Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespołu Szkół nr 1 w Zakrzówku

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespołu Szkół nr 1 w Zakrzówku"— Zapis prezentacji:

1 Zespołu Szkół nr 1 w Zakrzówku
Biblioteka Zespołu Szkół nr 1 w Zakrzówku Autorka prezentacji: Beata Łukasik

2 A największym skarbem jest dobra biblioteka”
„ Książka - to życie naszego czasu, A największym skarbem jest dobra biblioteka” Wissarion Bielinski

3 Biblioteka znajduje się na terenie Zespołu Szkół nr 1w Zakrzówku

4 Biblioteka zaprasza czytelników:
Poniedziałek – 8:00-15:00 Wtorek – 7:30- 13:30 Środa – 7:30-11:00 Czwartek– 7:30-13:30 Piątek: – 7:30-15:00 CZYTELNIA Godziny otwarcia: Wtorek – 10:00-15:00 Środa – 10:00-15:00 Czwartek– 10:00-15:00

5 Biblioteka dysponuje pomieszczeniami:
MULTIMEDIALNE CENTRUM INFORMACJI czyli pracownia czytelniczo – multimedialna

6 WYPOŻYCZALNIA

7 MOL 2000+ Najpopularniejszy program
dla bibliotek szkolnych - na którym pracujemy w naszej bibliotece

8 MOL -Wspomaga pracę bibliotekarza
zbiera dane statystyczne i sporządza statystyki rejestruje wypożyczenia i zwroty usprawnia opracowywanie zbiorów bibliotecznych udostępnia czytelnikom katalog biblioteki ułatwia przeprowadzenie skontrum

9 Praca pedagogiczna w naszej bibliotece:
•   udostępnianie zbiorów •   udzielanie informacji •   poradnictwo w doborze lektury •   przysposobienie czytelnicze i kształcenie uczniów jako użytkowników informacji •   indywidualna praca z czytelnikiem •   prowadzenie różnych form upowszechniania czytelnictwa •   pomoc nauczycielom i wychowawcom w realizacji ich zadań dydaktyczno-wychowawczych, związanych z książką i innymi źródłami informacji •   informowanie nauczycieli i wychowawców o stanie czytelnictwa uczniów

10 Praca organizacyjno-techniczna:
•  gromadzenie zbiorów •  ewidencja i opracowanie zbiorów •  selekcja zbiorów •  prowadzenie warsztatu informacyjnego (księgozbiór podręczny, katalogi, zestawienia bibliograficzne) •  planowanie i sprawozdawczość (plany pracy i sprawozdania, statystyka czytelnictwa) •  prowadzenie dokumentacji bibliotecznej

11 Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać:
•  uczniowie •  nauczyciele •  pracownicy szkoły Prawa i obowiązki czytelników: Czytelnik ma prawo do bezpłatnego korzystania z księgozbioru biblioteki. Korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone książki. Wszystkie wypożyczone książki powinny być zwrócone przed końcem roku szkolnego. Czytelnicy opuszczający szkołę zobowiązani są do pobrania zaświadczenia potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.

12 Rodzaje zbiorów gromadzonych w bibliotece:
Księgozbiór: •  wydawnictwa informacji bezpośredniej – encyklopedie, leksykony, słowniki językowe i rzeczowe, przewodniki, informatory •  lektury obowiązkowe i uzupełniające, •  literatura popularnonaukowa, •  literatura piękna, •  wydawnictwa albumowe z dziedziny sztuki i krajoznawstwa, •  wydawnictwa o tematyce regionalnej, •  wydawnictwa z dziedziny pedagogiki, psychologii, dydaktyki stanowiące pomoc w pracy dydaktyczno - wychowawczej nauczycieli •  literatura z zakresu ekologii i ochrony środowiska Dokumenty niepublikowane: •  szkolne akty prawne •  prace dyplomowe uczniów    •  opracowania własne nauczycieli (scenariusze lekcji, programy kół zainteresowań, programy pracy z uczniem zdolnym, testy, regulaminy konkursów, referaty itp.) Rodzaje zbiorów gromadzonych w bibliotece:

13 Pomoc dla INTERNAUTÓW

14 Zbiory biblioteki Czasopisma: Zbiory specjalne: • programy komputerowe
•  kasety wideo •  pakiety multimedialne •  płyty CD Czasopisma: •  Biblioteka w Szkole •  Głos Nauczycielski •  Polityka •  Matematyka •  Mówią Wieki •  Chip •  Młody Technik •  Claudia Naj Świat Nauki Unia Europejska

15 Warsztat informacyjny biblioteki
Księgozbiór podręczny • encyklopedie ogólne (powszechne) • encyklopedie specjalne (przedmiotowe) • słowniki językowe • leksykony (słowniki rzeczowe) Katalogi • komputerowy – alfabetyczny, tytułowy, serii, UKD, przedmiotowy • kartkowy – alfabetyczny i rzeczowy Zestawienia bibliograficzne i kartoteki • pośrednie źródła informacji na różne tematy Zasoby informacyjne Internetu • dostępne dla uczniów w celach edukacyjnych

16 Dziękuję za uwagę Zespół Szkół nr 1 w Zakrzówku beataluk@op.pl
im. Wł. St. Reymonta w Zakrzówku


Pobierz ppt "Zespołu Szkół nr 1 w Zakrzówku"

Podobne prezentacje


Reklamy Google