Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Realizacja praktyk pedagogicznych. Zadanie obejmuje: 30 godzin dydaktycznych zajęć edukacyjnych w przedszkolu i 30 godzin dydaktycznych zajęć edukacyjnych.

Коpie: 1
Poznać – Zrozumieć - Doświadczyć Praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela wczesnej edukacji Jest realizowany w ramach POKL współfinansowanego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Realizacja praktyk pedagogicznych. Zadanie obejmuje: 30 godzin dydaktycznych zajęć edukacyjnych w przedszkolu i 30 godzin dydaktycznych zajęć edukacyjnych."— Zapis prezentacji:

1 Realizacja praktyk pedagogicznych

2 Zadanie obejmuje: 30 godzin dydaktycznych zajęć edukacyjnych w przedszkolu i 30 godzin dydaktycznych zajęć edukacyjnych w klasach I – III w każdym roku akademickim Spotkania zespołu studentów z nauczycielem - opiekunem praktyk. Przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji procesu edukacyjnego. Warsztaty dla studentów z zakresu obserwacji i dokumentacji procesu edukacyjnego z użyciem narzędzi rejestrujących takich jak: aparat fotograficzny, dyktafon czy kamera cyfrowa.

3 Praktyki odbywają się w 3 transzach I transza praktykII transza praktykIII transza praktyk 201120122013 234561011121234561011121234561011121 przedszkoleszkołaprzedszkoleszkołaprzedszkoleszkoła

4 Charakterystyka poszczególnych transz praktyk I transza praktykII transza praktykIII transza praktyk 1 nauczyciel – opiekun praktyk nadzoruje pracę 2-3 studentów). Nowy sposób dokumentowania praktyk - wykorzystanie sprzętu multimedialnego. Obecnie obowiązujący program śródrocznych praktyk pedagogicznych. Refleksje nauczyciela - tworzenia nowatorskiego programu praktyk. Nowatorski program śródrocznych praktyk pedagogicznych. Weryfikacja i udoskonalanie programu. Udoskonalony nowatorski program śródrocznych praktyk pedagogicznych.

5 Spotkania zespołu studentów z nauczycielem Są podstawą dialogu, wspólnego interpretowania przedszkolnej i szkolnej codzienności. W ramach spotkań studenci wraz z nauczycielem - opiekunem praktyk: podsumowują zajęcia obserwowane lub prowadzone przez studentów wspólnie przygotowują dokumentację z praktyk analizują, poddają refleksji swoje spostrzeżenia i obserwacje dyskutują i poznają różne punkty widzenia

6 Dokumentacja zajęć edukacyjnych ilustruje przebieg realizowanych w przedszkolu i szkole zajęć, ukazuje doświadczenia dzieci i pomaga zrozumieć na czym polega dziecięcy proces uczenia się; pozwala na analizę, przewidywanie oraz formułowanie celów, będących podstawą planowania pracy; jest inspiracją do komunikacji oraz interakcji pomiędzy dziećmi, nauczycielami i studentami jest podstawą refleksji, nauczycielskich i studenckich dyskusji oraz wspólnego konstruowania teorii pedagogicznych wprowadzona przez studenta do Internetowej Teczki Studenta stwarza okazję do wymiany doświadczeń pomiędzy nauczycielami i studentami z całego kraju (forum internetowe)

7 Zadania nauczyciela – opiekuna praktyk przygotowanie i poprowadzenie modelowych zajęć edukacyjnych, konsultowanie projektów zajęć ed przygotowanych przez studentów, hospitowanie zajęć prowadzonych przez studentów, organizowanie dyskusji metodycznych dla studentów, dokonywanie ewaluacji pracy studenta, wspieranie studentów w przygotowaniu dokumentacji z praktyk, przygotowywanie materiałów metodycznych dla studentów (np. nagrania video, zdjęcia, zestawy ćwiczeń).


Pobierz ppt "Realizacja praktyk pedagogicznych. Zadanie obejmuje: 30 godzin dydaktycznych zajęć edukacyjnych w przedszkolu i 30 godzin dydaktycznych zajęć edukacyjnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google