Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentacja wyników i przyjęcie rekomendacji wypływających z badania pn.: "Ewaluacja działań skierowanych na rzecz wsparcia systemu instytucjonalnego rynku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentacja wyników i przyjęcie rekomendacji wypływających z badania pn.: "Ewaluacja działań skierowanych na rzecz wsparcia systemu instytucjonalnego rynku."— Zapis prezentacji:

1 Prezentacja wyników i przyjęcie rekomendacji wypływających z badania pn.: "Ewaluacja działań skierowanych na rzecz wsparcia systemu instytucjonalnego rynku pracy oraz pomocy społecznej w ramach EFS" Departament Zarządzania EFS, MRR

2 Plan prezentacji Cel badania Zakres badania Zastosowana metodologia Najważniejsze wyniki badania Rekomendacje Główni adresaci rekomendacji

3 Cel badania było dokonanie kompleksowej ewaluacji działań współfinansowanych z EFS, podejmowanych na rzecz rozwoju i modernizacji instrumentów i instytucji rynku pracy oraz instytucji działających na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a zwłaszcza Działania 1.1 oraz Działania 1.5 schemat a) SPO RZL na lata 2004- 2006, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu podejmowanych działań na system instytucjonalny.

4 Zakres badania Wsparcie systemu instytucjonalnego rynku pracy i pomocy społecznej Wsparcie skierowane bezpośrednio do instytucji rynku pracy i instytucji pomocy społecznej Wsparcie instrumentów i usług instytucji rynku pracy i instytucji pomocy społecznej Wspieranie zasady partnerstwa i współpracy Wsparcie działań promocyjnych Pytania związane z nowym okresem programowania 2007 - 2013 oraz opracowaniem wskaźników realizowanego wsparcia

5 Metodologia W ramach badania zastosowano następujące metody i techniki badawcze: Analiza danych zastanych Wywiady internetowe – badanie CAWI Wywiady telefoniczne – badanie CATI Wywiady pogłębione – IDI

6 Najważniejsze wyniki badania (1) Zrealizowane wsparcie zostało udzielone zgodnie z założeniami SPO RZL. Dominującym obszarem wsparcia było doskonalenie zawodowe pracowników instytucji rynku pracy i instytucji pomocy społecznej. Zauważalny jest brak spójnego systemu diagnozowania potrzeb.

7 Najważniejsze wyniki badania (2) Wpływ dużych projektów systemowych jest mniejszy od zakładanego. Współpraca między instytucjami w zakresie realizacji projektów była niewielka. Skuteczność oraz zakres działań promocyjnych przewidywanych w większości projektów były niewystarczające.

8 Rekomendacje Badanie potrzeb grup docelowych wsparcia Podnoszenie kwalifikacji pracowników instytucji rynku pracy i instytucji pomocy społecznej Rozwój oraz modernizacja usług i standardów Wzmocnienie zasady partnerstwa Działania promocyjne Dysproporcja projektów badawczych Bieżący monitoring wydatkowanych środków i ich struktury System wdrażania

9 Główni adresaci rekomendacji Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Regionalne Instytucje Pośredniczące Ministerstwo Rozwoju Regionalnego KOEFS

10 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Ul. Wspólna 2/4 www.mrr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl www.mrr.gov.plwww.funduszestrukturalne.gov.pl www.mrr.gov.plwww.funduszestrukturalne.gov.pl Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Prezentacja wyników i przyjęcie rekomendacji wypływających z badania pn.: "Ewaluacja działań skierowanych na rzecz wsparcia systemu instytucjonalnego rynku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google