Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykorzystanie aktywności środowisk naukowych(rozwój gospodarczy i społeczny województw), Wspieranie działań społecznych i gospodarczych na rzecz integracji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykorzystanie aktywności środowisk naukowych(rozwój gospodarczy i społeczny województw), Wspieranie działań społecznych i gospodarczych na rzecz integracji."— Zapis prezentacji:

1 Wykorzystanie aktywności środowisk naukowych(rozwój gospodarczy i społeczny województw), Wspieranie działań społecznych i gospodarczych na rzecz integracji społecznej (ograniczenie dyskryminacji), Stworzenie warunków szkołom wyższym i ośrodkom naukowo- badawczym współdziałania w tworzeniu Europejskiej Przestrzeni Badawczej, Poprawa jakości kształcenia i dostępu do wiedzy, Zwiększenie potencjału badawczego szkół wyższych. INWESTYCJE W SZKOŁACH WYŻSZYCH Regionalna Infrastruktura Społeczna Działanie 1.3 CELE INWESTYCJE W SZKOŁACH WYŻSZYCH

2 KWALIFIKUJĄCE SIĘ PROJEKTY Budowa nowych lub rozbudowa, przebudowa istniejących obiektów dydaktycznych. Budowa, rozbudowa lub modernizacja obiektów sportowych. Wyposażenie wyżej wymienionych obiektów. Zagospodarowanie otoczenia wyżej wymienionych obiektów. Budowa, rozbudowa lub modernizacja infrastruktury technicznej i sanitarnej. INWESTYCJE W SZKOŁACH WYŻSZYCH

3 KOSZTY KWALIFIKOWALNE Prace przygotowawcze, w tym: –przygotowanie projektu, –przygotowanie dokumentacji technicznej, –prace projektantów, architektów, –wykup gruntów (maksymalnie 10%), –przygotowanie dokumentacji przetargowej. Prace inwestycyjne oraz związane z procesem inwestycyjnym, w tym: –przygotowanie terenu pod budowę, w tym roboty pomiarowe, –prace ziemne, –prace budowlano-montażowe, –prace instalacyjne, –prace wykończeniowe, –zakup sprzętu nierozerwalnie związanego z funkcjonowaniem inwestycji, –nadzór inżynierski. INWESTYCJE W SZKOŁACH WYŻSZYCH

4 RODZAJE BENEFICJENTÓW Samorząd województwa lub działające w jego imieniu jednostki organizacyjne. Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego. Szkoły wyższe. Jednostki organizacyjne, utworzone przez jednostki wymienione powyżej prowadzące działalność o charakterze edukacyjnym na poziomie wyższym. Organizacje pozarządowe prowadzące statutową działalność o charakterze edukacyjnym, lub naukowo- badawczym w powiązaniu ze szkołą wyższą. INWESTYCJE W SZKOŁACH WYŻSZYCH


Pobierz ppt "Wykorzystanie aktywności środowisk naukowych(rozwój gospodarczy i społeczny województw), Wspieranie działań społecznych i gospodarczych na rzecz integracji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google