Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju w Otyniu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju w Otyniu"— Zapis prezentacji:

1 Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju w Otyniu

2 KSIĄDZ   Biskup Adam Dyczkowski
8 grudnia, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, ustanowił w Otyniu nowe sanktuarium – Matki Bożej Królowej Pokoju. W ogłoszonym tego dnia dekrecie biskup zielonogórsko-gorzowski powołał się na „żywy i trwający od bardzo długiego już czasu kult Matki Bożej, czczonej w Otyniu jako Matka Boża Królowa Pokoju, zwana też Matką Bożą Klenicką, oraz wzrastającą stale liczbę pielgrzymów”.    

3

4 Legenda głosi, że figurkę dała pasterce, mieszkance Klenicy, sama Matka Boża. Kiedy mieszkańcy postanowili wybudować kościół, zebrany na budowę materiał w ciągu jednej nocy ktoś przeniósł w inne miejsce. I tam została wzniesiona świątynia.

5 KoŚciół parafialny pw. PodwyŻszenia KrzyŻa ŚwiĘtego
w Otyniu .  

6

7 Pierwsze wzmianki o Otyniu pochodzą z 1313 r. Od 1488 r
Pierwsze wzmianki o Otyniu pochodzą z 1313 r. Od 1488 r. panowali tu rycerze katoliccy, wywodzący się ze szlachty polskiej. W czasie reformacji parafia wielokrotnie dostawała się na przemian raz w ręce protestantów, by znów powracać do katolików. W 1645 r. miejscowy zamek rycerski przechodzi na własność Jezuitów, którzy w latach przebudowali go na klasztor. W 1705 r. zakończyli przebudowę barokowej świątyni. Na tabernakulum umieszczono statuę Matki Boskiej Klenickiej łaskami słynącej, przeniesionej w 1656 r. z Klenicy do Otynia. Do 1776 r. Otyń był w posiadaniu Jezuitów. W tym roku nastąpiła kasata zakonu, a klasztor przejęły władze pruskie. Zabudowania poklasztorne i kościół przetrwały do pożaru w 1953 r. Statua Matki Boskiej Klenickiej ocalała i została przeniesiona do kościoła parafialnego, gdzie obecnie odbiera należną jej cześć.

8 Ok. 1450 r. w Klenicy wybudowano kościół p. w
Ok r. w Klenicy wybudowano kościół p.w. Nawiedzenia NMP, w którym Figura MB odbierała cześć. W 1655 r. OO. Jezuici podejmują starania w Rzymie o uznanie Figurki MB za cudowną. W tym też roku, aby uchronić Figurę przed armią szwedzką OO. Jezuici przenoszą ją z Klenicy do Otynia. Tu pozostaje do dnia dzisiejszego. W 1661 r. założyli specjalną księgę, do której wpisywali fakty nadzwyczajnych łask. Od 1665 r. datuje się zwyczaj pielgrzymek z Figurą MB z Otynia do Klenicy, które odbywały się raz do roku. Ostatnia datowana jest na 1918 r.

9 Figurka Matki Bożej Klenickiej w Otyniu jest rzeźbą późnogotycką z końca XV w. Wykonana w drewnie, polichromowana, pełnoplastyczna. Statua Matki Boskiej Klenickiej i Dzieciątka Jezus posiada koronę, jednak nie wiadomo kiedy i przez kogo była koronowana. Obecny zasięg kultu jest skromny. Na odpust Nawiedzenia NMP 31 maja przybywają pielgrzymki wiernych z pobliskich parafii i dekanatów. Figurka MB jest niesiona w procesji wokół kościoła. W ciągu roku przybywają małe grupy wiernych lub turystów. Od kilku lat coraz liczniej przybywają pielgrzymki z Niemiec. Są to przeważnie byli mieszkańcy tych terenów. Nabożeństwa Maryjne są odprawiane przy Figurze Matki Bożej, znajdującej się w bocznym ołtarzu. W Roku Świętym kościół w Otyniu był Kościołem Jubileuszowym. Liczne pielgrzymki nawiedzały Sanktuarium, gorąco modląc się przed Matka Bożą Otyńską.

10

11 350 lat temu podczas "potopu szwedzkiego" jezuici przenieśli figurę do klasztoru w Otyniu. Bali się, że protestanccy Szwedzi ją zbezczeszczą. Kolejny raz trzeba było ukrywać figurę w 1945 r. - przed Armią Czerwoną. Ówczesny proboszcz Otto Stephan zamurował ją w klasztornej kaplicy. Po którymś z kolei przesłuchaniu przez Urząd Bezpieczeństwa kapłan zmarł. Prawdopodobnie zdążył jednak przed śmiercią przekazać informacje o skrytce polskiemu księdzu. Ten po kilku miesiącach przeniósł figurę do kościoła parafialnego, w którym jest do dziś. Wierni z Klenicy domagali się od władz kościelnych zwrotu figury. Nuncjusz apostolski nakazał, aby otynianie raz do roku pielgrzymowali z nią do Klenicy. Wygasłe w 1918 r. pielgrzymki wznowił trzy lata temu obecny proboszcz Grzegorz Sopniewski. Co roku bierze w nich udział pątników. Jak mówi proboszcz, kościół wraz z figurą już od dawna był uważany przez wiernych za szczególne miejsce. - Ludzie posługiwali się nawet terminem sanktuarium. Ksiądz biskup potwierdził, że jest to miejsce szczególnego kultu Matki Bożej.

12 ODPUST: 14 września

13 Strona internetowa Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej
Zebrała i opracowała : Jolanta Dolna Żródła: Strona internetowa Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej


Pobierz ppt "Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju w Otyniu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google