Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Promocja destynacji turystycznej za granicą

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Promocja destynacji turystycznej za granicą"— Zapis prezentacji:

1 Promocja destynacji turystycznej za granicą
Przykład miasta Gdańska – z zastosowaniem projektów 3D Barbara MARCISZEWSKA Krzysztof MARCISZEWSKI

2 Cel prezentacji Porównanie aktualnie wykorzystywanych form promocji turystycznej z potencjalnie dostępnymi kreatywnymi sposobami prezentacji destynacji turystycznej Ukazanie potrzeby zastosowania nowoczesnych form artystycznego wyrazu jako instrumentu promocji destynacji turystycznej

3 Potencjalne środki promocji destynacji turystycznej za granicą
Dostępne formy Reklama Propaganda Sprzedaż osobista Promocja uzupełniająca Dominujące formy: Sprzedaż osobista (w biurze) Propaganda Reklama

4 Środki reklamy Wykorzystywane Prasa Radio Telewizja Przesyłki pocztowe
Plakaty Filmy Upominki firmowe Internet Rzadko wykorzystywane Prasa, radio, telewizja w kraju generującym popyt turystyczny Prezentacje ‘w ruchu’ w krajach-potencjalnych rynkach docelowych sprzedaży oferty turystycznej Promocja wizualna przy okazji różnych wydarzeń

5 Reklama niewykorzystywana
Dynamiczne projekty eksponujące wartości zawarte w produktach turystycznych w krajach generujących popyt Banery zlokalizowane w krajach, z których mogą przyjeżdżać turyści

6 Propaganda turystyczna
Wykorzystywana Konferencje prasowe Wywiady w środkach masowego przekazu Przyjazdy studyjne Targi i wystawy Seminaria i relacje prasowe Rzadko wykorzystywana Pokazy filmowe Sponsorowanie imprez Organizowanie monograficznych imprez poświęconych danemu regionowi turystycznemu

7 Propaganda turystyczna – formy niewykorzystywane w Polsce
Indywidualizacja oferty dla określonego profilu odbiorcy Stymulowanie decyzji nabywczych poprzez propagowanie funkcji produktów, doświadczeń turystów (zamiast samych atrakcji) Indywidualizacja form propagandy na rynkach nie opanowanych Propaganda poprzez wspólne przedsięwzięcia międzynarodowe dwustronne z krajem generującym popyt

8 Sprzedaż osobista – formy rzadko wykorzystywane
Indywidualny kontakt z potencjalnym klientem-turystą (telefoniczny, owy) Indywidualny kontakt przedstawiciela firmy turystycznej na danym obszarze (zaproszenie do biura?) Materiały informacyjne w biurach podróży w językach obcych (dla turystów mogących przekazać je we własnym kraju) Rozwój zróżnicowanych pakietów turystycznych w ofercie (dywersyfikacja)

9 Negatywne konsekwencje obecnego stanu promocji
Ograniczony zasięg przekazu promocyjnego, który częściej dociera do mieszkańców danego regionu niż potencjalnych turystów Brak możliwości zaspokojenia zróżnicowanych oczekiwań turystów (z różnych krajów) Brak zaplanowanego procesu kształtowania wizerunku destynacji turystycznej na potencjalnym rynku docelowym (poszczególne rynki nie są jednakowe pod względem percepcji klientów)

10 Negatywne …cd Niepełna spójność przekazu promocyjnego z rzeczywistymi wartościami destynacji turystycznej (niebezpieczeństwo kształtowania fałszywego wizerunku); Katalogi, ulotki a nawet filmy dokumentujące atrakcje turystyczne nie oddają klimatu potencjalnych przeżyć turystów i ich różnorodności zależnej od kreowanych produktów turystycznych

11 Zalety komunikacji promocyjnej z wykorzystaniem projektów 3D
Możliwość wizualizacji potencjalnych funkcji produktów, np.sylwetka turysty przed turnusem w ośrodku SPA i (symulowana), po tym pobycie Możliwość różnicowania przekazu informacyjnego w kontekście wykorzystania tych samych komponentów atrakcyjności turystycznej

12 Zalety…cd. Możliwość ukazania różnych produktów turystycznych opartych na tych samych atrakcjach Możliwość synchronizacji charakteru hasła promocyjnego z ‘obrazem’ funkcji produktu turystycznego Kreowanie nieoczekiwanych emocji u odbiorców przekazu promocyjnego (niekonwencjonalny przekaz) Możliwość „stopniowania” i różnicowania przekazu poprzez wizualizację

13 Efekty eksperymentu: pierwsze wrażenie dot. wizualizacji
Neptun (animacja nieskończona, nie ukierunkowana na konkretne atrakcje) Zaciekawienie Zdziwienie Chęć do działania Zmieszanie i ciekawość Ciekawe Fajna animacja ale…(propozycja wydłużenia) Smutne - brak dźwięku

14 Efekty eksperymentu…cd
Neptun (animacja ukierunkowana na atrakcje Gdańska) Wrażenie miłe, wesołe Nowoczesne miasto Gdańsk Szokujący Niezwyczajność, fascynacja Ciemny kolor –smutek Skojarzenie z aktywnym wypoczynkiem Trzeba uchwycić sedno przekazu (brak słów?) Postać Neptuna lepsza w odbiorze

15 Funkcje przekazu poprzez projekty 3D
Pobudzanie wyobraźni potencjalnego turysty w odniesieniu do możliwych korzyści z pobytu turystycznego (w tym przeżyć, emocji) Atrakcyjność przekazu pod względem treści i formy (zaangażowanie sztuki) Uatrakcyjnienie przekazu przez Internet

16 Funkcje…cd. Atrakcyjność formy przekazu i oddziaływanie na wyobraźnię potencjalnych turystów poza destynacją promowaną zwiększa szanse indywidualnych zapytań i decyzji nabywczych Hasła promocyjne połączone z wizualizacją funkcji produktów turystycznych prowokują do zainteresowania się destynacją turystyczną

17 Czy można promocję Polski rozwinąć?
Tak, w Polsce Tak, za granicą

18 Wyzwania dla współczesnej promocji Polski [turystycznej?]
Badania marketingowe na rynkach zagranicznych (badania w kraju nie rozwiązują problemu) Promocja nie instytucjonalna lecz produktów obszaru turystycznego Kształtowanie pozytywnych emocji w czasie promocji (m.in.poprzez stosowanie nowoczesnych technik multimedialnych) Oddziaływanie na wyobraźnię turystów poprzez wyrażanie w nowoczesnych technikach potencjalnych korzyści z pakietu turystycznego

19 Wyzwania….cd. Dobór treści (haseł) promocyjnych kojarzonych z funkcjami produktów (a nie ich struktury) Oddziaływanie promocyjne powinno być starannie zaadresowane a nie zunifikowane aby skutecznie stymulowało decyzje nabywcze Rynek docelowy (zagraniczny) określony jako priorytetowy powinien być ciągle badany nowoczesne techniki multimedialne powinny być stosowane jako katalizatory komunikacji między oferentem a wymagającym konsumentem

20 Wyzwania …c.d Komunikacja poprzez powiązania inter-sektorowe (w szczególności za pośrednictwem sztuk wizualnych) powinna nie tylko zaspokajać ale i KREOWAĆ POTRZEBY TURYSTÓW Narzędzia promocyjne powinny „nadążać” za modą i kreować efekty w reakcjach turystów -co najmniej tak samo pozytywne jak przeżycia i emocje podczas pobytu turystycznego

21 Wybór haseł promocyjnych
Nowe hasła promocyjne na rynkach zagranicznych muszą być zsynchronizowane z wizualizacją produktów Hasła należy wyrazić w języku danego kraju generującego popyt turystyczny

22 Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do obejrzenia przykładu wizualizacji 3D dla atrakcji Gdańska


Pobierz ppt "Promocja destynacji turystycznej za granicą"

Podobne prezentacje


Reklamy Google