Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jacek Michałowski Katarzyna Świątkiewicz Kraków, wrzesień 2008.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jacek Michałowski Katarzyna Świątkiewicz Kraków, wrzesień 2008."— Zapis prezentacji:

1 Jacek Michałowski Katarzyna Świątkiewicz Kraków, wrzesień 2008

2 O Fundacji Fundacja została założona w USA przez Polsko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości. Fundacja została założona w USA przez Polsko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości. W 2000 roku otworzyła Przedstawicielstwo w Polsce i rozpoczęła działalność programową. Misja i cele: działanie na rzecz umacniania społeczeństwa obywatelskiego, demokracji i gospodarki rynkowej w Polsce, w tym wyrównywania szans rozwoju indywidualnego i społecznego wspieranie procesów transformacji w innych krajach Europy Środkowo- Wschodniej

3 Metoda działania Fundacja Realizator programu – organizacja pozarządowa instytucja edukacyjna (szkoły, placówki kulturalne) inne lokalna organizacja (stowarzyszenia i fundacje) Fundacja dysponuje kapitałem wieczystym: $237.5 mln Fundacja dysponuje kapitałem wieczystym: $237.5 mln Zyski z inwestowania tego kapitału finansują działalność Fundacji Zyski z inwestowania tego kapitału finansują działalność Fundacji Rocznie Fundacja przeznacza ok. $10 mln na realizacje programów Rocznie Fundacja przeznacza ok. $10 mln na realizacje programów

4 Obszary działania i programy Inicjatywy w zakresie edukacji Rozwój społeczności lokalnych Obywatel w demokratycznym państwie prawa Dzielenie się polskimi doświadczeniami w zakresie transformacji Polski Portal EdukacyjnyInterkl@sa English Teaching Szkoła Ucząca Się Równać Szanse Wolontariat Studencki Stypendia Pomostowe Dla Dzieci Uniwersytety Trzeciego Wieku Przedsiębiorczość w Szkole Wspieranie Organizacji Pozarządowych Działaj Lokalnie Liderzy PAFW Wieś Aktywna (e-VITA) Work in Poland Konkurs Pro Publico Bono Obywatel i Prawo Przejrzysta Polska Stypendia im. Lanea Kirklanda Przemiany w Regionie (RITA) 19 programów, granty na ponad $51,5 millionów

5 Beneficjenci programów Fundacji Organizacje pozarządowe: 1500 Organizacje pozarządowe: 1500 Szkoły: 1300 Szkoły: 1300 Uniwersytety: 100 Uniwersytety: 100 Samorządy lokalne: 460 Samorządy lokalne: 460 Stypendyści: 15 000 Stypendyści: 15 000

6 konkurs grantowy w latach 2005-2007 – konkurs dla UTW (3 edycje, 130 projektów, ponad 2 miliony złotych) w latach 2005-2007 – konkurs dla UTW (3 edycje, 130 projektów, ponad 2 miliony złotych) od roku 2008 – konkurs Seniorzy w akcji od roku 2008 – konkurs Seniorzy w akcji coroczna konferencja UTW 4 konferencje współrealizowane przez lokalny UTW (Kraków, Bydgoszcz, Słupsk, Płock) 4 konferencje współrealizowane przez lokalny UTW (Kraków, Bydgoszcz, Słupsk, Płock) 5 Ogólnopolska Konferencja Uniwersytetów Trzeciego Wieku III wiek w XXI wieku – 6-8 października 2008 r., Warszawa 5 Ogólnopolska Konferencja Uniwersytetów Trzeciego Wieku III wiek w XXI wieku – 6-8 października 2008 r., Warszawa Program Uniwersytety Trzeciego Wieku

7 Konkurs Seniorzy w akcji adresaci konkursu: aktywni seniorzy działający w UTW oraz w ramach innych struktur: organizacji, domów kultury itp.adresaci konkursu: aktywni seniorzy działający w UTW oraz w ramach innych struktur: organizacji, domów kultury itp. konkurs dwuetapowykonkurs dwuetapowy dotacja na realizację projektu + szkolenia dla lidera projektudotacja na realizację projektu + szkolenia dla lidera projektu 30 projektów w trakcie realizacji w tym 10 projektów realizowanych przez UTW30 projektów w trakcie realizacji w tym 10 projektów realizowanych przez UTW możliwość odbycia wizyty studyjnej i zapoznania się z wybranym projektemmożliwość odbycia wizyty studyjnej i zapoznania się z wybranym projektem

8 Program skierowany do aktywnych uczestników projektów realizowanych w ramach różnych programów Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności. Osobom podejmującym działania na rzecz swoich społeczności program oferuje rozwój kwalifikacji i umiejętności głównie poprzez wykorzystanie metody tutoringu polegającej na stałej współpracy uczestnika (lidera) z doświadczonym tutorem. Nabór do programu trwa cąły rok. Liderzy PAFW

9 Wspieranie Organizacji Pozarządowych: TWI/FIM@NGO/EURO-NGO+ www.ngo.pl – największy polski portal informacyjny dla organizacji pozarządowych – informacje o konkursach grantowych, szkoleniach, możliwość poszukiwania partnerów do różnorodnych działań oraz wolontariuszy poprzez ogłoszenie zamieszczone na portalu www.ngo.pl – największy polski portal informacyjny dla organizacji pozarządowych – informacje o konkursach grantowych, szkoleniach, możliwość poszukiwania partnerów do różnorodnych działań oraz wolontariuszy poprzez ogłoszenie zamieszczone na portalu FIM@NGO – FIM@NGO – księgowość i zarządzenie finansami w organizacji pozarządowej bezpłatne szkolenia dla księgowych i osób bezpłatne szkolenia dla księgowych i osób zarządzających organizacjami zarządzających organizacjami bezpłatne poradnictwo bezpłatne poradnictwo bezpłatne publikacje bezpłatne publikacje

10 Równać Szanse W ramach programu organizacje pozarządowe, placówki pozaszkolne oraz nieformalne grupy mogą ubiegać się o dotacje na realizację inicjatyw społecznych służących wyrównywaniu szans edukacyjnych młodzieży, głównie z gimnazjów i szkół średnich na terenach wiejskich oraz w miejscowościach do 20 tysięcy mieszkańców. Projekty pobudzają aspiracje poznawcze i twórcze, kształtują postawy aktywności i otwartości, a także zachęcają młodych ludzi do działań na rzecz własnej społeczności. Działaj Lokalnie F budowaniu aktywnych społeczności i rozwiązywania ich problemów lokalnych Fundacje, stowarzyszenia, lokalne instytucje publiczne, (szkoły, domy kultury, biblioteki, kluby sportowe) oraz grupy nieformalne z małych miejscowości i wsi mogą ubiegać się o dotację na realizację różnorodnych projektów, które służą budowaniu aktywnych społeczności i rozwiązywania ich problemów lokalnych

11 Obywatel i prawo Organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o małe granty na prowadzenie poradnictwa prawnego i obywatelskiego dla członków społeczności lokalnej

12 Przemiany w Regionie (RITA) Wspieranie demokratycznych i wolnorynkowych przemian w krajach Europy Wschodniej i Regionu, między innymi poprzez dzielenie się polskim doświadczeniem konkursy grantowe dla organizacji pozarządowych i szkół na realizację projektów mających na celu dzielenie się z partnerami z krajów objętych Programem polskim doświadczeniem w zakresie przemian oraz nawiązywanie i rozwijanie współpracy na szczeblu lokalnym Europy Wschodniej i Regionu pomoc w nawiyzwaniu kontaktów i partnerskiej współpracy między polskimi organizacjami pozarządowymi, instytucjami oświatowymi i jednostkami samorządu terytorialnego, a partnerami z krajów Europy Wschodniej i Regionu www.civicportal.org portal społecznościowy dla organizacji i instytucji społeczeństwa obywatelskiego z krajów Unii Europejskiej, Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej www.civicportal.org Wizyty studyjne: Study Tours to Poland Wizyty studyjne: Study Tours to Poland

13 Polski Portal Edukacyjny Interkl@sa Jeden z pierwszych i obecnie największy w Polsce, profesjonalny, niekomercyjny portal edukacyjny. Portal oferuje bogate zasoby edukacyjne i multimedialne pomoce naukowe, np. opracowania dzieł literackich, serwisy tematyczne, scenariusze zajęć

14 Nowe Inicjatywy – Program Biblioteczny Celem Programu jest przeobrażenie bibliotek publicznych w nowoczesne, wielofunkcyjne centra informacyjne, kulturalne i edukacyjne, animujące aktywność obywatelska Program obejmie ok. 2500 bibliotek, którym zostanie zaoferowany szczegółowy plan pomocy, który obejmie przekazanie sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz przygotowanie i przeprowadzanie programu szkoleń dla bibliotekarzy i użytkowników bibliotek. Program realizowany w ściślej współpracy i koordynacji z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Program finansowany przez Fundację Billa i Melindy Gates, realizowany przez założoną przez PAFW Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

15 Kontakt i więcej informacji www.pafw.pl Aktualności Aktualności Informacje o programach Informacje o programach Informacje o Fundatorze Informacje o Fundatorze Publikacje do pobrania Publikacje do pobrania 410 Park Avenue 15th Floor New York, NY 10022, USA tel. (917) 210-8083 Przedstawicielstwo w Polsce ul. Dobra 72, 00-312 Warszawa tel. (22) 828-43-73 fax (22) 828-43-72 e-mail: paff@pafw.pl, www.pafw.pl


Pobierz ppt "Jacek Michałowski Katarzyna Świątkiewicz Kraków, wrzesień 2008."

Podobne prezentacje


Reklamy Google