Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.kpk.gov.pl 1 IDEAS czyli POMYSŁY Eureka!. www.kpk.gov.pl 2 O jakie pomysły chodzi? W dowolnej dziedzinie naukowej, ale zgodnie z definicją FRONTIER.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.kpk.gov.pl 1 IDEAS czyli POMYSŁY Eureka!. www.kpk.gov.pl 2 O jakie pomysły chodzi? W dowolnej dziedzinie naukowej, ale zgodnie z definicją FRONTIER."— Zapis prezentacji:

1 www.kpk.gov.pl 1 IDEAS czyli POMYSŁY Eureka!

2 www.kpk.gov.pl 2 O jakie pomysły chodzi? W dowolnej dziedzinie naukowej, ale zgodnie z definicją FRONTIER RESEARCH* czyli badania pionierskie, poznawcze, teoretyczne i doświadczalne prowadzące do tworzenia nowej wiedzy, fundamentalnych odkryć, przełomowych wyników, zmieniające rozumienie świata obarczone wysokim ryzykiem naukowym muliti-, inter- i transdyscyplinarne (łączenie różnych dyscyplin, różnych koncepcji, technik, metodologii) wymagające w wielu przypadkach współpracy ośrodków naukowych i badaczy na poziomie europejskim Pojęcie badań poznawczych niweluje klasyczne rozróżnienie między naukami podstawowymi i stosowanymi *(High-Level Expert Group Report, 2005)

3 www.kpk.gov.pl 3 European Research Council European Research Council (Europejska Rada Badań) działająca od 2005 r., to pierwsza europejska agencja finansująca badania poznawcze (frontier research). http://erc.europa.eu/index_en.cfm ERC ma zapewnioną autonomię działania wspiera i stymuluje badania poznawcze we wszystkich dziedzinach nauki zapewnia swobodę wyboru kierunków badań przez samych badaczy zapewnia przejrzystość oceny wniosków

4 www.kpk.gov.pl 4 Struktura ERC ERC składa się z niezależnej Rady Naukowej i specjalnej jednostki ds. realizacji programu. Rada Naukowa składa się z 22 wybitnych uczonych, wśród nich jest prof. Michał Kleiber Członkowie Rady Naukowej są mianowani przez Komisję Europejską na okres czterech lat. Na pierwszą kadencję - wybrani przez Komitet Identyfikacyjny. Przewodniczący Rady - Prof. Fotis Kafatos

5 www.kpk.gov.pl 5 Budżet programu Pomysły Budżet całkowity (2007-2013) - 7 510 mln

6 www.kpk.gov.pl 6 Specyfika grantów ERC Projekty będą realizowane przez zespoły badawcze (a nie sieci naukowe czy konsorcja), tworzone i kierowane przez Głównego Badacza (Principal Investigator); możliwe są projekty jednoosobowe Zespoły badawcze mogą mieć charakter narodowy lub międzynarodowy Granty przyznawane będą instytucji goszczącej Głównego Badacza (Applicant Legal Entity), pod warunkiem odpowiedniego porozumienia, zapewniającego GB niezależność Główny Badacz może pochodzić z dowolnego kraju świata, ale Instytucja zatrudniająca GB musi znajdować się w kraju członkowskim UE lub stowarzyszonym z UE Członkowie zespołu mogą pochodzić z dowolnego kraju świata Granty będą przenośne

7 www.kpk.gov.pl 7 np. USA

8 www.kpk.gov.pl 8 Typy grantów ERC ERC Starting Independent Researcher Grants (ERC Starting Grants) Retain, Repatriate, Recruit Wsparcie rozwoju niezależnej kariery młodych, utalentowanych naukowców, pragnących stworzyć swój pierwszy zespół lub program badawczy ERC Advanced Investigator Grants (ERC Advanced Grants) Wsparcie najlepszych, innowacyjnych projektów badawczych prowadzonych przez doświadczonych badaczy o ustalonej pozycji naukowej ~1/3 budżetu dla Starting Grants, ~2/3 dla Advanced Grants

9 www.kpk.gov.pl 9 Pierwszy konkurs (ERC Starting Grants) Identyfikator konkursu: ERC-2007-StG Budżet 289,5 mln euro Data publikacji: 22 grudnia 2006 Początek przyjmowania wniosków:1 kwietnia 2007 Termin (1 etap): 25 kwietnia 2007, godz. 17:00 Obowiązkowa wcześniejsza rejestracja wniosku – nie później niż 3 tygodnie przed terminem Wysyłanie wniosków elektroniczne przez EPSS Minimalna liczba partnerów:1 z MS lub AC

10 www.kpk.gov.pl 10 ERC Starting Grants Ewaluacja dwustopniowa: 1 etap 25 kwietnia 2007, 2 etap 17 września 2007 20 paneli ekspertów możliwa rozmowa z Głównym Badaczem Wielkość projektu: 100 000 – 400 000 euro/rok Czas trwania projektu: do 5 lat Dofinansowanie:do 100% kosztów dopuszczalnych oraz 20% koszty pośrednie Wymóg formalny: 2-9 lat po doktoracie (wyjątkowo do 12), dowolny wiek i narodowość

11 www.kpk.gov.pl 11 Nadsyłanie wniosków: Główny Badacz (w imieniu instytucji goszczącej) 1. Wniosek – część A – formularz (on-line) 2. Wniosek – część B - trzyczęściowy: CV i samoocena osiągnięć Głównego Badacza (udział w projektach i pracach badawczych związanych tematycznie z wnioskiem) Opis naukowo-technicznych aspektów projektu Opis zasobów badawczych i środowiska naukowego Pierwszy etap:8 stron (3+4+1) - termin 25 kwietnia 2007 Drugi etap:16 stron (4+10+2) 12 pkt, interlinia, 2 cm margines 3. Aneks: Zobowiązanie instytucji goszczącej do wsparcia projektu i zapewnienia mu niezależności ERC Starting Grants

12 www.kpk.gov.pl 12 Kryteria ewaluacji 1. Główny badacz: Potencjalne możliwości zostania niezależnym liderem naukowym A) Jakość badań Czy ma publikacje w znaczących czasopismach światowych? Jakiego typu przełomowe pomysły zawarto w publikacjach? B) Potencjał intelektualny i kreatywność Historia badań i współpracy naukowej, koncepcje projektów, opieka merytoryczna nad studentami, możliwość inicjacji nowego sposobu myślenia

13 www.kpk.gov.pl 13 Kryteria ewaluacji (2) 2. Jakość projektu badawczego A) Przełomowość badań Czy badania odnoszą się do najważniejszych problemów obszaru badań? Czy mają ambitne cele, które wykraczają poza dotychczasowy stan wiedzy (trans-dyscyplinarność, niekonwencjonalność podejścia)? B) Potencjalne korzyści Czy badania otwierają nowe, ważne horyzonty naukowe, technologiczne i edukacyjne? C) Metodologia (Etap 1) Czy założone cele są osiągalne? (Etap 2) Czy metodologia badawcza (infrastruktura, instrumenty) jest pełna? Czy umożliwia osiągnięcie celów w założonym czasie i przy założonych zasobach?

14 www.kpk.gov.pl 14 Kryteria ewaluacji (3) 3. Środowisko badawcze (Etap 2) A) Osiągnięcie niezależności Czy projekt umożliwi Głównemu Badaczowi osiągnięcie niezależnej pozycji naukowej? B) Instytucja goszcząca Czy instytucja posiada wystarczającą infrastrukturę do prowadzenia badań? Czy ma pozycję naukową zapewniającą odpowiednie środowisko intelektualne? C) Udział innych instytucji Czy obecność innych instytucji uczestniczących w projekcie (oprócz instytucji goszczącej jest w pełni uzasadniona ?

15 www.kpk.gov.pl 15 Punktacja

16 www.kpk.gov.pl 16 Ponowne złożenie wniosku A) Główny lub współpracujący badacz nie może uczestniczyć w więcej niż jednym wniosku ERC w tym samym roku B) Główny Badacz nie może złożyć nowego wniosku w ciągu roku kalendarzowego od złożenia poprzedniego nisko ocenionego projektu (poniżej progu) C) Tylko jeden grant głównego badacza może być realizowany w tym samym czasie. Dodatkowo, nie będą akceptowane wnioski badaczy, którzy uzyskali finansowanie z podobnego źródła

17 www.kpk.gov.pl 17 Działania koordynujące i wspierające Coordination and Support Actions (CSA) Cel - wsparcie finansowe takich działań jak: analiza rozwoju i trendów nauki i technologii analiza i promocja wyników badań oraz wsparcie Sekretariatu Generalnego ERC Budżet: 335 000 euro w 2007 Kryteria formalne: wnioskodawca CSA – MS, AC, IEIO (CERN, EMBL), JRC

18 www.kpk.gov.pl 18 CSA – kryteria oceny Cele i potencjalne skutki –Czy są zgodne z wymaganiami Programu Pracy i konkursów? –Czy projekt przyniesie pozytywne rezultaty w kontekście celów strategicznych ERC Jakość i efektywność Czy proponowana metodologia i plan pracy daje możliwość osiągnięcia celów projektu Czy zapewnia najwyższą jakość i wykorzystanie wyników? Czy odpowiada najlepszym dotychczasowym doświadczeniom? Zasoby Czy personel, wyposażenie itp. są odpowiednie do realizacji projektu? Czy będą efektywne? Czy są sprawdzone?

19 www.kpk.gov.pl 19 Najważniejsze dokumenty Call Fiche Work Programme Guide for Applicants Do pobrania ze strony: http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.IdeasDetailsCallPage&call_id=3 Strona ERC: http://erc.europa.eu

20 www.kpk.gov.pl 20

21 www.kpk.gov.pl 21 Centra Doskonałości Atuty polskich Centrów Doskonałości: wysoki poziom naukowy istniejące zespoły badawcze doświadczenie międzynarodowe dobre wyposażenie aparaturowe

22 www.kpk.gov.pl 22 Wiesław Studencki Andrzej Sławiński Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE www.kpk.gov.pl IPPT, PAN, ul. Świętokrzyska 21, 00-049 Warszawa tel: 22/ 828 74 83, WS: 0/502 052 236 fax: 22/ 828 53 70 e-mail: wieslaw.studencki@kpk.gov.pl andrzej.slawinski@kpk.gov.pl


Pobierz ppt "Www.kpk.gov.pl 1 IDEAS czyli POMYSŁY Eureka!. www.kpk.gov.pl 2 O jakie pomysły chodzi? W dowolnej dziedzinie naukowej, ale zgodnie z definicją FRONTIER."

Podobne prezentacje


Reklamy Google