Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentacja na Side Event, Barcelona

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentacja na Side Event, Barcelona"— Zapis prezentacji:

1 Prezentacja na Side Event, 5.11.2009 Barcelona
Cele i zadania Projektu NFOŚiGW „Dobre praktyki w gospodarce odpadami” Inauguracyjne spotkanie Forum NFOŚiGW „Dobre praktyki w gospodarce odpadami” Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dr Małgorzata Skucha Zastępca Prezesa Zarządu Warszawa, 1

2 Plan prezentacji: Cele Projektu
Założenia organizacyjno – realizacyjne Projektu Przykładowa tematyka spotkań plenarnych Wstępne założenia e – Forum Elementy e – Forum Zaproszenie na II spotkanie Forum

3 FORUM jako płaszczyzna dla:
wymiany doświadczeń technologicznych, techniczno – organizacyjnych, badawczo – rozwojowych, ekonomiczno - finansowych oraz prawnych w zakresie gospodarki odpadami, dzielenia się doświadczeniami w zakresie promocji i edukacji w obszarze gospodarki odpadami oraz porządku i czystości w gminach, wspierania Ministra Środowiska w programowych i prawnych inicjatywach w obszarze gospodarki odpadami, wspierania NFOŚiGW w opracowywaniu i doskonaleniu programów priorytetowych w zakresie gospodarki odpadami w oparciu o doświadczenia beneficjentów oraz poszerzaną dzięki inicjatywie Forum wiedzę, internetowej współpracy w zakresie przekazywania informacji i doświadczeń, wymiany poglądów oraz zdobywania i doskonalenia wiedzy przez podmioty prowadzące gospodarkę odpadami, w szczególności przez samorządy gminne wdrażające nowe rozwiązania organizacyjne i prawne w gospodarce odpadami komunalnymi.

4 Założenia organizacyjno – realizacyjne Projektu:
Spotkania (plenarne) Forum, na których wybraną (określoną) tematykę przedstawia dwóch wykładowców (ekspertów). Prezentacje ekspertów stanowią podstawę dyskusji. Panele ekspertów Forum (3 – 8 osób), którzy omawiają wybraną (określoną) problematykę. Panele połączone z transmisjami internetowymi; z czasem z możliwością włączania się uczestników internetowych do dyskusji. (panele ekspertów to połączenie Forum i e – Forum). Płaszczyzna internetowa – e – Forum.

5 Przykładowa tematyka spotkań plenarnych (1):
Doświadczenia w organizacji gospodarki odpadami komunalnymi w gminach, w których referendum zadecydowało, o przejęciu odpowiedzialności za odpady komunalne przez gminę; prezentacja gospodarki odpadami w gminie Lublin; doświadczenia gospodarki odpadami w innych krajach. Finansowanie gospodarki odpadami – doświadczenia i perspektywy. Gospodarka odpadami a nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej Partnerstwo publiczno – prywatne oraz mechanizmy koncesyjne w gospodarce odpadami.

6 Przykładowa tematyka spotkań plenarnych (2):
Prawo zamówień publicznych w gospodarce odpadami – doświadczenia, rozwiązania i bariery. Pomoc publiczna w gospodarce odpadami – doświadczenia i rozwiązania w Polsce i innych krajach. Innowacyjne rozwiązania w technologiach otrzymywania paliw i energii z odpadów. Gospodarka odpadami na terenach wiejskich.

7 Przykładowa tematyka spotkań plenarnych (3):
Sposoby zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych. Systemy zbierania i segregacji odpadów; zagospodarowanie odpadów opakowaniowych. Ekonomiczne aspekty gospodarki odpadami; kształtowanie opłat w gospodarce odpadami. Promocja i edukacja jako istotne elementy efektywnej gospodarki odpadami.

8 Wstępne założenia e – Forum „Dobre praktyki w gospodarce odpadami”:
Utworzenie przez NFOŚiGW internetowej platformy „Dobre praktyki w gospodarce odpadami” jako rozwinięcie współpracy w ramach Forum. Internetowa płaszczyzna przekazywania informacji i doświadczeń, wymiany poglądów (między uczestnikami) oraz zdobywania informacji i doskonalenia wiedzy w zakresie gospodarki odpadami, w szczególności przez samorządy gminne we wdrażaniu nowych rozwiązań organizacyjnych i prawnych w gospodarce odpadami komunalnymi.

9 Elementy e – Forum: Strona internetowa NFOŚiGW - sprawozdania (tekstowe, dźwiękowe, wideo) z odbytych spotkań Forum „Dobre praktyki w gospodarce odpadami”, zaproszenia i informacje o kolejnych spotkaniach. Internetowe transmisje Forum – paneli ekspertów. Przekazywanie doświadczeń (wypowiedzi, prezentacje, referaty) w zakresie gospodarki odpadami, m.in. w zakresie nowych rozwiązań technicznych, organizacyjnych i prawnych w gospodarce odpadami pod przykładowymi tytułami: „Jak to się robi?”, ”Jak to zrobiono?”) Biuletyn „Dobre praktyki w gospodarce odpadami” (wydawany okresowo w formie elektronicznej i rozsyłany uczestnikom Forum i zainteresowanym) zawierający w.w. informacje oraz artykuły, przeglądy, wyciągi i syntezy z obszaru tematyki Forum. Współpracujące linki.

10 II spotkanie Forum Termin: 31 marca 2011 roku (ostatni czwartek miesiąca). Planowany temat: „Doświadczenia gmin, w których przeprowadzono referendum w sprawie zmian w gospodarce odpadami komunalnymi”.

11 Dziękuję za uwagę dr Małgorzata Skucha Zastępca Prezesa Zarządu
tel. (+4822) fax (+4822)


Pobierz ppt "Prezentacja na Side Event, Barcelona"

Podobne prezentacje


Reklamy Google