Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego RADA NAUKI przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego Cele i warunki reformowania systemu badań naukowych w.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego RADA NAUKI przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego Cele i warunki reformowania systemu badań naukowych w."— Zapis prezentacji:

1

2 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego RADA NAUKI przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego Cele i warunki reformowania systemu badań naukowych w Polsce Michał Szulczewski Konferencja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nowe finansowanie. Większa dostępność. Lepsza jakość. Nowe finansowanie. Większa dostępność. Lepsza jakość. Warszawa, 25 stycznia 2008 r.

3 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego RADA NAUKI przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego Reforma nauki Po co reforma? Czego powinna dotyczyć? Koszty reformy? Kto ma ją proponować?

4 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego RADA NAUKI przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego Cele i zakres reform w nauce Nowe zmiany zasadnicze Podporządkowane sformułowanym celom strategicznym Kontynuacja niezakończonych inicjatyw wcześniejszych? Znaczne przedsięwzięcia wycinkowe Zmiany doraźne Korekta oczywistych mankamentów

5 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego RADA NAUKI przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego Dokumenty strategiczne Założenia polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa do 2020 r. (grudzień 2004) przygotował Departament Strategii i Rozwoju Nauki dla KBN dokument wycofany przez poprzedniego Ministra Strategia rozwoju nauki w Polsce do 2015 roku (wrzesień 2007) przygotował Departament Strategii i Rozwoju Nauki krytyczna opinia Komitetu Polityki Naukowej i Naukowo-Technicznej projekt nie przyjęty przez poprzednią Radę Ministrów Decyzja przygotowania nowego projektu (16 styczeń 2008) termin: kwiecień - czerwiec 2008

6 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego RADA NAUKI przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego Krajowy Program Ramowy (2005) przygotował Minister z KPNiN-T zlikwidowany przez nowelizację Ustawy o zasadach finansowania nauki Krajowy Program Badań Naukowych i Prac Rozwojowych przygotowywany przez KPNiN-T (projekt do końca 02. 2008) Dokumenty określające priorytety badawcze

7 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego RADA NAUKI przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego Propozycja głównych celów strategicznych zwiększenie wkładu nauki polskiej w naukę światową pełniejsze wykorzystanie potencjału nauki dla edukacji narodowej i podniesienia poziomu cywilizacyjnego kraju stymulowanie wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki ściślejsze zespolenie z Europejskim Obszarem Badawczym

8 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego RADA NAUKI przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nauka sektorowa Szkoły wyższe Polska Akademia Nauk Jednostki badawczo-rozwojowe

9 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego RADA NAUKI przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego Uczony - ostatnie ogniwo łańcucha Perspektywa wzrostu wymogów Koncentracja na badaniach Zmniejszenie stabilności zatrudnienia Autentyczne konkursy o stanowiska Wzrost roli konkursu o środki na badania Co za to?

10 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego RADA NAUKI przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego Koszty reform Koszty samych reform Konieczność zrównoważenia wzrostu wymagań ze zwiększeniem możliwości: realizacji aspiracji badawczych i warunków życia uczonych możliwości badawczych instytucji Wniosek: warunkiem powodzenia reform jest wzrost finansowania nauki

11 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego RADA NAUKI przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego Inicjatywa zmian systemowych Powinności Ministra Samorządność akademicka

12 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego RADA NAUKI przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego Niezakończone inicjatywy poprzedniego Rządu Krajowy Program Badań Naukowych i Prac Rozwojowych Cel: koncentracja na najważniejszych zadaniach Konsekwencja ustanowienia NCBR i programów strategicznych Problemy: zakres stosowania a stopień selekcji tematycznej brak określenia preferencji gospodarczych państwa brak określenia zainteresowań gospodarki

13 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego RADA NAUKI przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego Niezakończone inicjatywy poprzedniego Rządu Agencja Badań Poznawczych Cel: zwiększenie udziału samorządności akademickiej w finansowaniu badań podstawowych Opinia KPNiN-T: - bardzo pozytywna - postulat uniezależnienia od Ministra

14 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego RADA NAUKI przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego Niezakończone inicjatywy poprzedniego Rządu Państwowe Instytuty Naukowe Cel: koncentracja jednostek prowadzących badania o ogólnym znaczeniu dla państwa Zamiar ograniczenia dotacji statutowej tylko do nich w grupie obecnych JBR-ów Opinia KPNiN-T: krytyczna (niejasność docelowej koncepcji)

15 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego RADA NAUKI przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego Konsekwencje utworzenia NCBR i ABP Rekomendacje Zastąpienie Rady Nauki innymi instytucjami Utworzenie zespołów wspomagających Ministra Utworzenie Krajowej Rady Nauki przy Premierze


Pobierz ppt "Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego RADA NAUKI przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego Cele i warunki reformowania systemu badań naukowych w."

Podobne prezentacje


Reklamy Google