Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tworzenie nowego międzynarodowego porozumienia EUROPEAN COMMISSION FEBRUARY 2009 Zmiany klimatu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tworzenie nowego międzynarodowego porozumienia EUROPEAN COMMISSION FEBRUARY 2009 Zmiany klimatu."— Zapis prezentacji:

1 Tworzenie nowego międzynarodowego porozumienia EUROPEAN COMMISSION FEBRUARY 2009 Zmiany klimatu

2 Skala wyzwania Zmiany klimatu to jedno z największych wyzwań stojących przed światem Konieczne jest podjęcie działań, które pozwoliłyby ustabilizować rosnącą temperaturę i uniknąć nieodwracalnych i katastrofalnych zmian Wymagane są środki o zasięgu globalnym, a czasu do działania pozostało niewiele Podjęcie działań teraz jest mniej kosztowne niż walka z nieprzewidywalnymi skutkami zmian klimatu

3 Ocieplenie to rzeczywistość

4 Od 1850 r. przeciętna temperatura na świecie wzrosła o 0,76 °C Największe ocieplenie nastąpiło w ostatnich 50 latach w wyniku działalności człowieka Przyczyny: spalanie paliw kopalnych przy wytwarzaniu energii, rolnictwo, wylesienia Już teraz jesteśmy świadkami skutków zmian klimatu – mają one postać np. fal upałów oraz bardziej ekstremalnych zjawisk pogodowych

5 Co musimy zrobić? Znacznie ograniczyć emisje CO 2 oraz przejść na technologie niskowęglowe Dokonać radykalnych zmian w zakresie zużycia i produkcji energii Efektywniej wykorzystywać energię Promować odnawialne źródła energii oraz innowacyjne technologie Przystosowywać się do zmian, które już następują

6 Źródło działań międzynarodowych Kraje podjęły dyskusję na temat zmian klimatu w 1992 r. wraz ze stworzeniem Ramowej Konwencji ONZ w sprawie zmian klimatu (UNFCC) Pierwsze międzynarodowe zobowiązania do ograniczenia emisji CO 2 zawarto w Protokole z Kioto w 1997 r. Unia Europejska odegrała znaczącą rolę w zawarciu porozumień i popiera zdecydowane działania w przyszłości

7 Poza Protokołem z Kioto (1) Protokół z Kioto: –Stanowi jedynie pierwszy krok –Obowiązuje do końca 2012 r. –Nie wszystkie kraje dokonały jego ratyfikacji – w tym USA –Nie obejmuje zobowiązań dla krajów rozwijających się, których emisje szybko doganiają poziomy w krajach rozwiniętych

8 Poza Protokołem z Kioto (2) Potrzebne jest nowe porozumienie Musi być ono bardziej ambitne, uwzględniające długoterminowe zobowiązania do większych redukcji Działania muszą podjąć kraje rozwinięte i rozwijające się Musimy realizować zobowiązania, aby ograniczyć ocieplenie do 2 ºC Globalny poziom emisji CO 2 musi osiągnąć maksimum w 2020 r., a następnie spaść o połowę do 2050 r. Następca Protokołu z Kioto musi uwzględniać wsparcie na rzecz krajów rozwijających się i dostosowania do zmian

9 Działania UE (1)

10 W grudniu 2008 r. europejscy przywódcy przyjęli pakiet klimatyczno-energetyczny, który wyznacza ambitne cele na rok 2020: Przyjęcie pakietu oznacza: –20 % redukcję emisji gazów cieplarnianych do 2020 – 30 %, jeżeli zgodzą się na to kraje rozwinięte –Wytwarzanie 20 % energii ze źródeł odnawialnych –20 % wzrost efektywności energetycznej

11 Działania UE (2) Konkretne kroki w ramach pakietu obejmują: –Rozszerzenie systemu handlu emisjami –Wspieranie wychwytywania i składowania dwutlenku węgla –Cele dla poszczególnych krajów w zakresie energii odnawialnej

12 Nowe światowe porozumienie w sprawie klimatu: droga w przyszłość.

13 Celem jest zawarcie do końca 2009 r. nowego porozumienia podczas konferencji ONZ w Kopenhadze W rozmowach uczestniczą 192 kraje Konieczne jest wyznaczenie globalnych celów ograniczenia emisji Musimy zwiększyć możliwości dostosowawcze krajów Potrzebne są innowacyjne źródła finansowania dla krajów rozwijających się Do 2015 r. powstać powinien międzynarodowy rynek węglowy

14 Więcej informacji: www.climatechange.eu.com http://unfccc.int


Pobierz ppt "Tworzenie nowego międzynarodowego porozumienia EUROPEAN COMMISSION FEBRUARY 2009 Zmiany klimatu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google