Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku KRAKÓW 7.12.2007.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku KRAKÓW 7.12.2007."— Zapis prezentacji:

1 Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku KRAKÓW 7.12.2007

2 UNIWERSYTETY TRZECIEGO WIEKU 1973 r. - FRANCJA - TULUZA - I UTW 1975 r. - POLSKA - WARSZAWA - I UTW 2005 r. - POLSKA - 28 UTW 2008 r. - POLSKA - 180 UTW PONAD 60 TYS. SŁUCHACZY

3 POLSKO- AMERYKAŃSKA FUNDACJA WOLNOŚCI FUNDACJA DLA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

4 Powstanie Federacji CZŁONKOWIE ZAŁOŻYCIELE UTW ANDRYCHÓW GLIWICKI UTW UTW LESZNO UTW ŁAZY UTW PŁOCK

5 CZŁONKOWIE ZAŁOŻYCIELE RABCZAŃSKI UTW RABKA ZDRÓJ UTW RUDA ŚLĄSKA SĄDECKI UTW NOWY SĄCZ ŚWIĘTOKRZYSKI UTW KIELCE UTW TARNOBRZEG

6 CZŁONKOWIE ZAŁOŻYCIELE

7 ZEBRANIE ZAŁOŻYCIELSKIE UCHWALENIE STATUTU WYBÓR WŁADZ UCHWALENIE SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ

8 CELE DZIAŁANIA ZRZESZANIE STOWARZYSZEŃ UTW WSPIERANIE DZIAŁALNOŚCI CZŁONKÓW KSZTAŁTOWANIE STANDARDÓW DZIAŁANIA WSPÓŁPRACA Z UCZELNIAMI WYŻSZYMI, INSTYTUCJAMI NAUKOWO-BADAWCZYMI

9 CELE DZIAŁANIA BUDOWANIE KOALICJI UTW POZYSKIWANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH WSPÓŁPRACA MIĘDZYPOKOLENIOWA DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB STARSZYCH WSPÓŁPRACA Z ADMINISTRACJĄ PUBLICZNĄ I NGO WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

10 OBSZARY DZIAŁANIA EDUKACJA KULTURA, SZTUKA, TRADYCJA EKOLOGIA, OCHRONA PRZYRODY PROMOCJA ZDROWIA, KULTURA FIZYCZNA, REKREACJA BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE INTEGRACJA EUROPEJSKA, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

11

12 OBSZARY DZIAŁANIA WOLONTARIAT POMOC SPOŁECZNA, PRAWNA PRZECIWDZIAŁANIE MARGINALIZACJI I WYKLUCZENIU PRAWA CZŁOWIEKA NOWOCZESNE TECHNOLOGIE

13 FORMY DZIAŁANIA ORGANIZACJA KONGRESÓW, KONFERENCJI, SZKOLEŃ, DEBAT, SEMINARIÓW DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, INFORMACYJNA, PROMOCYJNA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA STRONA INTERNETOWA

14 FORMY DZIAŁANIA UPOWSZECHNIANIE DOBRYCH PRAKTYK INFORMOWANIE UTW O DOTACJACH PROMOCJA UTW ORGANIZACJA IMPREZ INTEGRACYJNYCH

15

16 WŁADZE FEDERACJI WALNE ZEBRANIE UCZESTNICZĄ PRZEDSTAWICIELE WSZYSTKICH CZŁONKÓW FEDERACJI ZWOŁYWANE RAZ W ROKU WYBORCZE – RAZ NA 4 LATA

17 WŁADZE FEDERACJI ZARZĄD Prezes Wiesława Borczyk Sądecki UTW Wiceprezes Krystyna Jurczewska –Płońska Gliwicki UTW Wiceprezes Maria Nagórka UTW Płock

18 WŁADZE FEDERACJI ZARZĄD Sekretarz Lucjan Jędrzejewski Świętokrzyski UTW Kielce Skarbnik Krystyna Męcik UTW Łazy

19

20 WŁADZE FEDERACJI KOMISJA REWIZYJNA Przewodnicząca Maria Zielony UTW Leszno Członek Joanna Pałka Rabczański UTW Członek Danuta Bańska UTW Andrychów

21 RADA PROGRAMOWO- NAUKOWA FEDERACJI PRZEDSTAWICIELE: UCZELNI WYŻSZYCH, INSTYTUTÓW NAUKOWO-BADAWCZYCH, INSTYTUCJI KULTURY, SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, SEKTORA GOSPODARCZEGO.

22 CZŁONKOWIE FEDERACJI ZWYCZAJNI WSPIERAJĄCY HONOROWI

23

24 CZŁONKOWIE ZWYCZAJNI FEDERACJI STOWARZYSZENIE ZAREJESTROWANE UTW, PISEMNA DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA - UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA, WSKAZANIE PRZEDSTAWICIELA, SKŁADKA CZŁONKOWSKA.

25 CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY FEDERACJI KRAJOWA LUB ZAGRANICZNA OSOBA FIZYCZNA I OSOBA PRAWNA, PISEMNA DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA, DEKLARACJA POMOCY MERYTORYCZNEJ, RZECZOWEJ, FINANSOWEJ.

26 CZŁONKOWIE HONOROWI FEDERACJI OSOBY SZCZEGÓLNIE ZASŁUŻONE DLA FEDERACJI

27 PARTNERZY FEDERACJI UTW DZIAŁAJĄCE W : UCZELNIACH WYŻSZYCH, JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, INNE NA PODSTAWIE ZAWARTYCH POROZUMIEŃ

28 PARTNERZY FEDERACJI CD. PRZEDSTAWICIELE ŚWIATA NAUKI, ADMINISTRACJA PUBLICZNA, SEKTOR NGO, SEKTOR GOSPODARCZY, OSOBY FIZYCZNE, INNI NA PODSTAWIE ZAWARTYCH POROZUMIEŃ

29 MAJĄTEK FEDERACJI MAJĄTEK STANOWIĄ : ŚRODKI PIENIEŻNE, NIERUCHOMOŚCI, RUCHOMOŚCI, PRAWA MAJĄTKOWE, FUNDUSZE.

30 MAJĄTEK FEDERACJI ŹRÓDŁA : SKŁADKI CZŁONKOWSKIE, DOTACJE, DAROWNIZNY, ZAPISY I SPADKI, WPŁYWY Z LOTERII I ZBIÓREK PUBLICZNYCH, WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ I GOSPODARCZEJ.

31 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FEDERACJI FEDERACJA MOŻE PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ: WYDAWNICZO-POLIGRAFICZNĄ, INFORMACYJNO-PROMOCYJNĄ, EDUKACYJNO-SZKOLENIOWĄ, ZWIĄZANĄ Z ORGANIZACJĄ WYSTAW, KONFERENCJI, KONGRESÓW ITP., NAUKOWĄ, BADAWCZO-ROZWOJOWĄ, BADANIA RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ.

32 UTW PATRONAT NAUKOWYPATRONAT ORGANIZACYJNY UCZELNIE WYŻSZE INSTYTUTY NAUKOWO-BADAWCZE NAUKOWCY SAMORZĄD TERYTORIALNY INSTYTUCJE KULTURY, OŚWIATY INSTYTUJE POMOCY SPOŁ. PFRON INSTYTUCJE RYNKU PRACY WSPÓŁPRACA KRAJOWA NGO PODMIOTY GOSPODARCZE INDYWIDUALNI SPONSORZY MIĘDZYNARODOWA UTW NGO - MIĘDZYNARODOWE INNE PODMIOTY


Pobierz ppt "Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku KRAKÓW 7.12.2007."

Podobne prezentacje


Reklamy Google