Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

I Ogólnopolski Zjazd Uniwersytetów Trzeciego Wieku Ogólnopolskie Porozumienie UTW Działania UTW na rzecz budowania autorytetu w środowisku – czy i jaka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "I Ogólnopolski Zjazd Uniwersytetów Trzeciego Wieku Ogólnopolskie Porozumienie UTW Działania UTW na rzecz budowania autorytetu w środowisku – czy i jaka."— Zapis prezentacji:

1 I Ogólnopolski Zjazd Uniwersytetów Trzeciego Wieku Ogólnopolskie Porozumienie UTW Działania UTW na rzecz budowania autorytetu w środowisku – czy i jaka akredytacja jest nam potrzebna? Ryszard Kruk i Aldona Gibalska Warszawa, 16 listopada 2009 roku

2 RUCH TRZECIEGO WIEKU Organizowanie się ludzi Trzeciego Wieku wokół wspólnych zainteresowań, a także celów edukacyjnych jest jednym z najpiękniejszych przejawów aktywności społeczeństwa obywatelskiego. Ruch ten winien być kultywowany i wspierany przez instytucje państwowe, samorządowe, edukacyjne, jak i organizacje pozarządowe

3 RUCH TRZECIEGO WIEKU > UNIWERSYTETY TRZECIEGO WIEKU Jedną ze specyficznych form aktywności seniorek i seniorów są Uniwersytety Trzeciego Wieku, które funkcjonują w wielu państwach świata. Realizowany od roku 2003 przez Fundację dla Uniwersytetu Jagiellońskiego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności program Uniwersytety Trzeciego Wieku przyczynił się do rozwoju tego zjawiska. Jakie wnioski płyną z jego realizacji ?

4 UNIWERSYTET Dzisiaj w Polsce funkcjonuje ponad 250 instytucji grupujących ludzi Trzeciego Wieku, które używają tej odpowiedzialnej nazwy Uniwersytet. Słowo Uniwersytet ma w Polsce szczególne znaczenie; wiele instytucji edukacyjnych, już o sporych zasługach, i wiele miast, w których funkcjonują szkoły wyższe, zabiega, aby placówki te miały prawo używać powyższej nazwy. Musimy zadbać, aby Uniwersytety Trzeciego Wieku spełniały kryteria pozwalające z dumą nosić tę dumną nazwę: Uniwersytet.

5 ROZWÓJ UTW Etapy rozwoju UTW w Polsce na tle faz rozwoju organizacji: 1.Wzrost przez kreatywność – Faza aktualna 2.Wzrost przez koordynację – Faza próbna 3.Wzrost przez wytyczne (akredytacja) – Faza próbna 4.Wzrost przez współpracę – Faza docelowa

6 AKREDYTACJA Czy potrzebna jest akredytacja? - wnioski z dyskusji nad założeniami akredytacji UTW prowadzonej wspólnie z działaczami UTW na konferencjach organizowanych w latach 2003-2005 Nie eliminować, ale mobilizować i POMAGAĆ!

7 JAKA AKREDYTACJA? Akredytacja UTW - jak podejść do tego zapewne budzącego emocje problemu? –Akredytacja formalna - kosztowna i trudna –Samoakredytacja - jako forma wspierania jakości działalności edukacyjnej i autorytetu UTW w środowisku.

8 SAMOAKREDYTACJA / AUTOAKREDYTACJA Zakres Samoakredytacji - każda forma aktywności ludzi Trzeciego Wieku, pretendująca do nazwy Uniwersytet winna spełniać cztery kryteria: 1.Działać w oparciu o statut (w wypadku UTW posiadających osobowość prawną) lub regulamin (pozostałe UTW), określający zasady funkcjonowania, w tym tryb przyjmowania słuchaczy. 2.Mieć podpisaną umowę o patronacie z Wyższą Uczelnią. 3.Posiadać Radę Programową, w skład której wchodzi reprezentant Wyższej Uczelni 4.Dysponować planem zajęć dydaktycznych na dany rok, określającym tematykę i wykładowców.

9 PROCEDURA Samoakredytacja – Każdy może sam sprawdzić, czy spełnia powyższe kryteria Ocena formalna, a nie merytoryczna Upowszechnienie dobrych wzorów W oparciu o aktualizowaną stronę www.utw.pl, stworzona zostanie możliwość uzyskania potwierdzenia statusu samoakredytacji Rok akademicki 2009/2010 – rok pilotażowy Start 1 października 2010 – Rok akademicki 2010/2011

10 AUTORYTET UTW Budowanie autorytetu UTW w społeczeństwie wymaga od ich zwolenników troski o wysoki poziom edukacyjnej działalności, bowiem szlachectwo zobowiązuje.

11 ROK NIBIRU czy ROK UTW ? Stawiamy na UTW !

12 Inicjatywy Fundacji dla Uniwersytetu Jagiellońskiego na rzecz UTW i środowiska seniorów i seniorek: 1. Pozyskiwanie środków na coroczną konferencję UTW. 2. Redakcja gazetki dla UTW "Jestem w formie". 3. Utworzenie i zarządzanie stroną www.utw.pl.www.utw.pl 4. Bezpłatna opieka merytoryczna UTW z całej Polski. 5. Promocja Uniwersytetów Trzeciego Wieku w kraju i za granicą 6. Specjalistyczne kursy

13 STRONA UTW – WWW.UTW.PL Aktualności Fundacja dla UJ UTW w Polsce To warto wiedzieć Ludzie UTW Konferencje Jestem w Formie Koalicje UTW AIUTA Kongres AIUTA 2012 FORUM Linki Akredytacja Kontakt Moje Hobby ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY PRZY REDAGOWANIU STRONY

14 PAMIĘTAJ ! Nie dlatego przestajesz się uśmiechać, że przybywa Ci lat - starzejesz się wtedy, kiedy przestajesz się uśmiechać !

15 Dziękujemy za uwagę !


Pobierz ppt "I Ogólnopolski Zjazd Uniwersytetów Trzeciego Wieku Ogólnopolskie Porozumienie UTW Działania UTW na rzecz budowania autorytetu w środowisku – czy i jaka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google