Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KULTURA ORGANIZACYJNA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KULTURA ORGANIZACYJNA"— Zapis prezentacji:

1 KULTURA ORGANIZACYJNA

2 Pojęcie kultury organizacyjnej
Kultura organizacyjna to system wartości, norm, symboli, typowych dla danej organizacji, rozwijający się w danym czasie, w wyniku którego powstają wzory postępowania dla całej instytucji oraz odpowiednia hierarchia wartości.

3 Poziomy kultury organizacyjnej
artefakty fizyczne behawioralne językowe normy i wartości deklarowane przestrzegane założenia niewidoczne i nieuświadomione (np. natura człowieka, stosunki międzyludzkie, powiązania z otoczeniem)

4 Uwarunkowania kultury organizacyjnej
TYP ORGANIZACJI - sytuacja rynkowa - rodzaj technologii - branża - rodzaj konkurencji TYP OTOCZENIA - kultura narodowa - system wartości społeczeństwa - lokalny system wartości - otoczenie ekonomiczne, polityczne, technologiczne, socjokulturowe Kultura organizacji CECHY ORGANIZACJI - wiek, historia, tradycja - wielkość, struktura, strategia - styl zarządzania - system administracji CECHY UCZESTNIKÓW - wykształcenie i doświadczenie zawodowe - wiek, płeć - postawy i wyznawane wartości - więzi emocjonalne

5 Funkcje kultury organizacyjnej
Funkcja integracyjna Funkcja percepcyjna Funkcja adaptacyjna

6 Typy kultury organizacyjnej
wg Deala i Kennedy`ego duże małe Sprzężenia zwrotne Ryzyko podejmowanych zadań duże małe Kultura hazardzistów * kosztowne pomyłki * duża rola kontaktów osobistych * rytuał licznych spotkań * „ilość” wartością sama w sobie Kultura indywidualistów * szybkie, zdecydowane działania * ostrość walki, agresywność * szybki awans i zmienność zdań * znaczenie „szansy” * duża rola temperamentu Kultura rutyniarzy * działania doraźne * sztuczność więzi międzyludzkich ** niechęć do innowacji * znaczenie pozycji formalnych Kultura zrównoważona * znaczenie hierarchii * duża rola rozwagi * wielka rola autorytetów * wplatanie w działanie elementów zabawy * popyt na mentorów

7 Silna kultura organizacyjna
Zalety: 1. Ukierunkowanie działań przez redukcję złożoności 2. Sprawna sieć komunikacji 3. Szybkie przetwarzanie informacji 4. Szybkie podejmowanie decyzji 5. Przyspieszone wdrażanie planów i projektów 6. Silna motywacja i lojalność 7. Stabilność i niezawodność Wady: 1. Tendencja do zamykania się w sobie 2. Blokowanie nowych orientacji 3. Bariery we wdrożeniach nowych idei 4. Utrwalanie tradycyjnych motywów sukcesu 5. Postawa „uniku” 6. Myślenie kulturowe 7. Brak elastyczności

8 Kultura organizacyjna a zarządzanie przedsiębiorstwem Model organizacji tzw.”7S” firmy McKinsey
Strategia Kwalifikacje Pracownicy Wspólne wartości Struktura Systemy Style

9 Wpływ kultury danego kraju na zarządzanie organizacją
Wymiar kultury 1. INDYWIDUALIZM - KOLEKTYWIZM 2. DYSTANS W STOSUNKU DO WŁADZY (mały - duży) 3. UNIKANIE NIEPEWNOŚCI (słabe - silne) 4. MĘSKOŚĆ - KOBIECOŚĆ


Pobierz ppt "KULTURA ORGANIZACYJNA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google