Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Badanie projektów szkoleniowych w ramach Działania 2.3 schemat a) SPO RZL.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Badanie projektów szkoleniowych w ramach Działania 2.3 schemat a) SPO RZL."— Zapis prezentacji:

1 Badanie projektów szkoleniowych w ramach Działania 2.3 schemat a) SPO RZL

2 Uzyskanie pogłębionej wiedzy na temat: –podnoszenia kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw przy współudziale środków EFS; –systemu wdrażania schematu konkursowego Działania 2.3 Wnioski z badania miały posłużyć lepszemu zaprojektowaniu systemu wdrażania Działań 2.1. i 8.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Badanie obejmowało: –analizę dokumentów –badania jakościowe (IDI, FGI i studia przypadków) –badania ilościowe (CATI) Cel i sposób realizacji badania

3 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Cele Rozkład geograficzny projektów

4 Przestrzenny zasięg szkoleń Projekty adresowane do przedsiębiorstw z całego kraju - 52,2% Projekty adresowane do przedsiębiorstw z terenu tego samego województwa - 27,5% Najwięcej projektów ogólnopolskich: mazowieckie, łódzkie, małopolskie, śląskie, wielkopolskie Rzeczywisty przestrzenny rozkład szkoleń jest bardzo nierównomierny (np. mazowieckie – 18% osób przeszkolonych, śląskie – 13,6%, lubuskie – 1,8%, opolskie – 2,2%, podlaskie – 2,2%)

5 Koszty projektów i szkoleń Średnia wartość projektu szkoleniowego wynosi ok. 1,4 mln zł. Przeciętny koszt szkolenia na jednego uczestnika wynosi ok. 3 082 zł. Średnia - 1 443 tys. zł. Mediana - 698 tys. zł. Zróżnicowanie między regionami kosztów szkoleń na uczestnika: od ok. 1 900 zł (podlaskie) do ok. 4 500 zł (dolnośląskie) Średnia wartość wsparcia na firmę 7,7 tys. MŚP - 4,4 tys. Duże - 38,7 tys.

6 Uczestnicy szkoleń - firmy

7 Tematyka szkoleń Najpopularniejsze kategorie tematyczne szkoleń: organizacja i zarządzanie, szkolenia zawodowe, organizacja i techniki sprzedaży, zarządzanie zasobami ludzkimi, umiejętności interpersonalne. Szkolenia oferowane w projektach, w porównaniu z typową ofertą dla MŚP na rynku, tworzą profil nieco mniej związany z bieżącą działalnością firmy, a zakładający również inwestowanie w zasoby ludzkie firmy.

8 Uczestnicy szkoleń - pracownicy

9 Ocena szkoleń

10 Szkolenia a jakość pracy

11 Wpływ szkoleń na firmy

12 Wartość dodana 54% badanych firm (59% firm mikro) prawdopodobnie nie wysłałoby pracowników na szkolenie, gdyby musiało w całości pokrywać koszty. W grupie uczestników aż 39% to tacy, którzy w ciągu ostatnich 2 lat nie uczestniczyli w żadnych szkoleniach. Szczególnie duże grupy osób, które nie uczestniczyły w szkoleniach pochodzą z grup o niższych kwalifikacjach (stanowiskach): w szkoleniach nie uczestniczyło w ciągu ostatnich 2 lat aż 46% pracowników szeregowych oraz 48% osób z wykształceniem poniżej wyższego.

13 Nabór i realizacja projektów Ocena współpracy z: Proces naboruFaza realizacji PARP74% ocen pozytywnych88% ocen pozytywnych RIF83% ocen pozytywnych92% ocen pozytywnych Zidentyfikowane problemy: Uciążliwość procesu naboru wniosków dla projektodawców (50%) Długi czas oczekiwania na interpretacje zapisu dokumentów konkursowych Negatywna ocena kryteriów oceny przez RIF i PARP Duża liczba wniosków i ograniczony czas oceny Niejednolitość oceny wniosków składanych powtórnie Stopień szczegółowości budżetu, krytyka sprawozdawczości finansowej

14 Najważniejsze rekomendacje Przetestowanie kryteriów oceny wniosków i dokonanie odpowiednich modyfikacji Opracowanie zintegrowanego programu promocji obu komponentów (regionalnego i krajowego) Zaprojektowanie specjalnych procedur do oceny wniosków składanych po raz kolejny Opracowanie ramowego budżetu razem z instrukcją Zapewnienie kompetentnego i sprawnego wsparcia doradczego i informacyjnego aplikującym Skonsultowanie projektów dokumentów konkursowych z osobami i instytucjami doświadczonymi w realizacji Działania 2.3 schemat a) Zaprojektowanie mechanizmu przekazania doświadczeń RIF instytucji odpowiedzialnej za realizację Działania 8.1. w formie staży w RIF, wspólnych warsztatów itp.

15 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Ul. Wspólna 2/4 www.mrr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl www.mrr.gov.plwww.funduszestrukturalne.gov.pl www.mrr.gov.plwww.funduszestrukturalne.gov.pl Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Badanie projektów szkoleniowych w ramach Działania 2.3 schemat a) SPO RZL."

Podobne prezentacje


Reklamy Google