Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wymogi w zakresie planowania i dokumentowania realizacji zajęć

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wymogi w zakresie planowania i dokumentowania realizacji zajęć"— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wymogi w zakresie planowania i dokumentowania realizacji zajęć w POWUZ DiAMEnT - 2010

2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dokumentacja pracy w POWUZ w roku szkolnym – nauczyciel POWUZ Dziennik zajęć Dziennik zajęć zawiera: 1.Cz. I - Plan realizacji projektów w roku szkolnym - jest częścią Dziennika zajęć, który nauczyciel POWUZ opracuje po pierwszym spotkaniu z uczniami – określa w nim wybrany z programu zajęć pozaszkolnych moduł projektowy, temat projektu oraz liczbę godzin przewidzianą na jego realizację. 2.Cz. II - Realizacja zajęć – część Dziennika zajęć, w którym nauczyciel zapisuje realizację kolejnych zajęć w POWUZ. 3. Cz. III - Plan szczegółowy realizacji projektu – jest częścią Dziennika zajęć – stanowi element pracy nad projektem, który nauczyciel opracowuje razem z uczniami.

3 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dokumentacja pracy w POWUZ w roku szkolnym – nauczyciel POWUZ 4. Cz. IV – Lista obecności na zajęciach w POWUZ. Listy obecności są oddzielne dla każdych zajęć. Uczniowie potwierdzają swoją obecność na zajęciach własnoręcznym podpisem. Dokumentacja prowadzona przez nauczyciela w POWUZ podlega kontroli przez opiekuna POWUZ oraz kierownictwo projektu.

4 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dziennik zajęć Dzienniki zajęć pozaszkolnych w POWUZ prowadzone przez nauczyciela POWUZ, będą odbierane przez opiekuna POWUZ po zakończeniu ostatnich zajęć w danym roku szkolnym i dostarczane lub przesyłane do Biura Merytorycznego projektu. Listy obecności uczniów na zajęciach opiekun POWUZ odbiera od nauczycieli w czasie wizyty w ośrodku i kompletuje w segregatorze. Pozostałe listy uczniów odbiera wraz z całością dziennika po ostatnich zajęciach w roku szkolnym. Uporządkowane listy obecności wraz z Dziennikami zajęć są przekazane do Biura Merytorycznego projektu po zakończeniu roku szkolnego.

5 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dokumentowanie realizacji projektów edukacyjnych W projekcie nie zakłada się obligatoryjnie, że realizacja każdego projektu musi być udokumentowana określonymi materiałami. Nauczyciele POWUZ oraz opiekunowie POWUZ mają świadomość, że zajęcia pozaszkolne realizowane w ramach projektu DiAMEnT kończą się konkursami powiatowymi, należy więc pamiętać o tym, aby zebrać niektóre materiały do konkretnych projektów, które będzie można wykorzystać w konkursie powiatowym. Ponadto materiały pomocnicze do programów zajęć pozaszkolnych będą na zakończenie projektu uzupełniane, warto więc przechować wartościowe materiały, które można będzie opublikować jako przykłady dobrej praktyki.

6 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dokumentowanie pracy POWUZ przez opiekuna POWUZ 1.Arkusz obserwacji zajęć. 2.Lista nauczycieli obecnych na spotkaniu w POWUZ w ramach wizyty monitorującej. 3.Lista nauczycieli obecnych na merytoryczno-metodycznym spotkaniu powiatowym. 4.Miesięczne zestawienie realizacji zajęć w Powiatowych Ośrodkach Wspierania Uczniów Zdolnych. 5.Kwartalne zestawienie godzin zrealizowanych w Powiatowych Ośrodkach Wspierania Uczniów Zdolnych w powiecie. 6.Wykaz projektów zrealizowanych w POWUZ w powiecie. 7.Zbiorcze zestawienie frekwencji uczniów.


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wymogi w zakresie planowania i dokumentowania realizacji zajęć"

Podobne prezentacje


Reklamy Google