Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie"— Zapis prezentacji:

1 Czynniki warunkujące sukces produktów turystycznych województwa małopolskiego Ewa Puciata
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Międzywydziałowe Studium Turystyki i Rekreacji

2 Cele szczegółowe pracy: Charakterystyka pojęcia produktu turystycznego
Cel główny pracy: Charakterystyka czynników wpływających na sukces produktów turystycznych Małopolski Cele szczegółowe pracy: Charakterystyka pojęcia produktu turystycznego Opis wybranych produktów turystycznych województwa małopolskiego Charakterystyka atrakcyjności turystycznej, działań promocyjnych, źródeł informacji o regionie oraz struktury zarządzania Czynniki warunkujące sukces produktów turystycznych województwa małopolskiego EWA PUCIATA

3 Hipotezy badawcze Małopolskie produkty turystyczne są znane
i rozpoznawane przez turystów. Sukces produktów turystycznych Małopolski wynika nie tylko z dużej atrakcyjności turystycznej, ale również z szerokiej promocji i informacji turystycznej. Główne czynniki przyciągające turystów do Krakowa to: walory kulturowe i „moda na Kraków”. Kampanie billboardowe Krakowa i Małopolski zwracają uwagę odbiorców i zapadają im w pamięć. Czynniki warunkujące sukces produktów turystycznych województwa małopolskiego EWA PUCIATA

4 Charakterystyka pojęcia produktu turystycznego
różne ujęcia, cechy, składniki, wymiary, klasyfikacje, markowe produkty turystyczne, tendencje w kształtowaniu się produktu turystycznego na świecie, krajowy produkt turystyczny. Czynniki warunkujące sukces produktów turystycznych województwa małopolskiego EWA PUCIATA

5 Elementy warunkujące kształtowanie produktów turystycznych
1. Atrakcyjność turystyczna walory turystyczne zagospodarowanie turystyczne dostępność komunikacyjna 2. Działania promocyjne reklama public realtions targi turystyczne kampanie promocyjne Czynniki warunkujące sukces produktów turystycznych województwa małopolskiego EWA PUCIATA

6 Elementy warunkujące kształtowanie produktów turystycznych
3. Informacja turystyczna Środki informacyjne Punkty informacji turystycznej 4. Zarządzanie turystyką Zadania samorządów w zakresie turystyki Regionalne i lokalne organizacje turystyczne Czynniki warunkujące sukces produktów turystycznych województwa małopolskiego EWA PUCIATA

7 Charakterystyka wybranych produktów turystycznych województwa małopolskiego
produkt turystyczny - rzecz produkt turystyczny - usługa Czynniki warunkujące sukces produktów turystycznych województwa małopolskiego EWA PUCIATA

8 Charakterystyka wybranych produktów turystycznych województwa małopolskiego
produkt turystyczny - obiekt produkt turystyczny - szlak Czynniki warunkujące sukces produktów turystycznych województwa małopolskiego EWA PUCIATA

9 Charakterystyka wybranych produktów turystycznych województwa małopolskiego
produkt turystyczny - wydarzenie produkt turystyczny -impreza Czynniki warunkujące sukces produktów turystycznych województwa małopolskiego EWA PUCIATA

10 Charakterystyka wybranych produktów turystycznych województwa małopolskiego
produkt turystyczny - obszar Czynniki warunkujące sukces produktów turystycznych województwa małopolskiego EWA PUCIATA

11 Co zapewnia sukces produktów turystycznych Małopolski ?
Atrakcyjność turystyczna Czynniki warunkujące sukces produktów turystycznych województwa małopolskiego EWA PUCIATA

12 Co zapewnia sukces produktów turystycznych Małopolski ?
Działalność promocyjna Czynniki warunkujące sukces produktów turystycznych województwa małopolskiego EWA PUCIATA

13 Co zapewnia sukces produktów turystycznych Małopolski ?
Informacja turystyczna Czynniki warunkujące sukces produktów turystycznych województwa małopolskiego EWA PUCIATA

14 Co zapewnia sukces produktów turystycznych Małopolski ?
Zarządzanie turystyką Czynniki warunkujące sukces produktów turystycznych województwa małopolskiego EWA PUCIATA

15 Badanie znajomości produktów turystycznych oraz działań promocyjnych regionu
ankietowani: turyści na Rynku Głównym w Krakowie badani za pośrednictwem Internetu obszary badania: atrakcyjność Małopolski znajomość atrakcji turystycznych regionu znajomość kampanii promocyjnych Czynniki warunkujące sukces produktów turystycznych województwa małopolskiego EWA PUCIATA

16 Atrakcyjność turystyczna Małopolski względem innych województw
Czynniki warunkujące sukces produktów turystycznych województwa małopolskiego EWA PUCIATA

17 Atrakcyjność turystyczna Krakowa w porównaniu do innych polskich miast
Czynniki warunkujące sukces produktów turystycznych województwa małopolskiego EWA PUCIATA

18 Imprezy odbywające się według respondentów w Krakowie
Czynniki warunkujące sukces produktów turystycznych województwa małopolskiego EWA PUCIATA

19 Szlaki turystyczne przebiegające według respondentów przez obszar Małopolski
Czynniki warunkujące sukces produktów turystycznych województwa małopolskiego EWA PUCIATA

20 Czynniki motywujące do przyjazdu do województwa małopolskiego
Czynniki warunkujące sukces produktów turystycznych województwa małopolskiego EWA PUCIATA

21 Znajomość billboardów promujących Kraków i Małopolskę
Czynniki warunkujące sukces produktów turystycznych województwa małopolskiego EWA PUCIATA

22 Skuteczność billboardów w opinii respondentów
Czynniki warunkujące sukces produktów turystycznych województwa małopolskiego EWA PUCIATA

23 Wnioski w oparciu o wyniki badania
Czynniki warunkujące sukces produktów turystycznych województwa małopolskiego EWA PUCIATA

24 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Czynniki warunkujące sukces produktów turystycznych województwa małopolskiego EWA PUCIATA


Pobierz ppt "Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google