Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

dr Tomasz Kaźmierczak IPSiR UW Ekspert Instytutu Spraw Publicznych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "dr Tomasz Kaźmierczak IPSiR UW Ekspert Instytutu Spraw Publicznych"— Zapis prezentacji:

1 dr Tomasz Kaźmierczak IPSiR UW Ekspert Instytutu Spraw Publicznych
ANIMACJA LOKALNA PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE ROZWÓJ LOKALNY

2 Paradygmat rozwoju lokalnego:
rozwój lokalny tworzą, powiązane ze sobą i wzajemnie się warunkujące, procesy rozwoju gospodarczego, kulturalno-oświatowego i społecznego; rozwój następuje w skutek uruchamiania wśród członków społeczności relacji współpracy, które przybierają zorganizowane formy, właściwe prowadzonym wspólnie działaniom oraz wykształcają model kolektywnego przywództwa; gospodarka społeczna jest instrumentem rozwoju lokalnego

3 Strategia interwencji partnerskiej:
partnerstwo lokalne animacja przedsiębiorstwo społeczne

4 Animacja lokalna: stosuje się w społecznościach biernych i zatomizowanych zgoda, co do zasadniczych dla nich wartości, interesów i potrzeb. polega na mobilizowaniu członków społeczności cel: uruchomienie w niej procesów współpracy, samopomocy i samozaradności. wehikułem zmiany są tu skuteczne w swym działaniu grupy zadaniowe o dowolnym statusie

5 Animacja lokalna – kluczowe kwestie:
Rola potencjału społecznego: kapitał społeczny kapitał ludzki zasoby organizacyjne Rola animacji lokalnej: przezwyciężanie skutków negatywnego kapitału społecznego budowa potencjału społecznego

6 Partnerstwo lokalne to:
trójsektorowe porozumienie instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw, chcą wspólnie działać na rzecz swojego regionu; ma długofalowy charakter a spoiwem dla jego członków jest wspólny obszar, na którym działają i wspólne cele, które sobie stawiają. szczególną partnerstwa jest jego dynamika – stopniowo się rozwija, zmianom może podlegać zarówno liczba jego członków, jak i zakres realizowanych zadań Za: R. Serafin, B. Kazior, A. Jarzębska, Grupy partnerskie. Od idei do współdziałania. Praktyczny poradnik. FPdŚ, Kraków 2005.

7 Lokalne partnerstwo- czynniki warunkujące sukces:
Rola negatywnego kapitału społecznego Rola wyuczonych stylów skutecznego działania (rozwiązywania dylematów zbiorowego działania) Rola zrównoważonej lokalnej sceny publicznej Rola lokalnego społeczeństwa obywatelskiego Rola modelu samorządności

8 Przedsiębiorstwo zakorzenione w społeczności lokalnej
Właściwości: multiplikuje kapitał społeczny (wiążący i pomostowy) transformuje kapitał społeczny w inne typy kapitałów Wymiar ekonomiczny: kapitalizacja lokalnych zasobów (ludzkich, naturalnych, kulturowych itp.) pobudzanie lokalnej wymiany gospodarczej Wymiar społeczny: Włączenie w lokalne sieci społeczne zaangażowanie w sprawy społeczności „swojskość


Pobierz ppt "dr Tomasz Kaźmierczak IPSiR UW Ekspert Instytutu Spraw Publicznych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google