Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Naukowa Sieć Tematyczna ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA /

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Naukowa Sieć Tematyczna ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA /"— Zapis prezentacji:

1 Naukowa Sieć Tematyczna ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA /
ZMIANY KLIMATU

2 www.ietu.katowice.pl/airclim-net CEL
Konsolidacja potencjału naukowego i badawczego w obszarze tematycznym zanieczyszczenia powietrza i zmiany klimatu, dla podniesienia poziomu prowadzonych prac naukowo-badawczych i ich znaczenia w Europejskiej Przestrzeni Badawczej Rok założenia Sieci Główny organizator i koordynator – Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych

3 21 CZŁONKÓW-ZAŁOŻYCIELI
Instytut Ekologii Terenów Uprzemyslowionych w Katowicach Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Krakowie Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Katowicach Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Krakowie Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej Instytut Chemii i Techniki Jądrowej Warszawa Uniwersytet Jagielloński, Zakład Klimatologii Instytutu Geografii i Zagospodarowania Przestrzennego Politechnika Wrocławska, Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska, Zakład Ekologistyki Uniwersytet Wrocławski, Instytut Nauk Geologicznych Akademia Rolnicza we Wrocławiu, Instytut Kształtowania i Ochrony Środowiska Politechnika Gdańska, Katedra Chemii Analitycznej Wydziału Chemicznego Uniwersytet Gdański, Instytut Oceanografii, Zakład Ochrony Chemii Morza i Ochrony Środowiska Morskiego NILU Polska Sp. z o.o. Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu Instytut Gospodarki Energetycznej Surowcami Mineralnymi i Energią PAN Kraków, Zakład Polityki Energetycznej i Ekologicznej Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie, Laboratorium Chemii Konserwatorskiej Politechnika Szczecińska, Instytut Chemii i Podstaw Ochrony Środowiska Instytut Badawczy Leśnictwa, Warszawa

4 CELE SZCZEGÓŁOWE DZIAŁANIA I ROZWOJU SIECI
Wspieranie współpracy jednostek naukowych, zajmujących się badaniami zmian zanieczyszczenia powietrza i zmian klimatu Stworzenie forum dla wymiany informacji i upowszechnienia wyników prac naukowo-badawczych, dotyczących zmian zanieczyszczenia powietrza i zmian klimatu Wspieranie uczestnictwa jednostek naukowych, będących członkami Sieci, w projektach realizowanych w ramach Funduszy Przedakcesyjnych, Funduszy Strukturalnych UE oraz Funduszu Spójności

5 CELE SZCZEGÓŁOWE DZIAŁANIA I ROZWOJU SIECI
Podniesienie poziomu i znaczenia w Europejskiej Przestrzeni Badawczej polskich badań nad zagadnieniami zmian klimatu, powodowanych zmianami emisji zanieczyszczeń do powietrza i procesów zachodzących w atmosferze nad obszarem Polski Tworzenie, gromadzenie, przetwarzanie i upowszechnianie informacji naukowej w zakresie działania Sieci Promocja wyników i zastosowań praktycznych badań naukowych prowadzonych w ramach sieci naukowej Rozwój współpracy międzynarodowej

6 OBSZARY MERYTORYCZNE SIECI
Zmiany emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń objętych międzynarodowymi konwencjami Analiza zmian procesów fizyko - chemicznych w atmosferze, wynikających ze zmian emisji zanieczyszczeń Modelowanie stężeń zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym w skali lokalnej, regionalnej i na poziomie krajowym, z uwzględnieniem prognozowanych zmian emisji Monitoring zmian jakości powietrza, parametrów meteorologicznych i elementów zmian klimatu, mających wpływ na zmiany globalne

7 OBSZARY MERYTORYCZNE SIECI
Techniki przedstawiania rozkładów przestrzennych zmian emisji i parametrów zmian klimatu Zrównoważony rozwój miast a zmiany emisji i zmiany klimatu miejskiego Zmiany narażenia człowieka oraz biotycznych i abiotycznych komponentów środowiska, wynikające ze zmian emisji zanieczyszczeń i klimatu Aspekty techniczne i ekonomiczne redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza

8 POLA BADAWCZE Ozon atmosferyczny przyziemny – aspekty globalne, regionalne i lokalne Cząstki stałe – aspekty klimatyczne i zdrowotne Zmienność systemu klimatycznego w różnych skalach; detekcja, interpretacja, modelowanie Zmiany składu chemicznego atmosfery – aspekty globalne, regionalne i lokalne Klimat obszarów zurbanizowanych: uwarunkowania meteorologiczne, techniczne i środowiskowe Aspekty techniczne redukcji emisji zanieczyszczeń oraz zmniejszenie narażenia ludzi i ekosystemów na zanieczyszczenia powietrza

9 ORGANY SIECI KOORDYNATOR SIECI : Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych KIEROWNIK SIECI : dr Janina Fudała WALNE ZGROMADZENIE KOMITET STERUJĄCY: dr Krzysztof Klejnowski Przewodniczący dr Janina Fudała Z- ca Przewodniczącego prof. dr hab. inż. Andrzej G. Chmielewski - Członek dr hab. Lucyna Falkowska - Członek dr Leszek Ośródka - Członek prof. dr hab. Zbigniew Ustrnul - Członek dr inż. Anna Zwoździak - Członek BIURO KOORDYNACYJNE: mgr inż. Zofia Nowińska mgr Patrycja Przewoźnik

10 CZŁONKOWIE SIECI Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Katowice
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Górnośląskie Centrum Hydrologiczno-Meteorolgiczne Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddział w Krakowie Kraków Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN Zabrze Instytut Ochrony Środowiska Warszawa Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Warszawa Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Zakład Klimatologii , Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Politechnika Wrocławska, Zakład Ekologistyki i Ochrony Atmosfery - Instytut Inżynierii i Ochrony Środowiska Uniwersytet Wrocławski - Zakład Geologii Stosowanej, Wrocław Akademia Rolnicza, Wrocław Politechnika Gdańska, Katedra Analityczna Wydziału Chemicznego Uniwersytet Gdański, Gdynia NILU Polska Sp. z o.o. Katowice Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Zabrze Akademia Sztuk Pięknych, Kraków

11 CZŁONKOWIE SIECI Politechnika Szczecińska, Instytut Chemii i Podstaw Ochrony Środowiska Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach Zakład Ekologii, Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków Centrum Badań Kosmicznych, Instytut Polskiej Akademii Nauk Zakład Teledetekcji, Warszawa Pracownia Ochrony Środowiska, Instytut Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana w Świerku Zakład Chemii Analitycznej, Politechnika Radomska Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi, Katedra Klimatologii Główny Instytut Górnictwa, Zakład Akustyki Laserowej, Techniki Laserowej i Radiometrii, Laboratorium Radiometrii Center For Ecological Economics (CEE) Norwegian Institute for Air Research VSB-Technical University of Ostrava, Energy Research Cente Institute of Chemical Process Fundamentals, Academy of Sciences of the Czech Republic, Aerosol Laboratory Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Pracownia Fizyki Środowiska, Kraków Zakład Meteorologii i Ochrony Atmosfery, Instytut Systemów Inżynierii Środowiska, Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska Polski Klub Ekologiczny Okręg Górnośląski Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej “Blachownia”

12 WSPÓŁPRACA KRAJOWA I MIĘDZYNARODOWA
CEL Wykorzystanie potencjału naukowego dla wspierania strategii zrównoważonego rozwoju Znalezienie nowych źródeł współfinansowania jednostek naukowo-badawczych

13 Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
KOORDYNATOR SIECI Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych ul. Kossutha 6 Katowice tel. (032) w. 281 fax. (032)


Pobierz ppt "Naukowa Sieć Tematyczna ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA /"

Podobne prezentacje


Reklamy Google