Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urząd Miasta Ostrowiec Świętokrzyski Kielce 12 marca 2009 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urząd Miasta Ostrowiec Świętokrzyski Kielce 12 marca 2009 r."— Zapis prezentacji:

1 Urząd Miasta Ostrowiec Świętokrzyski Kielce 12 marca 2009 r.

2 JST I.Inicjatywa powołania Centrum 1. Podejmują wspólne działania w celu powołania Regionalnego Centrum Informatycznego Województwa Świętokrzyskiego 2. Gmina Ostrowiec Świętokrzyski organizuje Centrum 3. JST zainteresowane współpracą podpisują porozumienie z Gminą Ostrowiec Św. dotyczące świadczenia usług przez Centrum JST Urząd Miasta Ostrowiec Świętokrzyski Urząd Marszałkowski Gmina Ostrowiec Św. Gmina Ostrowiec Św. JST

3 Urząd Miasta Ostrowiec Świętokrzyski II.Cel powołania Centrum A.Budowa i eksploatacja (utrzymanie w ruchu) Systemów Informatycznych (SI) i Sieci Teleinformatycznych (ST) Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) B.Realizowanie zadań związanych z bezpieczeństwem SI i ST: - archiwizacja danych i aplikacji - opracowanie i wdrażanie polityki bezpieczeństwa i zarządzania SI - przeprowadzanie audytów bezpieczeństwa i ciągłości pracy C.Rozwój SI eksploatowanych w JST D.Utworzenie Centrum szkoleniowego dla kadr wykorzystujących narzędzia informatyczne E.Utworzenie zapasowego centrum dla innych SI takich jak: - System Informacji Przestrzennej - Wrota Świętokrzyskie, itp...

4 Urząd Miasta Ostrowiec Świętokrzyski III.Zadania Centrum Zadaniem Centrum jest świadczenie usług JST związanych z realizacją przyjętych celów. Usługi ( zadania), które będą świadczone przez Centrum możemy podzielić na dwie grupy: 1.Usługi związane z bezpośrednim funkcjonowaniem SI służących do zarządzania miastem i SI z nimi współpracujących. 2.Zadania związane z rozwojem SI dla potrzeb Województwa Świętokrzyskiego - obejmują rozwój SI już eksploatowanych oraz budowę środowiska i mechanizmów służących wykorzystaniu nowych technologii, wiedzy i narzędzi w celu: - podnoszenia jakości działania, niezawodności i funkcjonalności SI - podnoszenia kwalifikacji, wiedzy i umiejętności wykorzystywania przez urzędników narzędzi informatycznych - podnoszenie kwalifikacji i umiejętności kadry informatycznej pracującej w JST

5 Urząd Miasta Ostrowiec Świętokrzyski III.Zadania Centrum c.d. Usługi związane z bezpośrednim funkcjonowaniem systemów zarządzania miastem ( gminą). Wariant I Świadczenie Jednostkom Samorządy Terytorialnego usługi polegającej na pełnej obsłudze informatycznej JST przez Centralny System Zarządzania JST zlokalizowany w Regionalnym Centrum Informatycznym Województwa Świętokrzyskiego na zasadzie outsourcingu.

6 Urząd Miasta Ostrowiec Świętokrzyski III.Zadania Centrum c.d. Usługi związane z bezpośrednim funkcjonowaniem systemów zarządzania miastem ( gminą). Wariant II Świadczenie Jednostce Samorządu Terytorialnego usługi polegającej na zdalnej obsłudze informatycznej Systemu Zarządzania JST zlokalizowanym w siedzibie Jednostki.

7 Urząd Miasta Ostrowiec Świętokrzyski III.Zadania Centrum c.d. Usługi związane z bezpośrednim funkcjonowaniem systemów zarządzania miastem ( gminą). Wariant III Świadczenie usług wsparcia informatycznego niezbędnych w celu budowy i eksploatacji Systemu Zarządzania w tej JST, które zechce budować we własnym zakresie System Zarządzania JST zlokalizowany na terenie danej jednostki.

8 Urząd Miasta Ostrowiec Świętokrzyski III.Zadania Centrum c.d. Usługi związane z bezpośrednim funkcjonowaniem systemów zarządzania miastem ( gminą). Usługi dla wariantu I i II Świadczenie usługi wsparcia IT (help desk) dla JST w zakresie eksploatacji Systemu Zarządzania oraz innych systemów informatycznych w danej JST objętych umową współpracy Prowadzenie prac związanych z doskonaleniem eksploatowanych SI w ciągłej współpracy z ich producentem Prowadzenie prac związanych z integracją systemów informatycznych występujących w JST Wykonywanie archiwizacji zarówno lokalnej jak i zdalnej

9 Urząd Miasta Ostrowiec Świętokrzyski III. Zadania Centrum c.d. Zadania realizujące rozwój systemów informatycznych dla potrzeb Województwa Świętokrzyskiego Szkolenia, warsztaty i konferencje Prowadzenie szkoleń i organizowanie konferencji w celu podnoszenia kwalifikacji pracowników JST z zakresu eksploatacji Systemów Zarządzania JST i innych dziedzinowych Systemów Informatycznych Prowadzenie szkoleń i warsztatów specjalistycznych dla informatyków JST mających na celu doskonalenie zawodowe i specjalistyczne informatyków zatrudnionych w JST

10 Urząd Miasta Ostrowiec Świętokrzyski III.Zadania Centrum c.d. Zadania realizujące rozwój systemów informatycznych dla potrzeb Województwa Świętokrzyskiego Analiza dostępnych rozwiązań Prowadzenie prac analitycznych rozwiązań sprzętowych i programowych Systemów Informatycznych (SI) dla JST dostępnych na rynku

11 Urząd Miasta Ostrowiec Świętokrzyski III.Zadania Centrum c.d. Zadania realizujące rozwój systemów informatycznych dla potrzeb Województwa Świętokrzyskiego Budowanie bazy wiedzy Budowa bazy wiedzy obejmującej: - eksploatację systemów informatycznych stosowanych w JST - ewidencję rozwiązań informatycznych zastosowanych w lokalnych JST możliwych do zastosowania w pozostałych JST - ewidencję przepisów prawa dotyczących budowy i funkcjonowania SI w JST

12 Urząd Miasta Ostrowiec Świętokrzyski III. Zadania Centrum c.d. Zadania realizujące rozwój systemów informatycznych dla potrzeb Województwa Świętokrzyskiego Rozwój systemów Przygotowywanie i realizacja we współpracy z odpowiednimi służbami Urzędu Marszałkowskiego projektów informatycznych i pozyskiwanie dla nich środków w ramach funduszy pomocowych dla JST.

13 Urząd Miasta Ostrowiec Świętokrzyski IV.Zakres proponowanych systemów Usługami Centrum proponujemy objąć następujące SI JST: 1.Systemy Informatyczne zarządzania miastem obejmujące: - ewidencje – ludności, nieruchomości, pojazdów, mienia komunalnego, działalności gospodarczej, zezwoleń i koncesji, itp. - naliczanie podatków i opłat – od nieruchomości, leśnego, rolnego, opłat gruntowych itp. - windykacja naliczonych należności - obsługa kas i systemów wpłat masowych - planowanie budżetu - obsługa wpływów i wydatków budżetowych - księgowość budżetowa i podatkowa - kadry i płace 2.System obiegu dokumentów 3.System poczty elektronicznej wspólny dla wszystkich pracowników JST 2.

14 Urząd Miasta Ostrowiec Świętokrzyski V.Struktura Centrum W strukturze Centrum proponowane są działy realizujące następujące zadania: Dział budowy i eksploatacji Systemów Informatycznych JST obejmujący: projektowanie, budowę i eksploatację systemów informatycznych administrację systemami operacyjnymi i aplikacjami JST administrację sieci teleinformatycznych aktualizację oprogramowania archiwizację danych i aplikacji wsparcie IT (help desk) i konsultacje z systemów informatycznych zarządzania sprzętem komputerowym i serwisem sprzętu bezpieczeństwo i ciągłość pracy systemów

15 Urząd Miasta Ostrowiec Świętokrzyski VII.Struktura Centrum c.d. Dział analiz i rozwoju systemów informatycznych obejmujący: analizę uwarunkowań prawnych i wynikających stąd zmian w funkcjonalności systemów analizę możliwości technologicznych rozwoju systemów informatycznych analizę ofert rynkowych analizy i projektowanie rozwiązań teleinformatycznych i sprzętowych przygotowywanie projektów informatycznych dla JST Dział Szkoleń i Doskonalenia Wiedzy

16 Urząd Miasta Ostrowiec Świętokrzyski VIII.Organizacja i współpraca Zadaniem Centrum jest skonsolidowanie wiedzy, umiejętności i doświadczenia obecnej kadry informatycznej JST dla podniesienia poziomu jakości usług informatycznych i budowaniu potencjału mogącego podejmować coraz bardziej zaawansowane technologicznie zadania dla potrzeb regionu. W tym celu, Centrum we własnej strukturze zamierza utworzyć zespoły specjalistyczne współpracujące ze specjalistami informatykami pracującymi w lokalnych działach informatyki JST, w celu rozwoju systemów dla JST poprzez wykorzystanie ich wiedzy i umiejętności oraz systematyczne podnoszenie kompetencji.

17 Urząd Miasta Ostrowiec Świętokrzyski Dziękuję za uwagę ! Ferdynand Jagiełło Urząd Miasta Ostrowiec Św. fjagiello@um.ostrowiec.pl


Pobierz ppt "Urząd Miasta Ostrowiec Świętokrzyski Kielce 12 marca 2009 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google