcenia Kadr, Fundusz Współpracy ul. Górnośląska 4a, Warszawa tel.: (22) , ; faks: e- mail:

27 praktykantka Wydziału Inicjatyw Europejskich
Prezentację wykonała praktykantka Wydziału Inicjatyw Europejskich Urzędu Miasta Bydgoszczy Katarzyna Meller


Pobierz ppt "Przewodnik po programie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google