Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tytuł Projektu: Polną drogą do celu. Działanie 1.6 Integracja i reintegracja zawodowa kobiet w ramach SPO RZL.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tytuł Projektu: Polną drogą do celu. Działanie 1.6 Integracja i reintegracja zawodowa kobiet w ramach SPO RZL."— Zapis prezentacji:

1 Tytuł Projektu: Polną drogą do celu

2 Działanie 1.6 Integracja i reintegracja zawodowa kobiet w ramach SPO RZL

3 Beneficjent :Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim

4 Czas trwania projektu : Od 1 października 2006 do 31 grudnia 2007

5 Obszar realizacji : Powiat Piotrkowski – a w szczególności dwie gminy, tj.: gmina Moszczenica oraz miasto i gmina Sulejów

6 Grupa docelowa : 100 kobiet długotrwale bezrobotnych o niskich i zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych

7 Najważniejsze działania w projekcie : Objęcie bezrobotnych kobiet doradztwem zawodowym, psychologicznym i prawnym, Przeprowadzenie warsztatów aktywizujących, Przeprowadzenie szkoleń zawodowych, Przeprowadzenie szkoleń w zakresie przedsiębiorczości, Przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, Skierowanie na staże i przygotowanie zawodowe

8 Harmonogram realizacji projektu: L p. Działania X XI XIIIIIIIIIVVVIIVIIIIXXXIXIIIII 1.Promocja projektu xX 2.Poradnictwo indywidualna xxX 3.Poradnictwo grupowe -warsztaty- aktywne metody poszukiwania pracy, -warsztaty z przedsiębiorc zości xxxX 4.Doradztwo biznesowe X 5.Doradztwo prawne x 6.Dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej X

9 Lp.Działania XXIXIIIIIIIIIVVVIIVIIIIXXXIXIIIII 7.Przygotowanie szkoleń zawodowych -procedury przetargowe, -uruchomienie szkoleń zawodowych xxxX 8. Skierowanie na staż i przygotowanie zawodowe xxxxxxxxxxx 9.Promocja uczestników projektu xX 10.Pośrednictwo pracy -giełdy pracy, -spotkania rekrutacyjne xxxxxxxxxxX 11.Ewaluacja projektu 12.Monitoring projektu xxxxxxxxxxxxxxx

10 Promocja projektu : Lokalne massmedia, tj. prasa, radio, telewizja (audycje, artykuły, wywiady, ogłoszenia), Plakaty, ulotki, informatory, Osobiste rozmowy


Pobierz ppt "Tytuł Projektu: Polną drogą do celu. Działanie 1.6 Integracja i reintegracja zawodowa kobiet w ramach SPO RZL."

Podobne prezentacje


Reklamy Google