Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ćwiczenia I.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ćwiczenia I."— Zapis prezentacji:

1 Ćwiczenia I

2 Warunki zaliczenia Obecność na zajęciach – 5 punktów
Aktywność – 15 punktów Test jednokrotnego wyboru, składający się z 15 pytań – 30 punktów Punktacja: 0 – 25 – ocena niedostateczna 26 – 30 – ocena dostateczna 31 – 35 – ocena plus dostateczna 36– 40 – ocena dobra 41 – 45 – ocena plus dobra 46 – 50 – ocena bardzo dobra

3 Przedsiębiorstwo jako system społeczny
J. Gadawski, L. Gilejko i in., Socjologia gospodarki, wyd. II, Difin, Warszawa 2008, ss

4 Przedsiębiorstwo jako system społeczny
Podejście organiczne: przedsiębiorstwo jako zespół ludzki powiązany ze sobą rozmaitymi zależnościami Podejście systemowe: struktura określonych powiązań normatywnych zmuszających pracowników do podporządkowania się im i tworzenia ról zawodowych → zbiór powiązanych ze sobą ról wyuczonych przez pracowników przekształca się w system społeczny.

5 Cechy charakterystyczne każdego systemu
Morfologia Struktura Układ funkcji i pozycji Hierarchia Zdolność adaptacji Układ wartośći

6 Morfologia Firma składa się z jednostek i grup
Złożoność systemu: różne funkcje pracownicze, grupy nieformalne, liderzy nieformalni, działacze, cechy społeczno-demograficzne pracowników (płeć, wiek, wykształcenie)

7 Struktura Stopień sformalizowania Układ komunikacyjny i informacyjny

8 Układ funkcji i pozycji
Obowiązki pracownika bądź zespołu pracowniczego określają funkcję danego elementu w systemie Funkcje mogą być różnego rzędu Zakres funkcji wyznacza elementowi pozycję w firmie-systemie: im są one bardziej znaczące i złożone tym pozycja wyższa

9 Hierarchia Nadrzędność i podrzędność Uprawnienia i zakres władzy
Autorytet i prestiż

10 Zdolność adaptacji Adaptacja do zmiennych warunków zewnętrznych, otoczenia Zdolność do przeobrażania otoczenia

11 Układ wartości Cele, zwyczaje, obyczaje, postawy, zachowania
1. funkcja integracyjna- ludzie akceptujący wartości danego systemu, są ze sobą bliżej związani i połączeni ideowo, a także bardziej skłonni do współpracy i ochrony tych wartości przed ich przeciwnikami; 2. funkcja inspiracyjna- system społeczny firmy poprzez swój układ wartości informuje swoich członków co należy robić i w jaki sposób; 3. funkcja zabezpieczająca- system społeczny określa morale każdego ze swoich członków, wskazuje im wzory pozytywne i negatywne i chroni ich przed innymi systemami.

12 Kultura organizacyjna


Pobierz ppt "Ćwiczenia I."

Podobne prezentacje


Reklamy Google