Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tytuł Projektu: Do pracy – marsz!. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie: 1.3 w ramach Ogólnopolskiego Programu Integracji i Aktywizacji Zawodowej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tytuł Projektu: Do pracy – marsz!. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie: 1.3 w ramach Ogólnopolskiego Programu Integracji i Aktywizacji Zawodowej."— Zapis prezentacji:

1 Tytuł Projektu: Do pracy – marsz!

2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie: 1.3 w ramach Ogólnopolskiego Programu Integracji i Aktywizacji Zawodowej Wejście na rynek pracy mężczyzn do 25 roku życia kończących zasadniczą służbę wojskową, zamieszkałych na terenie woj. Kujawsko-pomorskiego

3 Beneficjent : Ochotnicze Hufce Pracy Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda w Toruniu

4 Czas trwania projektu : 12 miesięcy – październik 2007 – wrzesień 2008

5 Obszar realizacji : Województwo kujawsko-pomorskie

6 Grupa docelowa : Mężczyźni w wieku do 25 lat, kończący zasadniczą służbę wojskową, odbywający służbę wojskową i zamieszkali na terenie woj. Kujawsko-pomorskiego

7 Najważniejsze działania w projekcie : Przeprowadzenie rekrutacji Zdiagnozowanie predyspozycji zawodowych Zajęcia motywacyjne z psychologiem – grupowe i indywidualne Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy Zajęcia z zakresu przedsiębiorczości Kursy zawodowe

8 Harmonogram realizacji projektu: Rekrutacja: X.2007 – XII.2007 Diagnoza predyspozycji zawodowych: I.2008 Administracja: X.2007 – IX.2008 Zajęcia motywacyjne: I.2008 – III.2008 Grupowe warsztaty aktywnego poszukiwania pracy: II.2008 Porady indywidualne z zakresu doradztwa zawodowego: III.2008 – VIII.2008

9 Harmonogram realizacji projektu – c.d.: Zajęcia z przedsiębiorczości: II.2008 – III.2008 Promocja: X.2007 – IX.2008 Kursy zawodowe: IV.2008 – VI.2008 Monitoring: X.2007 – IX.2008 Rozliczenie projektu: XII.2007, III.2008, VI.2008, IX.2008

10 Harmonogram projektu DziałaniaXXIXIIIIIIIIIVVVIVIIVIIIIX Rekrutacja Administracja Promocja Monitoring Diagnoza predyspozycji zawodowych Zajęcia motywacyjne Grupowe warsztaty aktywnego poszukiwania pracy Zajęcia z przedsiębiorczości Porady indywidualne z zakresu doradztwa zawodowego Kursy zawodowe Rozliczenie projektu

11 Promocja projektu : Jednostki wojskowe: – Plakaty, ulotki – Spotkania Media: – Ogłoszenia prasowe – Strona www projektu – Informacje w radiu i TV

12 Promocja projektu – c.d. : Oznakowanie budynków i pomieszczeń, w których realizowane będą działania Oznakowanie materiałów szkoleniowych i sprzętu zakupionego w ramach projektu Oznakowanie dokumentacji projektu, np. listy obecności, dzienniki zajęć, karty doradcze, formularze zgłoszeniowe, pisma firmowe itp.

13 Planowany budżet projektu


Pobierz ppt "Tytuł Projektu: Do pracy – marsz!. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie: 1.3 w ramach Ogólnopolskiego Programu Integracji i Aktywizacji Zawodowej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google