Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Otwarte formy nauczania

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Otwarte formy nauczania"— Zapis prezentacji:

1 Otwarte formy nauczania
Projekt „PRAKTYKA NA MIARĘ XXI WIEKU” jest realizowany przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nysie w partnerstwie z Gminą Nysa

2

3 Ważne pojęcia na wskroś curriculum poza curriculum
nauczanie projektowe uczenie się sytuacyjne uczenie się „umiejscowione” zorientowanie na działanie

4 Otwarte nauczanie jako szerokie pojęcie, a w nim:
Otwartość w procesach planowania i decyzji (dla ucznia i nauczyciela) Otwarcie programów nauczania Otwarcie szkoły na świat zewnętrzny Otwarcie granic przedmiotowych Otwarcie homogenicznych (pod względem wieku lub osiągnięć) grup Otwarcie myślenia dydaktycznego

5 Punkty wyjścia dla otwartych form nauczania
Dydaktyka komunikacji (nauczyciel partnerem ucznia) Konstruktywizm (uczenie się jako proces konstrukcji, za który uczeń sam odpowiada) Kompleksowe uczenie się Uczenie się skierowane na działanie Kreatywność Uczenie się przez odkrywanie (różne drogi i różne tempo) Otwarte programy nauczania Pozaszkolne miejsca nauki

6 Płaszczyzny otwarcia metodyczno-organizacyjna dydaktyczno-treściowa
pedagogiczna

7 Płaszczyzna metodyczno-organizacyjna
Formy nauczania umożliwiające wewnętrzne zróżnicowanie w kontekście stylów i tempa uczenia się, predyspozycji uczniów

8 Płaszczyzna dydaktyczno-treściowa
Uczniowie decydują (częściowo) o swoich zadaniach

9 Pedagogiczna Uczniowie decydują w pewnej mierze o celach nauczania

10 Koncepcje/formy otwartego nauczania
Dzień/godzina wolnej pracy Dzień projektowy/przedmiotowy Kółko zainteresowań, warsztaty Pozaszkolne miejsca nauczania Praca projektowa Wolne pisanie Doświadczenia językowe

11 Praca wolna Różne formy
Pedagogika reformy (Freinet, Montessori, Gaudig, Petersen) Można ją zakotwiczyć w planie lekcji

12 Dzień projektowy/przedmiotowy
Praca wolna zakotwiczona czasowo w planie lekcji

13 Kółko zainteresowań, warsztaty, centra
Praca wolna zakotwiczona miejscowo np.. Centrum pisania i czytania (z.B. Schreib- Lesezentrum)

14 Pozaszkolne formy nauczania
Literatura „w miejscu” Zastąpienie nauczyciela przez innych ekspertów

15 Projekty Tok pracy wyznacza struktura projektu, a nie program nauczania Autentyczne sytuacje zastosowania wszystkich kompetencji

16 Wolne pisanie Odpowiedź pedagogiki reformy na reproduktywne wypracowanie Wolność wyboru miejsca i czasu pisania oraz materiałów


Pobierz ppt "Otwarte formy nauczania"

Podobne prezentacje


Reklamy Google