Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Priorytet 1 Zdrowie Biotechnologie, rozwój instrumentów i technologii na rzecz ludzkiego zdrowia Badania na rzecz ludzkiego zdrowia mające zastosowanie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Priorytet 1 Zdrowie Biotechnologie, rozwój instrumentów i technologii na rzecz ludzkiego zdrowia Badania na rzecz ludzkiego zdrowia mające zastosowanie."— Zapis prezentacji:

1 Priorytet 1 Zdrowie Biotechnologie, rozwój instrumentów i technologii na rzecz ludzkiego zdrowia Badania na rzecz ludzkiego zdrowia mające zastosowanie w praktyce Optymalizacja zapewnienia opieki zdrowotnej obywatelom Europy

2 CELE: Polepszanie stanu zdrowia obywateli Europy, Polepszanie stanu zdrowia obywateli Europy, Podnoszenie konkurencyjności sektorów przemysłu europejskiego i przedsiębiorstw związanych ze zdrowiem, Podnoszenie konkurencyjności sektorów przemysłu europejskiego i przedsiębiorstw związanych ze zdrowiem, Nacisk na badania mające zastosowanie w praktyce (przełożenie podstawowych odkryć na zastosowania kliniczne), Nacisk na badania mające zastosowanie w praktyce (przełożenie podstawowych odkryć na zastosowania kliniczne), Rozwój nowych terapii i metod promowania zdrowia oraz zapobiegania chorobom, Rozwój nowych terapii i metod promowania zdrowia oraz zapobiegania chorobom, Rozwój narzędzi i technologii diagnostycznych, Rozwój narzędzi i technologii diagnostycznych, Zrównoważone i sprawnie działające systemy opieki zdrowotnej. Zrównoważone i sprawnie działające systemy opieki zdrowotnej.

3 Akcja 1: Akcja 1: Biotechnologie, rozwój instrumentów i technologii na rzecz ludzkiego zdrowia 1. Badania o dużej wydajności. Rozwój postępów eksperymentalnych w badaniach biomedycznych poprzez wytwarzanie, standaryzację, nabywanie oraz analizowanie danych. 2. Wykrywanie, diagnozowanie i monitorowanie. Zintegrowane podejście uwzględniające różnorodne dyscypliny tj biologia molekularna i komórkowa nieinwazyjne metody. 3. Innowacyjne podejścia terapeutyczne i interwencja medyczna. Rozwój nowoczesnych terapii i technologii 4. Przewidywanie adekwatności, bezpieczeństwa i skuteczności terapii.

4 Akcja 2: Akcja 2: Badania na rzecz ludzkiego zdrowia mające zastosowanie w praktyce 1. Łączenie danych i procesów biologicznych: gromadzenie danych na szeroką skalę, biologia systemów. 2. Badania nad chorobami mózgu i pokrewnymi chorobami, rozwój człowieka i proces starzenia się. 3. Badania nad chorobami zakaźnymi mające zastosowanie w praktyce. 4. Badania mające praktyczne przełożenie nad głównymi chorobami: nowotwory, choroba sercowo-naczyniowa, cukrzyca/otyłość, choroby rzadkie i chroniczne

5 Akcja 3: Akcja 3: Optymalizacja zapewnienia opieki zdrowotnej obywatelom Europy 1. Przełożenie wyników badań klinicznych na praktyczne zastosowania kliniczne. 2. Jakość, skuteczność i solidarność systemów opieki zdrowotnej, 3. Zapobieganie chorobom i lepsze wykorzystywanie leków. 4. Stosowne korzystanie z nowych terapii i technologii zdrowotnych.

6 Priorytet 5 Energia Paliwa jądrowe i wodorowe Produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych Produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych Technologie wiązania i generacja energii z bliską zera emisją spalin Technologie wiązania i generacja energii z bliską zera emisją spalin Produkcja paliw odnawialnych Odnawialne środki grzewcze i chłodzące Odnawialne środki grzewcze i chłodzące Oszczędne systemy energetyczne Inteligentne sieci energetyczne Czyste" technologie z zastosowaniem węgla Czyste" technologie z zastosowaniem węgla wiedza na temat kształtowania polityki energetycznej. wiedza na temat kształtowania polityki energetycznej.

7 CELE: Przekształcenie obecnego systemu energetycznego opartego na paliwach płynnych w zrównoważony system oparty o zróżnicowany portfel źródeł energii Przekształcenie obecnego systemu energetycznego opartego na paliwach płynnych w zrównoważony system oparty o zróżnicowany portfel źródeł energii Jednoczesne zwiększenie wydajności energii Jednoczesne zwiększenie wydajności energii

8 Priorytet 6 Środowisko (Zmiany klimatu) Zmiany klimatu, zanieczyszczenia i zagrożenia Zrównoważone zarządzanie zasobami Technologie Środowiskowe Obserwacja Ziemi i narzędzia szacunkowe

9 CELE: Promocja zrównoważonego zarządzania środowiskiem naturalnym i kształtowanym przez człowieka, oraz jego zasobami, poprzez rozwijanie wiedzy nt. interakcji pomiędzy biosferą, ekosystemami a działalnością człowieka Promocja zrównoważonego zarządzania środowiskiem naturalnym i kształtowanym przez człowieka, oraz jego zasobami, poprzez rozwijanie wiedzy nt. interakcji pomiędzy biosferą, ekosystemami a działalnością człowieka Przewidywanie zmian klimatycznych i ekologicznych zachodzących w systemach lądowych i wodnych Przewidywanie zmian klimatycznych i ekologicznych zachodzących w systemach lądowych i wodnych Rozwój nowych narzędzi, technologii, monitoringu, Rozwój nowych narzędzi, technologii, monitoringu, Zapobieganie i ograniczanie presji na środowisko, Zapobieganie i ograniczanie presji na środowisko, Zapobieganie zagrożeniom dla zdrowia i zrównoważonego rozwoju środowiska Zapobieganie zagrożeniom dla zdrowia i zrównoważonego rozwoju środowiska

10 Akcja 1: Akcja 1: Zmiany klimatu, zanieczyszczenia i zagrożenia 1. Wpływ antropopresji na środowisko i klimat Zmiany klimatu, cyklu krążenia wody, powodzie, susze, interakcje 2. Środowisko a zdrowie Multidyscyplinarne badania nad czynnikami stwarzającymi zagrożenie dla życia ludzkiego, identyfikacja źródeł zanieczyszczeń, 3. Zagrożenia naturalne Ulepszenie zintegrowanego systemu szacowania i przeciwdziałania powodziom, suszom, lawinom i in klęskom żywiołowym

11 Akcja 2: Akcja 2: Zrównoważone zarządzanie zasobami 1. Ochrona i zrównoważony rozwój zasobów naturalnych i powstałych w wyniku działalności człowieka Modelowanie zachowań ekosystemów i ich renaturyzacja, ograniczenie degradacji, zapobieganie erozji, zmiejszeniu bioróżnorodności 2. Rozwój środowisk morskich Wpływ działalności człowieka na ekosystemy morskie, zanieczyszczenia, eutrofizacja, przewidywanie i zapobieganie zmianom ekosystemów morskich

12 Akcja 3: Akcja 3: Technologie Środowiskowe 1. Technologie środowiskowe dla zrównoważonego rozwoju i ochrony zasobów naturalnych i powstałych w wyniku działalności człowieka Szczególnie technologie zapobiegające zagrożeniom środowiskowym, przyczyniające się do zmniejszenia zmian klimatycznych, zapobiegające zmniejszeniu różnorodności biologicznej, zwiększające efektywność usuwania zanieczyszczeń z wody, gleby, powietrza 1. Oszacowanie, weryfikacja i testowanie technologii

13 Akcja 4: Akcja 4: Obserwacja Ziemi i narzędzia szacunkowe 1. Badania poświęcone obserwacji Ziemi (rozwój i integracja GEOSS w ramach inicjatywy GEO) 2. Oszacowanie narzędzi dla zrównoważonego rozwoju

14 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Priorytet 1 Zdrowie Biotechnologie, rozwój instrumentów i technologii na rzecz ludzkiego zdrowia Badania na rzecz ludzkiego zdrowia mające zastosowanie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google