Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ewa Miłuch - Szewczyk konsultant Dzielenie się swoją wiedzą Wiedza jest podstawą zarządzania instytucjami, placówkami obecnego XXI wieku Pracownik i pracodawca.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ewa Miłuch - Szewczyk konsultant Dzielenie się swoją wiedzą Wiedza jest podstawą zarządzania instytucjami, placówkami obecnego XXI wieku Pracownik i pracodawca."— Zapis prezentacji:

1 Ewa Miłuch - Szewczyk konsultant Dzielenie się swoją wiedzą Wiedza jest podstawą zarządzania instytucjami, placówkami obecnego XXI wieku Pracownik i pracodawca dokonują wymiany transakcyjnej, której podstawą jest wiedza Pracownik oferuje wiedzę jawną i ukrytą oraz deklaruje chęć dzielenia się wiedzą z innymi Pracodawca deklaruje sposób dystrybucji i wykorzystania wiedzy oraz sposób gratyfikacji

2 Ewa Miłuch - Szewczyk konsultant Współczesne zarządzanie kadrą P. Drucker w swoich badaniach nad jakością wyznacza nową filozofię zarządzania współcze - sną kadrą organizacji, min: mówi Nie można zarządzać ludźmi, kierowanie polega na przewodzeniu ludziom Należy zarządzać wiedzą i zdolnościami każdego pracownika Wykształcony pracownik jest właścicielem środków produkcji – zasobów posiadanej wiedzy

3 Ewa Miłuch - Szewczyk konsultant Znaczenie ludzkiej wiedzy Posiadana wiedza jest ważniejsza niż tytuł, zajmowane stanowisko Odejście od mechanicznego zatrudniania pracowników tylko ze względu na tytuł, zawód Określa się mapę kompetencji kluczowych dla danego stanowiska Stawia się na rozwój wiedzy, tworząc warunki do jej pogłębiania i dystrybuowania

4 Ewa Miłuch - Szewczyk konsultant Dzielenie się wiedzą Czynniki sprzyjające dzieleniu się wiedzą: atmosfera panująca w placówce zintegrowany zespół pracowników uczące się zespoły, organizacje kultura firmy, placówki sposoby, programy gromadzenia wiedzy ludzkiej promocja i udostępnianie wiedzy i osiągnięć innym instytucjom, ludziom

5 Ewa Miłuch - Szewczyk konsultant Rodzaje transferu wiedzy Technologiczny – polega na pracy z dokumentacją papierową czy archiwum, a zwłaszcza z elektronicznymi bazami danych, na wykorzystaniu sieci lokalnych, Internetu Społeczny – polega na rozwoju bezpośre- dniej współpracy i osobistych kontaktach między pracownikami, wymianie doświadczeń prowadzonych szkoleniach.....

6 Ewa Miłuch - Szewczyk konsultant Warunki do transferu wiedzy Specjalne miejsca na rozmowy między pracownikami Obowiązkowe spotkania robocze, szkoleniowe pracowników placówki (zespoły) Wprowadzenie sesji dzielenia się swoją wiedzą po odbytych kursach, warsztatach... Spotkania pracowników nie kontaktujących się ze sobą na co dzień: seminaria, targi wiedzy... Specjalne programy dla pracowników nowo zatrudnionych

7 Ewa Miłuch - Szewczyk konsultant Wartości w zarządzaniu wiedzą wiedza i doświadczenie pracowników praca w imię celów wynikających z wizji, misji placówki dbałość o dobro placówki wspieranie się i dzielenie się swoją wiedzą wspólne podejmowanie wyzwań partnerstwo, podejmujemy pracę w oparciu o wyznaczone przez siebie cele

8 Ewa Miłuch - Szewczyk konsultant Znaczenie pracowników Małe – użytkowe podejście do pracowników ludzie jako koszty brak wiary w zalety pracowników personel ma mniejsze znaczenie niż inne zasoby inwestycje w ludzi nie są opłacalne

9 Ewa Miłuch - Szewczyk konsultant Znaczenie pracowników Kluczowe – pracownicy to wartość ludzie jako dobro inwestycyjne umiejętność pomiaru opłacalności programu inwestowania w ludzi zrozumienie źródeł wartości będących kluczową bazą kultury organizacji nastawienie na wiedzę i dzielenie się wiedzą

10 Ewa Miłuch - Szewczyk konsultant Doskonalenie pracowników Planowanie doskonalenia: analiza potrzeb współczesnego rynku potrzeby i oczekiwania szkoły wynikające z wizji szkoły i kierunków rozwoju potrzeby i oczekiwania szkoły/placówki z pomiaru wewnętrznego potrzeby i oczekiwania nauczycieli oraz pracowników w doskonaleniu kompetencji potrzeby wynikające z oceny zewnętrznej szkoły/placówki

11 Ewa Miłuch - Szewczyk konsultant Doskonalenie pracowników Wnioski badań zewnętrznych: wyniki sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych wskazują słabe obszary aktywności uczniów: rozumowanie, korzystanie z informacji, wykorzystanie wiedzy w praktyce, samodzielne, analityczne i twórcze myślenie zewnętrzne egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe zdało 63% uczniów

12 Ewa Miłuch - Szewczyk konsultant Doskonalenie pracowników Kwalifikacje nauczycieli/pracowników : liczba nauczycieli posługuje się płynnie drugim językiem, językiem przedmiotu liczba klas w których prowadzone są lekcje w języku angielskim, niemieckim na innych przedmiotach liczba nauczycieli posiadających kwalifikacje do nauczania innych przedmiotów diagnoza priorytetów: nauczanie czy uczenie, aktywność uczniów, metody aktywne ilość godzin wykorzystania pracowni komputerowej na inne przedmioty w szkole

13 Ewa Miłuch - Szewczyk konsultant Doskonalenie pracowników wewnętrzne mierzenie jakości pracy szkoły/placówki, ewaluacja programów pomiar, badanie umiejętności i przyrostu wiedzy uczniów oraz kluczowych kompetencji budowanie i standaryzacja wewnętrznych narzędzi do pomiaru i mierzenia interpretacja i wykorzystywanie wyników do wdrażania zmiany, budowy programów ewaluacja prowadzonych eksperymentów i innowacji


Pobierz ppt "Ewa Miłuch - Szewczyk konsultant Dzielenie się swoją wiedzą Wiedza jest podstawą zarządzania instytucjami, placówkami obecnego XXI wieku Pracownik i pracodawca."

Podobne prezentacje


Reklamy Google