Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przykłady opisów bibliograficznych dokumentów różnych kategorii

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przykłady opisów bibliograficznych dokumentów różnych kategorii"— Zapis prezentacji:

1 Przykłady opisów bibliograficznych dokumentów różnych kategorii
Pomoc dla uczniów przygotowujących bibliografię do prezentacji maturalnej Dr Stanisław Skórka Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Akademia Pedagogiczna w Krakowie

2 Normy bibliografii załącznikowej
PN-ISO 690:2002 Dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Zawartość, forma i struktura PN-ISO 690-2: 1999 Informacja i dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Dokumenty elektroniczne i ich części.

3 Typy wydawnictw najczęściej opisywanych
Wydawnictwo zwarte (książka) Artykuł w wydawnictwie zwartym (rozdział w książce, referat) Wydawnictwo ciągłe (czasopismo, seria) opisywane w całości Artykuł w wydawnictwie ciągłym Strona internetowa (artykuł z e-czasopisma, wortalu itp.) Program na CD

4 Wydawnictwo zwarte Autor/Autorzy. Tytuł. Odpowiedzialność drugorzędna (Redaktor, tłumacz itp.). Oznaczenie wydania, Numer tomu i jego tytuł (w opisie pojedynczego tomu). Miejsce wydania: wydawca, Rok wydania Liczba tomów (w opisie wydawnictwa wielotomowego), Objętość Nazwa serii i nr tomu w serii. Uwagi. ISBN /PN-ISO 690:2002 Chmielewska-Gorczyca, Elżbieta; Sosińska-Kalata, Barbara. Informacja naukowa z elementami naukoznawstwa. Warszawa ISBN /PN-ISO 690:2002 / Chmielewska-Gorczyca, E., Sosińska-Kalata, B. (1991). Informacja naukowa z elementami naukoznawstwa. Warszawa /APA/

5 Artykuł w wydawnictwie zwartym
Autor/Autorzy artykułu         Tytuł artykułu           In:/W:           Autor/Autorzy dokumentu głównego           Tytuł dokumentu głównego           Oznaczenie wydania           Miejsce wydania i wydawca           Rok wydania           Lokalizacja w obrębie dok macierzystego, rok, oznaczenie strony

6 Artykuł w wydawnictwie zwartym Przykłady
Szosland, J. Tkactwo. W: Terminarz technika. Włókiennictwo. Warszawa, 1969, s Królak, M. Ćw. 2. Próba ściskania. In: Laboratorium Wytrzymałości Materiałów. 2002, s Nowodworski, W. Biblioteki kościelne. In: Encyklopedia współczesnego bibliotekarstwa polskiego. Kom. red. K. Głombiowski, B. Świderski, H. Więckowska. Wrocław [i in.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1976, s. 61. Daniłowicz, Cz. (1995). Problemy użytkowników końcowych systemów wyszukiwania informacji i metody ich rozwiązywania. W: III Krajowe Forum Informacji Naukowej i Technicznej. Jastrzębie Zdrój Materiały konferencyjne, Jastrzębie Zdrój, s /APA/

7 Wydawnictwo ciągłe w całości
Tytuł Odpowiedzialność Wydanie Oznaczenie zeszytu (rok, rocznik, numery) Miejsce wydania i wydawca Rok Seria Uwagi ISSN

8 Wydawnictwo ciągłe w całości Przykłady
Polish Journal of Ecology. Institute of Ecology, Polish Academy of Science, 1998 vol. 46, no. 1-.  ISSN Przegląd Biblioteczny. Polska Akademia Nauk, Biblioteka w Warszawie. Barbara Sordylowa – redaktor naczelny. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich , R ISSN X.

9 Artykuł w wydawnictwie ciągłym
Autor/Autorzy artykułu Tytuł artykułu Tytuł wydawnictwa ciągłego Odpowiedzialność drugorzędna Wydanie Lokalizacja w obrębie dokumentu macierzystego (rok, ozn. zeszytu, strony)

10 Artykuł w wydawnictwie ciągłym Przykłady
Konikowski, Jacek. Y2K Paradoks ery komputerów. „Internet”, 1999, nr 1, s Paska, J. Czas budowy i koszty wytwarzania energii elektrycznej we francuskich elektrowniach jądrowych. „Postępy Techniki Jądrowej”, 1988, nr 3/4, s Zdun, Z. [et al.]: Nowe podejście do modeli transformatorów we współrzędnych fazowych. „Przegląd Elektrotechniczny”, 1987, z. 7/8, s Daniłowicz, Cz. (2000) Wyszukiwanie informacji w otwartym systemie WWW. Informatyka, nr 2, s /APA/

11 Dokumenty elektroniczne (e-książki)
Autor/Autorzy Tytuł Nośnik Wydanie Miejsce wydania Wydawca Data wydania Data aktualizacji Data dostępu Warunki dostępu Numer znormalizowany (ISBN/ISSN)

12 Dokumenty elektroniczne (e-książki) Przykłady
Christiansen, Donald. Electronics engineers handbook [CD-ROM]. 4 ed. New York. McGraw-Hill Gielecki, J.; Gacek, W.; Wilczak, T.: Multimedialny słownik anatomiczny [CD-ROM].Wersja 2.0. Warszawa: Wydaw.Lekarskie PZWL, dysk optyczny (CD-ROM). Kopaliński Władysław: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych [CD-ROM]. Wersja Łódź 1998.

13 Dokumenty elektroniczne Artykuł z czasopisma
Autor/Autorzy artykułu Tytuł artykułu Tytuł wydawnictwa ciągłego Nośnik Wydanie Oznaczenie zeszytu Data aktualizacji Data dostępu Lokalizacja w obrębie dokumentu macierzystego Warunki dostępu Numer znormalizowany

14 Dokumenty elektroniczne Artykuł z czasopisma (Przykłady)
Tadeusiewicz, R.: Informacja o utworzeniu, a także o celach i sposobach działania Polskiej Biblioteki Internetowej: Do wiadomości Rektorów-Członków KRASP. „Biuletyn EBIB” [online]. Nr 2/2003 (42) luty. [dostęp 28 marca 2003]. Dostępny w Internecie: ISSN Bobińska, M.: Ryzykowny kurs. Gazeta Prawna [online] , nr 105/2002 [dostęp 27 marca 2003]. s. 2. Dostępny w Internecie: ISSN Lott, S. R. (2000, September 12). Mr. Lott's Online Classroom. Dostęp: sierpień 2001, Nesbit, E. (1908). Ballads and Lyrics of Socialism. In Victorian Women Writers Project (P. Willett, Ed.). Dostęp 25 sierpnia 2001, Indiana University Web site: /APA/

15 Dokumenty elektroniczne Strony WWW
Tytuł Nośnik Miejsce wydania Wydawca Data wydania Data dostępu Warunki dostępu

16 Dokumenty elektroniczne Strony WWW (Przykłady)
Skórka Stanisław, Wirtualna historia książki i bibliotek [online]. Kraków [dostęp 4 lutego 2005]. Dostępny w Internecie: Dziecko w Sieci [online]. [dostęp 21 marca 2007]. Dostępny w Internecie: Wimmer Paweł, Kurs języka HTML - poradnik webmastera [online]. Warszawa [dostęp 20 marca 2007]. Dostępny w Internecie:

17 Pomoce Opis bibliograficzny stosowany w bibliografii załącznikowej. [dostęp 15 września 2006]. Dostępny w Internecie: Śliwińska, E. Opis bibliograficzny dokumentów elektronicznych : standardy dla potrzeb cytowania w przypisach [dostęp marzec 2007]. Biuletyn EBIB 2000 nr 6, czerwiec. Dostęp w Internecie: ABC bibliografii załącznikowej [dostęp 4 października 2006]. Dostępny w Internecie:


Pobierz ppt "Przykłady opisów bibliograficznych dokumentów różnych kategorii"

Podobne prezentacje


Reklamy Google