Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nagrody Ministra Środowiska za szczególne osiągnięcia naukowo-badawcze

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nagrody Ministra Środowiska za szczególne osiągnięcia naukowo-badawcze"— Zapis prezentacji:

1 Nagrody Ministra Środowiska za szczególne osiągnięcia naukowo-badawcze
18 października 2010 r. Departament Edukacji Ekologicznej

2 prof. dr hab. Maciej Sadowski
Nagrody Ministra Środowiska 2010 Nagroda za całokształt pracy naukowo-badawczej oraz podejmowane działania na rzecz ochrony klimatu prof. dr hab. Maciej Sadowski Departament Edukacji Ekologicznej -3-

3 Nagrody Ministra Środowiska 2010
NSRO Trwałe Zanieczyszczenia Organiczne w Polsce Adaptacja produkcji rolnej do zmian klimatu Departament Edukacji Ekologicznej -2-

4 Nagrody Ministra Środowiska 2010
IGBP – Global Change „Zmiany Globalne Geosfery i Biosfery” PAN Climate Institute Waszyngton „Mitigation and adaptation strategy for global change” „US Country Study on Climate Change” Departament Edukacji Ekologicznej -2-

5 Nagrody Ministra Środowiska 2010
Strategie redukcji emisji gazów cieplarnianych i adaptacji gospodarki do zmian klimatu Departament Edukacji Ekologicznej -2-

6 Nagrody Ministra Środowiska 2010
. Nagrody Ministra Środowiska 2010 Najważniejsze osiągnięcia: przyjęcie przez Konferencję Stron Konwencji odrębnego dla Polski roku bazowego do oceny redukcji emisji gazów włączenie Polski do GEF norma techniczna obciążenia przewodów przez osad lodu rekonstrukcja warunków klimatycznych w Europie Środkowej od XIII wieku liczne wdrożenia w ochronie przeciwpowodziowej, urbanistyce energetyce i budownictwie Departament Edukacji Ekologicznej -2-

7 Nagrody Ministra Środowiska 2010
. Nagrody Ministra Środowiska 2010 Autor ponad 100 publikacji z zakresu klimatologii i hydrometeorologii Departament Edukacji Ekologicznej -2-

8 Nagrody Ministra Środowiska 2010
. Nagrody Ministra Środowiska 2010 Do wypełniania swoich obowiązków podchodzi poważnie, ale za to z dużą dozą optymizmu i humoru;) Departament Edukacji Ekologicznej -2-

9 Nagrody Ministra Środowiska 2010
Nagroda Ministra Środowiska za szczególne osiągnięcia naukowo-badawcze w zakresie ochrony, kształtowania i użytkowania środowiska oraz jego zasobów Departament Edukacji Ekologicznej -3-

10 Nagrody Ministra Środowiska 2010
. Nagrody Ministra Środowiska 2010 „System gromadzenia, przetwarzania i udostępniania on-line danych monitoringu wód w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Krakowie” prof. dr hab. inż. M.Nawalany, dr inż. B. Czyżkowski mgr inż. M. Kawka dr inż. K. Kochanek mgr inż. A. Kwiatkowska dr inż. M. Loga mgr inż. K. Sawicka dr inż. G. Sinicyn Politechnika Warszawska Departament Edukacji Ekologicznej -2-

11 Nagrody Ministra Środowiska 2010
. Nagrody Ministra Środowiska 2010 Cel: Kontrola przestrzegania prawa w zakresie ochrony i wykorzystania zasobów wodnych w województwie małopolskim Departament Edukacji Ekologicznej -

12 Nagrody Ministra Środowiska 2010
Baza Danych Monitoringu Wód - struktura Departament Edukacji Ekologicznej

13 Nagrody Ministra Środowiska 2010
Nagroda Ministra Środowiska za szczególne osiągnięcia naukowo-badawcze w zakresie ochrony, kształtowania i użytkowania środowiska oraz jego zasobów Departament Edukacji Ekologicznej

14 Nagrody Ministra Środowiska 2010
. Nagrody Ministra Środowiska 2010 „Zasady dokumentowania geologiczno-inżynierskich warunków posadowienia obiektów budownictwa morskiego i zabezpieczeń brzegu morskiego” dr Zbigniew Frankowski prof. dr hab. Marek Graniczny mgr inż. Bożena Juszkiewicz-Bednarczyk dr Regina Kramarska prof. dr hab. inż. Zbigniew Pruszak dr Piotr Przeździecki dr hab. inż. Marek Szmytkiewicz prof. dr hab. inż. Maciej Werno dr Joanna Zachowicz Beta1 Departament Edukacji Ekologicznej

15 Nagrody Ministra Środowiska 2010
. Nagrody Ministra Środowiska 2010 Pierwsze w kraju opracowanie poświęcone badaniom geologiczno-inżynierskim w zakresie budownictwa morskiego i ochrony brzegu . Departament Edukacji Ekologicznej

16 Nagrody Ministra Środowiska 2010
Cele: wyznaczenie wytycznych i zakresu badań geologiczno-inżynierskich charakterystyka obiektów lokalizowanych w strefie brzegowej i na morzu. Departament Edukacji Ekologicznej

17 Nagrody Ministra Środowiska 2010
Nagroda Ministra Środowiska za szczególne osiągnięcia naukowo-badawcze w zakresie ochrony, kształtowania i użytkowania środowiska oraz jego zasobów Departament Edukacji Ekologicznej

18 „Atlas Siedlisk Dna Polskich Obszarów Morskich”
Nagrody Ministra Środowiska 2010 . „Atlas Siedlisk Dna Polskich Obszarów Morskich” prof. dr hab. Jan Marcin Węsławski mgr Gabriela Gic-Grusza mgr Lucyna Kryla-Straszewska dr Jan Warzocha dr hab. Jacek Urbański Departament Edukacji Ekologicznej

19 Nagrody Ministra Środowiska 2010
. Pierwszy w Polsce i jeden pierwszych w Europie Atlas siedlisk morskich. Departament Edukacji Ekologicznej

20 Nagrody Ministra Środowiska 2010
. Praca zawiera: strategie wyznaczania siedlisk i ich ochrony przepisy prawa morskiego przepisy systemu Natura 2000 Departament Edukacji Ekologicznej

21 Nagrody Ministra Środowiska 2010
Nagroda Ministra Środowiska za szczególne osiągnięcia naukowo-badawcze w zakresie ochrony, kształtowania i użytkowania środowiska oraz jego zasobów Departament Edukacji Ekologicznej

22 „Ochrona drewna nowej generacji czwartorzędowymi solami amoniowymi”
Nagrody Ministra Środowiska 2010 „Ochrona drewna nowej generacji czwartorzędowymi solami amoniowymi” doc. dr hab. inż. Jadwiga Zabielska-Matejuk Departament Edukacji Ekologicznej

23 Nagrody Ministra Środowiska 2010
. Nagrody Ministra Środowiska 2010 Cel pracy: opracowanie preparatów grzybobójczych nowej generacji, do ochrony drewna przed rozkładem mikrobiologicznym Departament Edukacji Ekologicznej

24 Nagrody Ministra Środowiska 2010
. Nagrody Ministra Środowiska 2010 Badania nowatorskie i innowacyjne nie posiadają odpowiedników w kraju ani za granicą. Przyczyniają się do ograniczenia metali ciężkich w środowisku. Departament Edukacji Ekologicznej

25 Nagrody Ministra Środowiska za szczególne osiągnięcia naukowo-badawcze
18 października 2010 r. Departament Edukacji Ekologicznej


Pobierz ppt "Nagrody Ministra Środowiska za szczególne osiągnięcia naukowo-badawcze"

Podobne prezentacje


Reklamy Google