Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Przygotowania do EURO 2012 – zagadnienia horyzontalne Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego 28 maja 2007.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Przygotowania do EURO 2012 – zagadnienia horyzontalne Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego 28 maja 2007."— Zapis prezentacji:

1 1 Przygotowania do EURO 2012 – zagadnienia horyzontalne Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego 28 maja 2007

2 2 Grupy robocze powołane przez MRR w ramach przygotowań do Euro 2012 1. stadiony i infrastruktura sportowa 2. infrastruktura turystyczna i noclegowa 3. projekty miękkie oraz systemowe 4. infrastruktura transportowa związana z dostępem do regionów i miast 5. infrastruktura transportowa związana z ruchem miejskim 6. kwestie horyzontalne

3 3 Cele grup roboczych -Wskazanie przedsięwzięć związanych z EURO 2012, które zostaną umieszczone na listach projektów kluczowych w ramach poszczególnych programów operacyjnych - Zaproponowanie ewentualnych modyfikacji w zapisach programów operacyjnych

4 4 Cele grupy horyzontalnej -Identyfikacja problemów prawnych, instytucjonalnych, organizacyjnych etc., mogących mieć negatywny wpływ na przygotowywanie i wdrażanie projektów związanych z organizacją EURO 2012 -Sformułowanie propozycji usprawnień

5 5 Przykładowe obszary i zagadnienia problemowe - Prawo zamówień publicznych, trudności przetargowe -Partnerstwo publiczno-prywatne jako ewentualne źródło finansowania (np. stadionów) -Inne uwarunkowania prawne -Przyspieszenie realizacji czasochłonnych inwestycji -Wzrost cen, trudności z szacowaniem kosztów i w ogóle z przygotowywaniem projektów, zwłaszcza wykorzystujących zaawansowane technologie – brak ekspertów w tej dziedzinie -Potrzeba szybkiego zatwierdzenia projektów dużych przez Komisję Europejską (zwolnione od tej długotrwałej procedury są projekty przygotowane w ramach inicjatywy JASPERS)

6 6 Tryb pracy -Ostateczne listy projektów powinny być przygotowane do 30 czerwca br. -Grupy horyzontalnej powyższy termin nie ogranicza -Minimalizacja liczby spotkań, możliwie jak najwięcej ustaleń drogą telefoniczną, poprzez fax i zwłaszcza email

7 7 Tryb pracy - Propozycja: podział prac koncepcyjnych między członków grupy; opracowywanie poszczególnych zagadnień przez nieformalne zespoły tematyczne; w trakcie spotkań – dyskusja plenarna nad ustaleniami poszczególnych zespołów -Spotkania ogólne czy tematyczne? -Proponowany termin kolejnego spotkania?

8 8 www.mrr.gov.pl www.mrr.gov.pl www.zporr.gov.pl www.zporr.gov.pl www.mrr.gov.plwww.zporr.gov.pl Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "1 Przygotowania do EURO 2012 – zagadnienia horyzontalne Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego 28 maja 2007."

Podobne prezentacje


Reklamy Google