Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Marketing usług transportowych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Marketing usług transportowych"— Zapis prezentacji:

1 Marketing usług transportowych
Marketing – zespół działań polegających na przewidywaniu potrzeb nabywców oraz kształtowaniu oferty podażowej towarów i usług zgodnie z zapotrzebowaniem rynku. Koncepcja działalności gospodarczej oraz zbiór instrumentów i czynności związanych z badaniem i kształtowaniem rynku najważniejsze praktyki marketingowe: - badania marketingowe – analiza zachowań konkurentów, - rozwój i różnicowanie produktów, - sprzedaż, - reklama i komunikacja, - jakość produktów, obsługa klienta, - integracja i marketing partnerski Segmentacja rynku – podział rynku na jednorodne grupy z punkty widz. reakcji konsumentów na produkty marketingu Informacja o segmentach występujących na danym rynku umożliwia określenie rynku docelowego, który firma chce obsługiwać i do którego zamierza kierować narzędzia marketingowego działania.

2 Tabela. Kryteria segmentacji rynku przewozów pasażerskich

3 Instrumenty marketingowe – wszelkie materialne i niematerialne środki, za pomocą których w sposób celowy wpływa się na postawy i zachowania nabywców Zbiór narzędzi marketingowych, stosowanych do realizacji zamierzonych celów marketingowych na docelowym rynku to marketing-mix klasyfikacja instrumentów marketingu popularna w działalności usługowej to koncepcja 5 P: Produkt – Product, Cena – Price, Dystrybucja – Place, Promocja – Promotion, Personel firmy - People

4 Produkt – Product Marketing usług transportowych jest zdeterminowany niematerialnością i specyfiką techniczno - technologiczną usługi marketingowej. W działalności marketingowej w transporcie należy zwracać szczególną uwagę na dobór pracowników mających bezpośredni kontakt z klientem. Promowanie marki usługi i jej producenta (nazwa firmy, logo, identyfikująca kolorystyka, atrakcyjna reklama) należy do najważniejszych instrumentów marketingowych w transporcie

5 Cena – Price Działania i decyzje marketingowe w odniesieniu do ceny obejmują: określenie polityki cenowej przedsiębiorstwa i sposobów jej realizacji, analizowanie cen konkurencyjnych usług, wybór właściwych metod ustalania cen danych usług, wyznaczanie cen, ustalanie warunków sprzedaży usług, sztukę negocjacji cenowych, ustalanie różnych form, metod i wielkości opustów, rabatów i in. sposobów zachęty do zakupu usług transportowych. W marketingowym podejściu do cen szczególną rolę odgrywa ich różnicowanie w zależności od konkretnych warunków sprzedaży, zwłaszcza gdy podobne usługi oferowane są w różnych segmentach rynku, charakteryzujących się inną elastycznością cenową popytu.

6 Dystrybucja – Place Ukształtowanie kanałów dystrybucji i sieci punktów sprzedaży powinno ułatwiać zakup usług transportowych. Kanał dystrybucji w transporcie - organizacja sprzedaży usług obejmująca wszystkie podmioty zaangażowane w dostarczanie usług finalnym odbiorcom.

7 Promocja – Promotion Forma oddziaływania na rynek i kompozycja różnych form komunikacji z nabywcami oraz kształtowania więzi ze środowiskiem Dla osiągnięcia celów, system promocji operuje instrumentami, składającymi się na promotion - mix: reklama - podstawowa forma komunikowania się z rynkiem; masowa, odpłatna i bezosobowa forma prezentowania oferty sprzedaży, (87%) sprzedaż osobista - prezentowanie oferty firmy poprzez bezpośrednią rozmowę sprzedawcy z potencjalnym nabywcą w celu zawarcia transakcji. (57%) promocja sprzedaży - różnorodne zestawy narzędzi (głównie krótkookresowych), mające stymulować szybsze lub większe zakupy określonych usług (64%) marketing bezpośredni - interakcyjny system, który korzysta z 1 lub więcej mediów reklamowych, by wywołać oraz/lub transakcje w dowolnym miejscu wykorzystując nieosobiste narzędzia kontaktu z potencjalnymi klientami, public relation i pulicity - (propaganda marketingowa) dążenie do kreowania, utrwalania i rozszerzania społecznego zaufania i pozytywnego wyobrażenia o przedsiębiorstwie , (73%)

8 Personel firmy - People Bezpośredni kontakt pracowników z klientami oraz jednoczesność wytwarzania i konsumowania wielu rodzajów usług decydują o roli, jaką odgrywają pracownicy firmy w procesie świadczenia usług Instrumenty marketingu dotyczące personelu: dobór pracowników, podnoszenie kwalifikacji, system oceny, system motywacji, kontakty personel-konsument.

9 Instrumenty promocji i komunikacji
Reklama drukowana - prasa, czasopisma, katalogi, informatory, direct mail audycje reklamowe - radio, TV Reklama zewnętrzna, na środkach transportu informacje na długopisach, plakatach, notatnikach symbole - logo, szyldy prezentacja oferty spotkania handlowe programy pobudzające sprzedaż rabaty,opusty cenowe premie, kupony, konkursy demonstracje, pokazy handlowe targi wystawy Reklama Sprzedaż osobista Promocja sprzedaży

10 Instrumenty promocji i komunikacji (c.d.)
infolinia akceptacja kart kredytowych szkolenie pracowników internet telemarketing przesyłki pocztowe katalogi wkładki, dodatki informacja o firmie gazetki filmowe konferencje prasowe informacja telefoniczna seminaria obchody uroczystości, przyjęcia „dni otwarte” kontakty ze społecznością lokalną kompleksowa identyfikacja firmy lobbying sponsoring Marketing bezpośredni Public relations


Pobierz ppt "Marketing usług transportowych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google