Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Katolicki Uniwersytet Lubelski uwarunkowania, wyróżniki

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Katolicki Uniwersytet Lubelski uwarunkowania, wyróżniki"— Zapis prezentacji:

1 Katolicki Uniwersytet Lubelski uwarunkowania, wyróżniki
Instytut Ekonomii  dr Katarzyna Sołkowicz    Paradygmat zarządzania europejskiego – uwarunkowania, wyróżniki     Lublin, 28 maja 2007

2 Teoretyczne koncepcje z zarządzania „Odczytywanie” sytuacji
Mody w zarządzaniu Doświadczenia praktyczne Proces tworzenia / zmiany paradygmatu zarządzania Źródło: Wawrzyniak B. Odnawianie przedsiębiorstwa na spotkanie XXI wieku, Poltext, Warszawa 1999, str. 207

3 Autorka pragnęła skoncentrować się na złożoność i intensywność
na paradygmacie zarządzania europejskiego przedsiębiorstw stanowiącego nową formułę reakcji na złożoność i intensywność dynamiki otoczenia.

4 Hipotezy hipoteza 1. Określone cechy zarządzania europejskiego są uwarunkowane poprzez makrootoczenie gospodarcze i społeczne przedsiębiorstwa; hipoteza 2. Kultura pojmowana jako zmienna wewnętrzna i zmienna niezależna stanowi bardzo istotne źródło cech zarządzania europejskiego przedsiębiorstwem. Dzięki temu możliwe jest określenie wpływu kontekstu kultury na przedsiębiorstwa europejskie. hipoteza 3. Definicje przedsiębiorstwa oraz koncepcje modelu organizacji pozwalają na usytuowanie wyróżników zarządzania europejskiego przedsiębiorstwem względem atrybutów przedsiębiorstwa. hipoteza 4. Na podstawie wymienionych uwarunkowań i wymiarów autorka pragnie w sposób szczególny zaakcentować hipotezę, iż zarządzanie europejskie ma szansę na zachowanie własnego systemu wartości, własnych zasad i reguł działania, uwzględniając warunki lokalne, pomimo zjawiska konwergencji modeli zarządzania (amerykańskiego, japońskiego, europejskiego).

5 Ewoluujący paradygmat zarządzania europejskiego przedsiębiorstwem
Uwarunkowania ekonomiczno-społeczne Wyróżniki ewoluującego paradygmatu zarządzania europejskiego przedsiębiorstwem Wyzwania stojące przed zarządzaniem europejskim przedsiębiorstwem Uwarunkowania kulturowe Zdolność przedsiębiorstw do zmiany i kreowania innowacji Przewagi konkurencyjne w turbulentnym otoczeniu przedsiębiorstw

6 Wyróżniki zarządzania europejskiego:
   · umiejętność zarządzania różnorodnością narodową – dostrzeganie jej, akceptowanie, integrowanie się z nią. Wszystko to sprawia, że staje się ona integralną częścią praktyki gospodarczej; · odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstw, która powoduje, że wypełnianie celów ekonomicznych i motywacja pracowników, stają się podstawą jej realizacji; · wewnętrzne negocjacje – proces osiągania wspólnej płaszczyzny do realizacji podejmowanych decyzji jest złożony, ale jednocześnie angażujący związki i przedstawicieli pracowników w różnym zakresie w zależności od kraju; · nastawienie na ludzi – potencjał ludzki przedsiębiorstw stanowi jeden z ważniejszych elementów budowania pozycji konkurencyjnej na rynku. Podejście takie zawiera echa humanizmu europejskiego, świadczy o szacunku osoby ludzkiej;

7 · skłonność do systemów zarządzania o mniejszym stopniu formalizacji – zarządzanie europejskie przedsiębiorstwem oparte jest w znacznym stopniu na doświadczeniu i uczeniu się niż na procedurach formalnych. Z tego względu wydaje się ono bardziej zróżnicowane, mniej uregulowane i mniej schematyczne niż japońskie czy amerykańskie; · orientacja produktowo-sprzedażowa – eurozarządzanie ewoluuje w tym zakresie, przechodząc od nastawienia produktowego do marketingowego, podkreślając jednocześnie wyraźny sprzeciw wobec technologicznych uproszczeń; · ekologia – zarządzanie europejskie bardzo wyraźnie podkreśla swoje związki z realizacją celów proekologicznych. Ekologia stanowi wyznacznik rozwoju przedsiębiorstw europejskich.


Pobierz ppt "Katolicki Uniwersytet Lubelski uwarunkowania, wyróżniki"

Podobne prezentacje


Reklamy Google