Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EKONOMIA NA CO DZIEŃ czyli decyduj o sobie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EKONOMIA NA CO DZIEŃ czyli decyduj o sobie"— Zapis prezentacji:

1 EKONOMIA NA CO DZIEŃ czyli decyduj o sobie
Program realizowany wspólnie przez:

2 Program dla uczniów klas gimnazjalnych
Ekonomia na co dzień EKONOMIA NA CO DZIEŃ czyli decyduj o sobie Program dla uczniów klas gimnazjalnych Wprowadzają go: nauczyciele wiedzy o społeczeństwie, doradcy zawodowi, pedagodzy szkolni wychowawcy klas. Nr dopuszczenia DKOS /03

3 Uczeń realizując program:
wzmacnia swoje mocne strony, planuje swoją przyszłość, podejmuje decyzje dotyczące dalszej drogi edukacyjnej i wyboru zawodu, kształtuje nawyki konsumenckie, uczy się poruszania się w świecie finansów, uczy się gospodarowania własnymi zasobami.

4 Nauczycielom oferujemy:
Ekonomia na co dzień Nauczycielom oferujemy: szkolenia przygotowujące do realizacji zajęć w gimnazjum, podręcznik ze scenariuszami zajęć oraz materiałami edukacyjnymi dla ucznia, materiały edukacyjne do prowadzenia spotkań z rodzicami, radą pedagogiczną, warsztaty dla nauczycieli realizujących program, merytoryczne konsultacje przez cały okres realizacji programu, możliwość publikowania swoich materiałów edukacyjnych na stronach internetowych Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości, korzystanie z materiałów zamieszczonych na naszych stronach internetowych.

5 Program obejmuje następujące obszary:
Ekonomia na co dzień Przewodnik dla nauczyciela Program obejmuje następujące obszary: Elementarne pojęcia ekonomiczne np. podaż , popyt, koszt alternatywny, budżet; Poznawanie siebie – określanie swoich zainteresowań, predyspozycji, kreowanie własnego wizerunku; Wybór drogi edukacyjnej – poznanie i wytyczanie dalszej drogi edukacyjnej, decydowanie o własnej przyszłości, konfrontowanie swoich predyspozycji z wymaganiami zawodu, podejmowanie różnych form aktywności przygotowujących do funkcjonowania w dorosłym życiu Rynek pracy, podjęcie działalności gospodarczej – podejmowanie różnych form aktywności przygotowujących do pracy zawodowej, elastyczność na zmieniającym się rynku pracy; sporządzanie dokumentów przy ubieganiu się o pracę ( CV, list motywacyjny, rozpoczęcie działalności gospodarczej) Planowanie działań – wyznaczanie celów, określanie działań prowadzących do ich realizacji, przewidywanie konsekwencji dokonywanych wyborów; Gospodarowanie własnymi zasobami- czas jako wartość ekonomiczna, zarządzanie środkami finansowymi, funkcjonowanie banków – korzystanie z usług banku, korzystanie z praw konsumenta. Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości

6 Przewodnik dla nauczyciela
Ekonomia na co dzień Przewodnik dla nauczyciela Przewodnik dla nauczyciela Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości

7 Przewodnik dla nauczyciela
Ekonomia na co dzień Przewodnik dla nauczyciela Przegląd tematyki: Treści nauczania Osiągnięcia ucznia Udział konsultanta Źródła informacji dodatkowych Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości

8 Przewodnik dla nauczyciela
Scenariusz zajęć zawiera: Cele Wprowadzane pojęcia Oczekiwane rezultaty Spis materiałów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć

9 Przykładowy scenariusz
Scenariusz zajęć zawiera: Cel Wprowadzane pojęcia Oczekiwane rezultaty Spis materiałów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć Proponowany przebieg zajęć Materiał informacyjny dla nauczyciela

10 Przykładowy scenariusz
Scenariusz zajęć zawiera: Cel Wprowadzane pojęcia Oczekiwane rezultaty Spis materiałów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć Proponowany przebieg zajęć Materiał informacyjny dla nauczyciela Materiały dla ucznia

11 Przykładowy scenariusz
Scenariusz zajęć zawiera: Cel Wprowadzane pojęcia Oczekiwane rezultaty Spis materiałów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć Proponowany przebieg zajęć Materiał informacyjny dla nauczyciela Materiały dla ucznia Wzory foliogramów

12 Szkolny notes finansowy
Materiał dla ucznia Korzystanie z notesu wdraża ucznia do racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi. Uczy planowania i podejmowania decyzji finansowych.

13 Karta pracy ucznia Praca z poszczególnymi kartami motywuje ucznia
Materiał dla ucznia Praca z poszczególnymi kartami motywuje ucznia do racjonalnego planowania, drogi edukacyjnej i zawodowej.

14 Plansze dydaktyczne Materiały dla nauczyciela

15 Plansze dydaktyczne Materiały dla nauczyciela

16 Materiały dla rodziców
Program stwarza szansę do zbudowania pomostu między młodzieżą, rodzicami i nauczycielami.

17 Ekonomia w szkolnej ławie
Przewodnik zawiera zbiór scenariuszy lekcji przedmiotowych z propozycją realizacji zagadnień ekonomicznych. Obejmuje hasła programowe z przedmiotów: Matematyka Geografia Język polski Historia Język angielski Informatyka

18 Zapraszamy na naszą stronę internetową
Koordynator programu Urszula Sierżant Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Oddział Regionalny FMP ul. Legionów Gdynia tel./fax: Zapraszamy na naszą stronę internetową


Pobierz ppt "EKONOMIA NA CO DZIEŃ czyli decyduj o sobie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google