Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Śląski System Informacji Turystycznej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Śląski System Informacji Turystycznej"— Zapis prezentacji:

1 Śląski System Informacji Turystycznej
Śląski System Informacji Turystycznej – założenia projektowe Śląski System Informacji Turystycznej Katowice, r. 1 1

2 PODSTAWOWE FUNKCJE SYSTEMU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ
Promocyjna promowanie regionu (miejscowości, obszaru) i jego oferty turystycznej, produktów turystycznych i regionalnych, ukierunkowywanie ruchu turystycznego, kreowanie wizerunku województwa jako regionu atrakcyjnego turystycznie. Informacyjna informowanie o atrakcjach i produktach turystycznych, infrastrukturze turystycznej i okołoturystycznej, wydarzeniach kulturalnych, które są częstym motywem podróży, o możliwościach spędzania wolnego czasu. Doradcza pomaganie turyście w zdefiniowaniu pojawiającego się problemu i podjęciu właściwej decyzji w zakresie wykorzystania czasu wolnego. Animacyjna stymulowanie rozwoju regionalnych i lokalnych produktów turystycznych i uczestnictwo w procesie ich kreowania, koordynowanie pewnych inicjatyw lokalnych w tym zakresie

3 DRZEWO CELÓW CEL NADRZĘDNY
Podniesienie jakości usługi i stopnia satysfakcji klientów oraz wzrost liczby korzystających z oferty turystycznej CEL STRATEGICZNY Dostarczenie kompleksowej i rzetelnej informacji jako elementu aktywnej polityki marketingowej i promocyjnej regionu CEL OPERACYJNY 1 Stworzenie i rozwój systemu analogowej IT w województwie śląskim CEL OPERACYJNY 2 Stworzenie i rozwój regionalnego cyfrowego systemu IT CEL OPERACYJNY 3 Efektywne zarządzanie Śląskim Systemem IT Stworzenie regionalnej cyfrowej bazy danych informacji turystycznej Zintegrowanie jednostek świadczących usługi informacji turystycznej Wdrożenie struktury zarządzania systemem Stymulowanie rozwoju sieci jednostek świadczących usługi informacji turystycznej Modernizacja regionalnego portalu turystycznego Stworzenie i rozwój platformy współpracy Znakowanie dróg publicznych i atrakcji turystycznych Zintegrowanie internetowych turystycznych portali informacyjnych województwa śląskiego Wdrożenie regionalnego systemu kategoryzacji jednostek świadczących usługi IT Publikacja materiałów promocyjnych i informacyjnych Rozwój sieci infokiosków IT Szkolenie kadr informacji turystycznej Publikacja materiałów multimedialnych Wdrożenie Systemu Identyfikacji Wizualnej Śląskiego Systemu IT

4 CEL OPERACYJNY 1 STWORZENIE I ROZWÓJ SYSTEMU ANALOGOWEJ INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

5 1. ZINTEGROWANIE JEDNOSTEK ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ
Śląska Organizacja Turystyczna a) Hierarchia jednostek świadczących usługi IT - Regionalne Centrum Informacji Turystycznej - Centra Informacji Turystycznej - Punkty Informacji Turystycznej b) Ogólne założenia – charakterystyka jednostki świadczącej usługi IT lokalizacja, oznakowanie, wyposażenie, personel, zakres świadczonych usług c) Uwarunkowania prawne d) Kategoryzacja 4 kategorie Centrum IT administrator lokalny Punkt IT użytkownik

6 2. STYMULOWANIE ROZWOJU SIECI JEDNOSTEK INFORMACJI TURYSTYCZNEJ
a) działania o charakterze informacyjno-szkoleniowym b) działania o charakterze doradczym c) Wparcie finansowe w postaci wyposażenia punktów it przy wykorzystaniu działania 3.3. Systemy informacji turystycznej RPO WSL

7 3. ZNAKOWANIE DRÓG PUBLICZNYCH I ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH
Etapy: Największe atrakcje województwa śląskiego – 63 znaki E-22b Szlak Zabytków Techniki – 298 znaków E-22a Znakowanie atrakcji turystycznych o znaczeniu regionalnym w ramach działania 3.3. Systemy informacji turystycznej – kompleksowe oznakowanie 200 atrakcji turystycznych województwa śląskiego

8 4. PUBLIKACJA MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH I INFORMACYJNYCH
a) określenie standardów dot. materiałów promocyjno-informacyjnych (szata graficzna, wersje językowe, poziom merytoryczny, aktualizacja danych) - docelowo dzięki wdrożeniu Strategii marki Województwa Śląskiego (Śląskie. Pozytywna energia) wspólne tematyczne layout-y wydawnictw b) ujednolicenie procesu publikowania i dystrybucji materiałów (wzajemna wymiana materiałów promocyjno-informacyjnych, bank zdjęć, archiwizacja wydawnictw, systematyczna aktualizacja zestawu podstawowych materiałów promocyjnych)

9 CEL OPERACYJNY 2 STWORZENIE I ROZWÓJ REGIONALNEGO CYFROWEGO SYSTEMU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

10 1. STWORZENIE REGIONALNEJ CYFROWEJ BAZY DANYCH INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

11 2. MODERNIZACJA REGONALNEGO PORTALU TURYSTYCZNEGO – www.gosilesia.pl
a) opracowanie struktury bazy danych i dostosowanie jej do struktury bazy POT b) migracja istniejących danych do nowej bazy oraz automatyczne połączenie z bazą danych POT c) intuicyjny adres www i subdomen (np. ; 3. ZINTEGROWANIE INTERNETOWYCH PORTALI TURYSTYCZNYCH WOJ. ŚLĄSKIEGO integracja wizualna i techniczna (wspólna baza danych) – tworzenie serwisów lokalnych jako multisitów 4. PUBLIKACJA MATERIAŁÓW MULTIMEDIALNYCH w postaci płyt CD lub interaktywnych prezentacji na www 5. ROZWÓJ SIECI INFOKIOSKÓW

12 EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE ŚLĄSKIM SYSTEMEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ
CEL OPERACYJNY 3 EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE ŚLĄSKIM SYSTEMEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

13 Śląska Organizacja Turystyczna
koordynator działalności sieci jednostek administrator regionalny systemu cyfrowego Regionalne Centrum Informacji Turystycznej Centrum IT administrator lokalny Centrum IT administrator lokalny Centrum IT administrator lokalny Punkt IT użytkownik Punkt IT użytkownik Punkt IT użytkownik Punkt IT użytkownik Punkt IT użytkownik

14 1. STWORZENIE I ROZWÓJ PLATFROMY WSPÓŁPRACY
- Przepływ informacji (Śląskie Forum Informacji Turystycznej i Rada Informacji Turystycznej). - Logistyka związana z publikacją i dystrybucją materiałów promocyjno-informacyjnych. - Wykorzystywanie wspólnego cyfrowego systemu IT. - Pozyskiwanie środków na realizację wspólnych przedsięwzięć. - Realizowanie wspólnych przedsięwzięć podejmowanych w ramach systemu.

15 - Wdrożenie systemu szkoleń
2. PODNOSZENIE PROFESJONALIZMU I KWALIFIKACJI KADR INFORMACJI TURYSTYCZNEJ - Wdrożenie systemu szkoleń - Realizacja krajowych i zagranicznych podróży studyjnych (study tourów) - Opracowanie i wdrożenie podręcznika procedur dla pracowników informacji turystycznej w zakresie standardów obsługi klienta

16 3. WDROŻENIE SYSTEMU IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ ŚLĄSKIEGO SYSTEMU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ
Katalog Identyfikacji Wizualnej Standaryzacja znaku (stworzenie regionalnej marki informacji turystycznej ) Aplikacje na nośnikach Oznakowanie jednostki IT Oznakowanie dojścia / dojazdu Stojak na materiały informacyjno-promocyjne Wspólny element wizualizacji stron informacji turystycznej partnerów projektu Wizualizacja oznaczenia kategorii jednostek IT

17 Śląski System Informacji Turystycznej jest rozwiązaniem modelowym dla stworzenia, funkcjonowania i zarządzania informacją turystyczną w regionie. Z doświadczeń i wiedzy Śląskiej Organizacji Turystycznej korzystają już 4 regiony (małopolski, świętokrzyski, mazowiecki) tworząc regionalne systemy informacji turystycznej oraz Polska Organizacja Turystyczna tworząc system krajowy.

18 Dziękuję za uwagę Agnieszka Sikorska Dyrektor Biura Śląska Organizacja Turystyczna Katowice ul. Mickiewicza 29


Pobierz ppt "Śląski System Informacji Turystycznej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google