Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informacja o liście proponowanych obszarów siedliskowych Natura 2000 Jak przebiegał proces wyznaczania obszarów siedliskowych Natura 2000? Ministerstwo.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informacja o liście proponowanych obszarów siedliskowych Natura 2000 Jak przebiegał proces wyznaczania obszarów siedliskowych Natura 2000? Ministerstwo."— Zapis prezentacji:

1 Informacja o liście proponowanych obszarów siedliskowych Natura 2000 Jak przebiegał proces wyznaczania obszarów siedliskowych Natura 2000? Ministerstwo Środowiska ustaliło w uzgodnieniu z Komisją Europejską listę siedlisk i gatunków, dla których należy wyznaczyć obszary Natura 2000 dla każdego siedliska i gatunku należało wyznaczyć obszary zapewniające odpowiednią ochronę siedlisk i gatunków w naszym kraju podstawą pracy nad siecią były ocena kompletności dotychczas wyznaczonych obszarów siedliskowych Polska sieć obszarów siedliskowych Natura 2000 uzyskała ocenę niedostateczną KE uruchomiła procedurę naruszenia prawa wspólnotowego kończącą się w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości

2 Informacja o liście proponowanych obszarów siedliskowych Natura 2000 brak aktualnej informacji i danych przyrodniczych, które są podstawą wyznaczania obszarów Natura 2000; nie przeprowadzono inwentaryzacji jeszcze na etapie przygotowania Polski do członkostwa ze względu na to, że są to prace kosztowne i wymagałaby przeznaczenia znacznych środków finansowych, czasochłonne zbieranie informacji o siedliskach i gatunkach trwało 3 lata, długotrwałe procedury przetargowe w celu uruchomienia prac eksperckich, długotrwałe uzgodnienia związane z wypracowaniem kompromisów, ograniczone zasoby ludzkie, utworzenie GDOŚ/RDOŚ w 2008 r. pozwoliło zrealizować założenia Narodowego Planu Przygotowania do Członkowstwa w odniesieniu do sieci Natura 2000. Dlaczego wystąpiły opóźnienia w wyznaczaniu sieci Natura 2000?

3 Informacja o liście proponowanych obszarów siedliskowych Natura 2000 ustalenie listy siedlisk i gatunków, dla których brakowało obszarów, aktualizacja bazy danych o siedliskach i gatunkach, ocena danych przyrodniczych pod kątem kryteriów wyznaczania obszarów siedliskowych Natura 2000, opracowaniu wstępnego projektu obszarów siedliskowych, które wypełnią luki w sieci. Stworzenie kompletnej sieci i zakończenie procesu wyznaczania obszarów siedliskowych Natura 2000ajdu

4 Informacja o liście proponowanych obszarów siedliskowych Natura 2000 ocena potrzeb uzupełnienia sieci na spotkaniu specjalistów: Instytut Ochrony Przyrody PAN Kraków, wojewódzcy konserwatorzy przyrody, Lasy Państwowe, wiodące NGOs – kwiecień 2008 r., wyznaczenie 16 koordynatorów regionalnych i utworzenie 16 zespołów ekspertów (wojewódzkie zespoły specjalistyczne), weryfikacja przez WZS danych przyrodniczych w terenie, sprawdzenie przez GDOŚ i IOP PAN Kraków wyników pracy WZS, ustalenie zweryfikowanej listy obszarów siedliskowych. Stworzenie kompletnej sieci i zakończenie procesu wyznaczania obszarów siedliskowych Natura 2000a-jdu

5 Wojewódzkie Zespoły Specjalistyczne WZS były tworzone przy wojewódzkich konserwatorach przyrody, w skład WSZ weszli przyrodnicy, informatycy - specjaliści od GIS, planiści przestrzenni, WZS składały się głównie z utytułowanych pracowników naukowych uczelni i instytutów, wykazujący się dorobkiem w danej dziedzinie, autorytetem naukowym, obszary opracowane przez WZS były weryfikowane przez specjalistów Instytutu Ochrony Przyrody PAN z Krakowa, placówki, która uczestniczy w powstawaniu sieci od samego jej początku i zapewnia swoim ponad 90 letnim dorobkiem i międzynarodowym autorytetem w dziedzinie ochrony przyrody najwyższy poziom tych prac.

6 Informacja o liście proponowanych obszarów siedliskowych Natura 2000 uzgadnianie projektu listy obszarów - opiniowanie z gminami, uzgodnienia wewnątrzresortowe i międzyresortowe, konsultacje z Lasami Państwowymi i GDDKiA, wprowadzanie korekt opracowaniu ostatecznej listy proponowanych obszarów zatwierdzenie listy przez Radę Ministrów w dniu 28 października 2009 r. przekazanie listy do Komisji Europejskiej do końca października 2009 r. Stworzenie kompletnej sieci i zakończenie procesu wyznaczania obszarów siedliskowych Natura 2000ajdu

7

8 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Informacja o liście proponowanych obszarów siedliskowych Natura 2000 Jak przebiegał proces wyznaczania obszarów siedliskowych Natura 2000? Ministerstwo."

Podobne prezentacje


Reklamy Google