Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Komitet Naukowo-Techniczny FSNT NOT Polityki Techniczno-Gospodarczej Kadencja 2004 – 2008 Eugeniusz Budny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Komitet Naukowo-Techniczny FSNT NOT Polityki Techniczno-Gospodarczej Kadencja 2004 – 2008 Eugeniusz Budny."— Zapis prezentacji:

1 Komitet Naukowo-Techniczny FSNT NOT Polityki Techniczno-Gospodarczej Kadencja 2004 – 2008
Eugeniusz Budny

2 Komitet N-T FSNT NOT Polityki Techniczno-Gospodarczej
Sytuacja FSNT-NOT wczoraj i dziś WCZORAJ: organizacja masowa, instytucja finansowana ze źródeł budżetowych, właściciel wielu branżowych tytułów technicznych (dzisiaj przekazanych do innych instytucji, przede wszystkim instytutów naukowo-badawczych), stymulator działań technicznych i organizacyjnych w przedsiębiorstwach.

3 Komitet N-T FSNT NOT Polityki Techniczno-Gospodarczej
Sytuacja FSNT-NOT wczoraj i dziś (c. dalszy) DZISIAJ: pomimo różnych możliwości działalności technicznej i organizacyjnej (izby przemysłowe, stowarzyszenia branżowe i przemysłowe itp.) największa krajowa organizacja inżynierów i techników wszystkich branż, zrzesza 36 Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, miejsce samorealizacji kadry techniczno-przemysłowej (ok członków), inicjator i organizator działalności szkoleniowej członków i sympatyków działania na rzecz gospodarki – program projektów celowych dla MŚP – pierwsze szerokie działanie wspomagające rozwój działalności technicznej i innowacyjnej w Polsce.

4 Komitet N-T FSNT NOT Polityki Techniczno-Gospodarczej
Sytuacja FSNT-NOT wczoraj i dziś (c. dalszy) PODSTAWOWE KIERUNKI DZIAŁAŃ: promowanie działalności Stowarzyszeń NOT dla przyciągnięcia młodych członków, rozwój działań w obszarze projektów celowych z uwzględnieniem pomocy przedsiębiorcom w realizacji wdrożenia projektów (współpraca z bankami), kreowanie innowacyjności przez dobrą współpracę z jednostkami badawczo-rozwojowymi.

5 Komitet N-T FSNT NOT Polityki Techniczno-Gospodarczej
Podstawowe obszary działalności Komitetu NT-NOT Polityki Techniczno-Gospodarczej w obecnej kadencji Komitet, jest międzystowarzyszeniowym organem opiniodawczo-doradczym Federacji do rozwiązywania interdyscyplinarnych problemów naukowo-technicznych (regulamin § 3) TEZA: Komitet powinien zatem korzystać z wiedzy i doświadczenia środowisk, które mogą wspomóc jego działalność, przede wszystkim z osiągnięć krajowego zaplecza naukowo-badawczego

6 Komitet N-T FSNT NOT Polityki Techniczno-Gospodarczej
Podstawowe obszary działalności Komitetu NT-NOT Polityki Techniczno-Gospodarczej w obecnej kadencji Kto może być sojusznikiem Komitetu w tworzeniu i kreowaniu innowacyjności? Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, Jednostki badawczo-rozwojowe, Tworzone Centra Innowacyjności, Parki Technologiczne, Platformy Technologiczne i inne podmioty działające w obszarze innowacji, o zasięgu krajowym, ale również regionalnym

7 Komitet N-T FSNT NOT Polityki Techniczno-Gospodarczej
Podstawowe obszary działalności Komitetu NT-NOT Polityki Techniczno-Gospodarczej w obecnej kadencji Rola Komitetu w tworzeniu i kreowaniu innowacyjności: preferowanie działań określonych w § 8 regulaminu Komitetu

8 Komitet N-T FSNT NOT Polityki Techniczno-Gospodarczej
Podstawowe obszary działalności Komitetu NT-NOT Polityki Techniczno-Gospodarczej w obecnej kadencji Formy realizacji (tezy do dyskusji): czy trzymać się wyłącznie form zaproponowanych w § 8 regulaminu Komitetu, czy też przez ścisłą współpracę z krajowymi jbr inspirować rozwój i funkcjonowanie struktur regionalnych? czy preferować organizację konferencji, seminariów, spotkań, czy też jednoczyć działania wokół problemów regionalnych (Czysty Śląsk, Dolina Lotnicza) wspomagając realizację tych celów?

9 Komitet N-T FSNT NOT Polityki Techniczno-Gospodarczej
Sprawy organizacyjne wobec znacznej liczby członków Komitetu (25 osób) powstaje pytanie dot. podziału zadań i obowiązków – czy tworzyć Sekcje (problemowe, tematyczne)? tematyka i opracowanie redakcyjne rocznego planu pracy Komitetu, w oparciu o sugestie zawarte w regulaminie (szczególnie § 3 i § 8) inne inicjatywy i sugestie działań, termin przesłania propozycji na adres Przewodniczącego – 1 miesiąc, Prezydium Komitetu – w oparciu o przedstawione propozycje – opracuje plan pracy do akceptacji Zarządu Głównego FSNT, 3 – 4 plenarne posiedzenia Komitetu w 2005 r., zaproszenie grupy wybranych dyrektorów jbr (w uzgodnieniu z władzami FSNT) do stałej współpracy z Komitetem: stały system spotkań na wzór Zespołu Międzyresortowego ds. przekształceń strukturalnych jbr lub Grupy Roboczej MG

10 Komitet N-T FSNT NOT Polityki Techniczno-Gospodarczej
Eugeniusz Budny Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego Warszawa, ul. Racjonalizacji 6/8 tel. (+22) fax (+22) telefon komórkowy: (0) Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Komitet Naukowo-Techniczny FSNT NOT Polityki Techniczno-Gospodarczej Kadencja 2004 – 2008 Eugeniusz Budny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google