Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Priorytet : Harmonijny transport powierzchniowy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Priorytet : Harmonijny transport powierzchniowy"— Zapis prezentacji:

1 Priorytet 1.6.2 : Harmonijny transport powierzchniowy
3/26/2017 Priorytet : Harmonijny transport powierzchniowy Badania, rozwój technologiczny i integracja

2 Zagadnienia polityczne dla Zrównoważonego Transportu Powierzchniowego (2)
Wspólna polityka transportowa Bezpieczeństwo dostaw surowców energetycznych Zintegrowana polityka dotycząca produktów

3 Zrównoważony system transportu obejmuje:
1. Ochrona środowiska i odpowiedzialność społeczna 2. Poprawa jakości życia 4. Bezpieczeństwo energetyczne 3. Rozwój gospodarczy i przemysłowy

4 Zrównoważony system transportu obejmuje zagadnienia:
1.Ochrona środowiska i odpowiedzialność społeczna Ochrona przed zmianami klimatu Eliminacja substancji chemicznych i biologicznych szkodliwych dla środowiska Zagospodarowanie terenu i rozwój miast 2. Poprawa jakości życia Mobilność ludzi Bezpieczeństwo podróżnych Jakość powietrza i wody Zwalczanie hałasu

5 Zrównoważony system transportu obejmuje zagadnienia:
3. Rozwój gospodarczy i przemysłowy Ekonomiczny przewóz towarów Działalność przemysłowa zgodna z działalnością transportową 4. Bezpieczeństwo energetyczne Stosowanie paliw alternatywnych Dostosowanie infrastruktury stacji paliwowych Nowe silniki i technologie magazynowania

6 3/26/2017 Priorytet 6.2 I. Rozwój przyjaznego środowisku systemu transportu i środków transportu Zadanie 1. Nowe technologie i koncepcje dla wszystkich środków transportu powierzchniowego (t. drogowy, szynowy i wodny) Zadanie 2. Zaawansowane projektowanie i techniki produkcji II Bezpieczny, bardziej efektywny i konkurencyjny transport powierzchniowy Zadanie 3. Zbilansowanie i integracja różnych środków transportu Zadanie 4. Zwiększenie bezpieczeństwa drogowego, szynowego i wodnego oraz unikanie zatłoczenia

7 Zaawansowane koncepcje dotyczące pojazdów, statków i infrastruktury
Program Pracy obejmuje zestaw zagadnień połączonych ze sobą poprzez 4 elementy: Zaawansowane koncepcje dotyczące pojazdów, statków i infrastruktury Standaryzacja systemów projektowania i wytwarzania Zintegrowany system transportu nakierowany na: przejście na czystsze i bezpieczniejsze środki transportu oraz zwiększenie bezpieczeństwa i zdolności przewozowej infrastruktury System współpracy badawczej wspierany przez Europejską Przestrzeń Badawczą (ERA)

8 Składniki zrównoważonego transportu powierzchniowego
Edukacja użytkowników dróg Intermodalność Infrastruktura energetyczna Infrastruktura Zrównoważona mobilność ludnosci Technologie pojazdów Dynamiczna nawigacja Usługi zwiekszające mobilność ludnosci

9 Cele zawarte w Białej Księdze
Stopniowe zmniejszanie zależności pomiędzy wzrostem gospodarczym a rozwojem transportu poprzez: Zbilansowanie środków transportu Eliminacje wąskich gardeł Podmiotowe traktowanie użytkowników środków transportu

10 Zadanie I.1: Nowe technologie i koncepcje dla pojazdów/statków i infrastruktury
Cele: Utrzymanie lub poprawa jakości i efektywności mobilności transportowej Przejście do przyjaznego środowisku systemu transportowego bazującego na paliwach odnawialnych (zastąpienie 20% paliw do roku 2020) Priorytety: Złagodzenie przejścia od stanu obecnego do przyjaznego środowisku systemu transportu (KYOTO, EURO V) Dostosowanie kierunków prac badawczych nad pojazdami do dostaw energii w perspektywie długoterminowej

11 Powiazania z 1.1.6.1 Zadanie I.1 Długoterminowe perspektywy
dostaw energii Podstawowe wyniki technologiczne Paliwa odnawialne Powiazania z Infrastruktura dla nowych paliw1.8 Rozwój mniej zanieczyszczajacych form transportu 1.9 Integracja technologii pociągowych: Paliwa alternatywne/odnawialne zero lub bliskie zeru 1.4/1.5 Możliwe scenariusze zrównoważonego transportu 1.10 Ocena dzialania środowiskowego Całościowe podejście do zwalczania hałasu 1.6 Internalizacja opłat

12 Czyste i ciche systemy napędowe
Zadanie I.1 Rezultaty Zrównoważony system transportowy poprzez zmniejszenie zanieczyszczeń, gazów cieplarnianych, hałasu i innych emisji Monitorowanie systemu i infrastruktury Czyste i ciche systemy napędowe Bezpieczeństwo dostaw czystych paliw czyste i ciche formy transportu dla zrównoważonego środowiska w miastach

13 Zadanie I.2 : Zaawansowane technologie projektowania i produkcji dla transportu powierzchniowego
Cele: Racjonalizacja systemów produkcyjnych, które obejmują czyste wytwarzanie zielonych produktów/infrastruktury poprzez: Poprawę jakości Zwiększenie bezpieczeństwa Efektywny recycling Większy komfort Ekonomiczność działania Przyjazne środowisku pojazdy/statki i infrastruktura

14 Zadanie I.2 Cele: Poprawa konkurencyjności poprzez obniżenie kosztów produkcji o 30-40% i czas eksploatacji o 25%, poprzez procesy specyficzne dla przemysłu transportu powierzchniowego: produkcji jednostkowej, mało seryjnej i masowej złożonych produktów Standaryzacja i integracja narzędzi i metodologii produkcji dla wysoko wydajnych i czystych procesów produkcyjnych

15 1.1.2.2 ‘Zagnieżdżone systemy’ Logistyka (Zadanie. II.3)
Połączenia z 1.3.1.I,ii,iii Lekkie konstrukcje i podzespoły 2.3 Koncepcje dotyczące infrastruktury 2.6 projektowanie symulacje prototyp testowanie analiza ryzyka 2.1 Produkcja: czystość jakość inteligentna ekonomiczna 2.4 Oddziaływania pomiędzy pojazdami/statkami a infrastrukturą 2.7 Eksploatacja, demontaż i recycling 2.5 Koncepcje dotyczące pojazdów/statków 2.2 IT i telekomunikacja powiązania z ‘Zagnieżdżone systemy’ Przepływy dostaw / Logistyka (Zadanie. II.3)

16 Innowacje pojazdów i infrastruktury
Zadanie I.2 Rezultaty Promocja rozwoju zaawansowanych technologii transportowych jako strategia realizacji zapotrzebowania na usługi transportowe Sieć przemysłowa Innowacje pojazdów i infrastruktury Świadczenie usług i wykonanie produktów Produkcja masowa

17 Zadanie II.3 : Zbilansowanie i integracja różnych środków transportu
Cele: Harmonijne przejście na transport szynowy (2X pasażerowie i 3X przewóz ładunków) i drogi wodne (krótkie przewozy morskie) Zlikwidowanie korków ulicznych Promocja czystych i bezpiecznych środków transportu

18 Zadanie II.3 Priorytety: Efektywna integracja różnych środków transportu dla wielomodalnego serwisu transportowego typu „od drzwi do drzwi” Promocja transportu różnymi środkami komunikacji poprzez internalizację opłat

19 Interoperacyjność pojazdów/statków 3.14
Zadanie II.3 Interoperacyjność pojazdów/statków 3.14 Działanie pojazdów/statków w terminalach 3.17 Logistyka w transporcie towarów Koncepcje pojazdów/statków dla zoptymalizowanego działania w intermodalnych łańcuchach 3.15 Internalizacja opłat

20 Zwiększenie fizycznej, informacyjnej i usługowej łączności
Zadanie II.3 Rezultaty Zrównoważony i zintegrowany wielomodalny system transportowy Zwiększenie fizycznej, informacyjnej i usługowej łączności pomiędzy środkami transportowymi Zwiększony dostęp do systemów transportowych dla ludzi i w przewozach towarów

21 Zadanie II.4 : Zwiększenie bezpieczeństwa drogowego, kolejowego i wodnego, ograniczanie zatłoczenia
Cele: Maksymalizacja bezpieczeństwa kierowców, pasażerów, załogi oraz towarów Zwiększenie zdolności przewozowej istniejącej i nowej infrastruktury przewozowej (o 15%)

22 Zadanie II.4 Priorytety: Integracja usług informacyjnych dotyczących stanu szlaków komunikacyjnych Inteligentne oddziaływania pomiędzy pojazdami/statkami a infrastrukturą

23 IT i systemy telekomunikacyjne
Zadanie II.4 Integracja pojazdów/statków z infrastrukturą:  integracja na dużą skalę Pomoc w pilotażu i nawigacji Bezpieczeństwo 4.13 Koncepcje pojazdów/ statków 2.2 Galileo Infrastruktura 4.16 Projekty przyjazne dla człowieka 4.14 Warunki infrastruktury 4.12 IT i systemy telekomunikacyjne i powiązania z ‘Mobilnościa’ Systemy szkoleniowe bazujące na komputerach 4.15

24 Zadanie II.4 Rezultaty Zintegrowany system transportowy ze zwiększoną zdolnością przewozową i łatwym dostępem dla ludności i w przewozach towarowych Nowe generacje pojazdów i infrastruktury bazujące na wbudowanych zaawansowanych systemach bezpieczeństwa Zintegrowany system transportowy łączący możliwości fizyczne z funkcjonalnymi poprzez zaawansowane zarządzanie ruchem i zwiększeniem usług informacyjnych

25 Zrównoważony Transport Powierzchniowy dostarczy rezultatów dla następujących dziedzin:
Gospodarka Środowisko Społeczeństwo Spełnienie oczekiwań społecznych Innowacje technologiczne Wdrożenie polityk: ERA, SD, CTP etc Maksymalizacja środków

26 Wdrożenie Programu Pracy
3/26/2017 Wdrożenie Programu Pracy Poprzez 3 zaproszenia do składania wniosków Jeden konkurs w każdym roku Termin składania 1 kwiecień 2003 Termin składania 2 grudzień 2004 Termin składania 3 grudzień 2005


Pobierz ppt "Priorytet : Harmonijny transport powierzchniowy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google