Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Procedura wysyłania wniosków - MC Intra-European Fellowships Ewa Kocińska Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR UE ul. Rubież 46 61-612 Poznań tel.: (61) 827.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Procedura wysyłania wniosków - MC Intra-European Fellowships Ewa Kocińska Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR UE ul. Rubież 46 61-612 Poznań tel.: (61) 827."— Zapis prezentacji:

1 Procedura wysyłania wniosków - MC Intra-European Fellowships Ewa Kocińska Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR UE ul. Rubież 46 61-612 Poznań tel.: (61) 827 97 45, fax: (61) 827 97 41 e-mail: ewa.kocinska@ppnt.poznan.pl http://www.ppnt.poznan.pl/rpk

2 Nowy dokument pomocniczy (!) MC Intra-European Fellowships Handbook http://europa.eu.int/comm/research/fp6/mariecurie- actions/action/fellow_en.html

3 Różne sposoby składania wniosku Metoda elektroniczna CD-ROM lub dyskietka Metoda tradycyjna – na papierze

4 Metoda elektroniczna Metoda on-line (jeszcze nie jest dostępna) zarejestrowanie się na odpowiedniej stronie www – otrzymanie loginu i hasła zalogowanie się w Systemie Elektronicznego Składania Wniosków (Electronic Proposal Submission System – EPSS) format PDF albo RTF + wykluczenie wirusów wstępne sprawdzenie wniosku przez EPSS i informacja zwrotna o ewentualnych problemach (niewiążące) potwierdzenie wysłania i otrzymania przez KE możliwość wprowadzenia poprawek do czasu upływu terminu składania wniosków Jeżeli wydrukowanie wniosku będzie niemożliwe, to zostanie on odrzucony !

5 CD-ROM lub dyskietka Metoda off-line (jeszcze nie jest dostępna) Wypełnienie off-line i ponowne zarejestrowanie się, aby przesłać wniosek Wypełnienie off-line, zapisanie na CD-ROMie lub dyskietce i przesłanie do KE Wypełnenie off-line, wydrukowanie i przesłanie do KE Format PDF lub RTF Do każdej przesłanej dyskietki lub CD-ROMu musi być dołączona kopia na papierze!

6 Metoda tradycyjna – na papierze Część A: wypełnienie elektroniczne i wydrukowanie Część B: według wskazówek z Aneksu 2 -każda strona musi być ponumerowana zgodnie z zasadą strona X z Y -na każdej stronie musi być umieszczony Akronim wniosku

7 Metoda tradycyjna – na papierze (2) Wniosek musi być złożony jako jedna kompletna oddzielna część A i jedna kompletna oddzielna część B Wymogi techniczne: Biały papier A4 (80g/m²), zwykły Druk jednostronny, biało-czarny Nie dołączać spinaczy, nie zszywać Nie dołączać okładek Nie bindować Zachować kopię wniosku

8 Wysyłanie wniosku Włożyć do koperty/kopert z napisem Commercial-in- confidence (ponumerować koperty: 1 z X, 2 z X, itd.) Wszystkie koperty zapakować do jednej - zbiorczej Format adresu: (do umieszczenia na każdej kopercie) 1. Nazwa konkursu 2. Identyfikator konkursu 3. Akronim wniosku

9 Wysyłanie wniosku (2) Adres: Dla składających na CD-ROMie lub dyskietce lub na papierze HRM Activity MC Intra-European Fellowships (EIF) FP6-2002-Mobility-5 European Commission B-1049 Brussels Belgium

10 Wysyłanie wniosku (3) Adres: Dla składających osobiście lub przez przedstawicieli (również prywatnych kurierów) HRM Activity MC Intra-European Fellowships (EIF) FP6-2002-Mobility-5 European Commission Rue de Genève, 1 B-1140 Brussels Belgium Osoba do kontaktu w sprawie prywatnych kurierów: Pan J-C Debouvere (Tel. +32 2 295 58 75)

11 Ostateczny termin 12 marca 2003 – godzina 17.00 Ewentualne błędy można poprawić jedynie przez jego upływem !

12 Potwierdzenie odbioru przez KE Każda osoba składająca wniosek dostanie od KE potwierdzenie jego otrzymania -elektronicznie lub -zwykłą pocztą najpóźniej miesiąc od 12 marca 2003 r. Potwierdzenie nie jest jednoznaczne z uznaniem, iż wniosek spełnia wymogi formalne.

13 POWODZENIA!!!


Pobierz ppt "Procedura wysyłania wniosków - MC Intra-European Fellowships Ewa Kocińska Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR UE ul. Rubież 46 61-612 Poznań tel.: (61) 827."

Podobne prezentacje


Reklamy Google