Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.tpg.org.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.tpg.org.pl."— Zapis prezentacji:

1

2 MISJA TOWARZYSTWA POMOCY GŁUCHONIEWIDOMYM
niesienie wszechstronnej pomocy osobom z jednoczesnym uszkodzeniem wzroku i słuchu Naszą misją jest niesienie wszechstronnej pomocy ludziom z jednoczesnym uszkodzeniem wzroku i słuchu. Mamy 2000 podopiecznych. W Polsce osób głuchoniewidomych jest jednak co najmniej 5000 – musimy do nich dotrzeć.

3 O NAS Działamy od 1991 roku. Od roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego. Wokół naszej misji zjednoczyliśmy naukowców, lekarzy, rehabilitantów, pedagogów, studentów, młodzież oraz same osoby głuchoniewidome – Towarzystwo liczy około 100 członków zwyczajnych oraz wiele innych osób, które z nami stale współpracują. 2000 podopiecznych na liście TPG, conajmniej do 4000 musimy jeszcze dotrzeć.

4 Turnusy i zajęcia rehabilitacyjne dla dorosłych
Orientacja przestrzenna i samodzielne poruszanie się z białą laską Czynności dnia Rehabilitacja wzroku Nauka metod komunikacji Obsługa komputera Spotkania z psychologiem Arteterapia Integracja Poradnictwo

5 GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁANIA TPG
Turnusy arteterapeutyczne w Łucznicy ceramika wiklina gobeliny batik makrama ikebana kolaż poezja integracja TPG regularnie organizuje warsztaty arteterapii w Łucznicy i Orońsku Uczestnicy warsztatów wywożą do domów wiarę, że krępujące ich bariery niepełnosprawności można z powodzeniem przekraczać, tworząc rzeczy piękne i użyteczne. Głuchoniewidomi zajmują się wieloma dziedzinami sztuki: (TEN PUNKT DO OPOWIEDZENIA PRZENIÓŁBYM DO NASTĘPNEGO SLAJDU) rzeźbią, malują i rysują, śpiewają i grają na instrumentach, tworzą poezję, wyplatają przedmioty z wikliny, tworzą gobeliny.

6 GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁANIA TPG
Plenery rzeźbiarskie w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku rzeźba w glinie – przedmioty użytkowe, kompozycje niefiguralne, głowy – pod kierunkiem artystów rzeźbiarzy wernisaże wystawy

7 Turnusy rehabilitacyjne dla głuchoniewidomych dzieci i ich rodzin
indywidualnie dobrana rehabilitacja dzieci szkolenia dla rodziców pomoc psychologiczna Celem turnusów jest stworzenie dzieciom szansy na lepsze i bardziej samodzielne funkcjonowanie w otaczającym je świecie. Na turnusach prowadzone są dobrane indywidualnie zajęcia rehabilitacyjne oraz szkolenia dla rodziców. TPG organizuje turnusy od początku swego istnienia DOPISAŁEM POMOC PSYCHOLOGICZNĄ

8 GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁANIA TPG
Rozwój Jednostek Wojewódzkich Pełnomocnik Wojewódzki grupy wolontariuszy rehabilitanci głuchoniewidomi zrzeszeni w Klubach We wszystkich miastach wojewódzkich Polski tworzymy małe zespoły składające się z Pełnomocnika Wojewódzkiego (szef Jednostki Wojewódzkiej), grupy wolontariuszy, kilku zaprzyjaźnionych rehabilitantów oraz najaktywniejszych głuchoniewidomych z danego regionu, Poprzez Jednostki Wojewódzkie świadczymy naszym głuchoniewidomym szereg nieodpłatnych usług, takich jak: poradnictwo indywidualne, pomoc wolontariuszy, zajęcia rehabilitacyjne, pomoc psychologiczna, arteterapia oraz inne zajęcia hobbistyczne.

9 REGIONALNE KLUBY GŁUCHONIEWIDOMYCH
wieczory literackie imprezy taneczne wyjazdy na turnusy wycieczki weekendowe spotkania świąteczne 14 Klubów z siedzibami w następujących miastach: Białymstoku, Bydgoszczy, Bytomiu, Gdańsku, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Międzyrzeczu, Olsztynie, Poznaniu, Radomiu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu. Planujemy zakładanie następnych. Kluby Regionalne TPG organizują imprezy kulturalne i rekreacyjne, takie jak wieczory literackie, imprezy taneczne, wspólne wyjazdy na wczasy oraz wycieczki weekendowe. Pod patronatem TPG działa 10 Klubów z siedzibami w następujących miastach: Białymstoku, Bydgoszczy, Bytomiu, Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu. Planujemy zakładanie następnych.

10 GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁANIA TPG
Szkolenia personelu pracującego z osobami głuchoniewidomymi

11 GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁANIA TPG
Publikacje: materiały informacyjne i szkoleniowe z zakresu głuchoślepoty specjalistyczne książki „Dłonie i Słowo” „Usłyszmy i Zobaczmy” Tłumaczymy, opracowujemy, wydajemy i rozpowszechniamy materiałów informacyjnych i szkoleniowych z zakresu głuchoślepoty, O sprawach ludzi głuchoniewidomych i działaniach podejmowanych na ich rzecz przez TPG informuje kwartalnik „Dłonie i Słowo" dostępny w wersji brajlowskiej, w powiększonym druku i w wersji elektronicznej, Publikacja zawiera specjalny dodatek ”Usłyszmy i Zobaczmy”, adresowany do rodziców i opiekunów dzieci głuchoniewidomych.

12 GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁANIA TPG
wyszukiwanie i ewidecja osób głuchoniewidomych pomoc w zaopatrywaniu w sprzęt rehabilitacyjny popularyzacja problematyki osób głuchoniewidomych Wyszukujemy osoby głuchoniewidomych oraz ich ewidencjonowanie. Pomagamy w zaopatrywaniu się w sprzęt rehabilitacyjny. Popularyzujemy problematykę osób głuchoniewidomych poprzez organizowanie wystaw, seminariów, publikowanie materiałów w mediach, prowadzenie serwisu internetowego.

13 NASZE SUKCESY MEDIALNE
2007 – przewodniczący TPG, Grzegorz Kozłowski, finalistą prestiżowego konkursu “Człowiek bez barier 2006” 2006 – na forum ONZ w Nowym Jorku TPG uhonorowano międzynarodową Nagrodą im. F.D. Roosevelta 2005 – TPG laureatem ogólnopolskiego konkursu “Dobre Praktyki” promującego zatrudnianie osób niepełnosprawnych – kilkadziesiąt artykułów prasowych, materiałów telewizyjnych i radiowych w mediach lokalnych i ogólnopolskich, związanych z naszą działalnością 2007 – przewodniczący TPG, Grzegorz Kozłowski, zostaje finalistą prestiżowego konkursu “Człowiek bez barier 2006”. 2006 – na forum ONZ w Nowym Jorku TPG zostaje uhonorowane międzynarodową Nagrodą im. F.D. Roosevelta. 2005 – TPG laureatem ogólnopolskiego konkursu “Dobre Praktyki” promującego zatrudnianie osób niepełnosprawnych. – kilkadziesiąt artykułów prasowych, materiałów telewizyjnych i radiowych w mediach lokalnych i ogólnopolskich związanych z naszą działalnością.

14 Justyna Kalita, Rekruterka w projekcie POKL
WSPARCIE OSÓB GŁUCHONIEWIDOMYCH NA RYNKU PRACY Projekt Realizowany we współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Justyna Kalita, Rekruterka w projekcie POKL 14

15 Po co ten projekt? 74 % Polaków aktywnych zawodowo (I kw. 2008)
22,7 % wszystkich osób z niepełnosprawnością w Polsce aktywnych zawodowo (I kw. 2008) 2,5% - 5%. % osób głuchoniewidomych (OGN) aktywnych zawodowo (dane szacunkowe TPG)

16 Cele szczegółowe projektu POKL
likwidacja bariery komunikacyjnej z otoczeniem i uzyskiwania informacji poprzez wyposażenie OGN w odpowiedni sprzęt rehabilitacyjny zwiększenie/ rozpoczęcie aktywności życiowej i zawodowej osób głuchoniewidomych poprzez podniesienie ich umiejętności psychofizycznych, społecznych i zawodowych ( w tym szkolenia zawodowe) zapewnienie wsparcia w procesie poszukiwania pracy poprzez doradztwo zawodowe, psychologiczne i prawne

17 Cele szczegółowe projektu POKL
przełamanie barier psychologicznych poprzez indywidualne podejście do osoby głuchoniewidomej informowanie i uświadomienie pracodawców, iż osoba głuchoniewidoma może być efektywnym pracownikiem wysyłanie osoby głuchoniewidomej na staż u pracodawców przełamanie stereotypów i mitów dotyczących osób głuchoniewidomych

18 Beneficjenci projektu POKL
400 osób głuchoniewidomych z całej Polski w wieku aktywności zawodowej, w tym: osoby z jednoczesnym uszkodzeniem wzroku i słuchu w stopniu różnym osoby które posiadają i NIE posiadają orzeczenia o niepełnosprawności

19 Rekrutacja uczestników projektu
REKRUTACJA WEWNĘTRZNA wśród OGN figurujących w dokumentacji TPG (ok osób) REKRUTACJA ZEWNĘTRZNA poprzez tzw. sojuszników: instytucje publiczne ( w tym Urzędy Gminy, Ośrodki Pomocy Społecznej, Centra Pomocy Rodzinie, itp.) organizacje pozarządowe i kościelne, w tym PZG I PZN jako kanały kluczowe prywatne i publiczne poradnie lekarskie

20 Działania styczeń - grudzień 2009
POMOC W WYPOSAŻENIU W SPRZĘT REHABILITACYJNY pomoc w uzyskaniu dofinansowania zakupu specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego (m.in. komputery z oprogramowaniem dla osób niewidomych i słabo widzących, aparaty słuchowe i systemy FM wspomagające słyszenie) doradztwo w doborze aparatów słuchowych, urządzeń wspomagających odbiór dźwięków, pomocy optycznych, oprogramowania komputerowego i innego sprzętu rehabilitacyjnego

21 Działania styczeń - grudzień 2009
REHABILITACJA zajęcia rehabilitacyjne – zajęcia z orientacji przestrzennej i poruszania się białą laską, zajęcia ułatwiające wykonywanie codziennych czynności, ćwiczenia usprawniające widzenie i słyszenie, konsultacje z okulistą i/lub protetykiem słuchu, 2-tygodniowe warsztaty / turnusy rehabilitacyjne, możliwość rehabilitacji w miejscu zamieszkania.

22 Działania styczeń - grudzień 2009
AKTYWIZACJA ZAWODOWA wsparcie psychologa, doradcy zawodowego, doradcy w zakresie prawa pracy, diagnoza potencjału osobistego i kompetencji zawodowych przygotowanie indywidualnych ścieżek rozwoju kariery zawodowej szkolenia komputerowe i zawodowe, pomoc w znalezieniu stażu i/lub pracy.

23 Rezultaty twarde projektu
280 beneficjentów otrzyma w ramach wsparcia udzielonego w regionach (rehabilitacja zawodowa i szkolenia zawodowe) następującą pomoc: rehabilitacja zawodowa – średnio 15 godzin wsparcie psychologiczne – średnio 12 godzin wsparcie prawne – średnio 6 godzin doradztwo zawodowe – średnio 6 godzin obsługa sprzętu rehabilitacyjnego – średnio 1,5 godziny szkolenia zawodowe osób po 24 godzin wsparcia indywidualne ścieżki rozwoju i kariery zawodowej – około 100 osób

24 Rezultaty twarde projektu
5 osób znajdzie pracę 50 osób podniesie swoje kwalifikacje zawodowe 15 osób dzięki uczestnictwu w projekcie będzie kontynuować naukę 50 osób będzie uczestniczyć w szkoleniu zawodowym 20 osób odbędzie staż pracy w ramach projektu 120 osób skorzysta z usług doradztwa zawodowego

25 Kontakty – projekt POKL
Biuro warszawskie TPG, ul. Deotymy 41 tel./fax. (022) Koordynator merytoryczny projektu POKL: Przemysław Żydok Rekrutacja beneficjentów projektu POKL: Justyna Kalita Bożena Więckowska Promocja projektu POKL: Tomasz Bąkowski


Pobierz ppt "Www.tpg.org.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google