Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Uczniowie klas piątych szkół podstawowych z terenu woj. podlaskiego. Działania długofalowe, realizowane cyklicznie w okresie od lutego do czerwca - począwszy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Uczniowie klas piątych szkół podstawowych z terenu woj. podlaskiego. Działania długofalowe, realizowane cyklicznie w okresie od lutego do czerwca - począwszy."— Zapis prezentacji:

1

2 Uczniowie klas piątych szkół podstawowych z terenu woj. podlaskiego. Działania długofalowe, realizowane cyklicznie w okresie od lutego do czerwca - począwszy od 1997 roku.

3 Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku oraz Komendy Miejskie i Powiatowe Policji woj. podlaskiego Komenda Wojewódzka oraz Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Białymstoku Polski Czerwony Krzyż Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku Kuratorium Oświaty w Białymstoku

4

5 Przygotowanie dzieci do bezpiecznego i rozważnego wypoczynku podczas wakacji

6 Wyposażenie ich w wiedzę z zakresu: prewencji kryminalnej ochrony środowiska udzielania pierwszej pomocy ochrony przeciwpożarowej bezpieczeństwa na wodzie i w ruchu drogowym

7 Uwrażliwienie na możliwość pojawienia się zagrożeń oraz kształtowanie nawyków sprawnego ich unikania

8 Stymulowanie poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo innych

9 Kreowanie pozytywnego wizerunku: policjanta strażaka lekarza... - jako osoby godnej zaufania

10 W procesie organizacji przedsięwzięcia konieczne było spełnienie 4 podstawowych warunków: zakres tematyczny konkursu powinien być na tyle szeroki, aby obejmował wszelkie rodzaje obserwowanych zagrożeń powinno uczestniczyć w nim grono podmiotów odpowiedzialnych za stan bezpieczeństwa czas trwania realizowanych działań winien umożliwiać udział jak największej liczbie dzieci (szkół) celem wzbudzenia zainteresowania zagadnieniami profilaktycznymi oraz zapewnienia motywacji do udziału w projekcie – należało zapewnić odpowiednio wysoką rangę zarówno eliminacji powiatowych, jak i finału wojewódzkiego

11 Konkurs składa się z trzech etapów:

12 Etap I – szkolny: Oferty realizacji zadań profilaktycznych z zakresu unikania zagrożeń oraz przystąpienia do konkursu w miesiącu lutym skierowane zostają do wszystkich szkół podstawowych na trenie woj. podlaskiego. Co roku pozwala to wychowawcom szkolnym - z odpowiednim wyprzedzeniem wdrożyć w klasach zajęcia o charakterze profilaktycznym z udziałem pracowników Policji, Straży Pożarnej, WOPR-u... W toku wewnętrznych eliminacji każda szkoła zgłasza swoją zwycięską drużynę do udziału w eliminacjach powiatowych.

13 Etap II – powiatowy: Przed przystąpieniem do tego etapu - drużyny wykonują w szkole projekt, którego temat co roku określany jest w Regulaminie konkursu. Eliminacje organizowane są przez jednostki Policji szczebla powiatowego wspólnie z innymi podmiotami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo. Etap powiatowy trwa do końca maja, co sprzyja potrzebie aktywizacji działań profilaktycznych związanych z bezpieczeństwem dzieci w okresie zbliżających się wakacji.

14 Etap III – finał wojewódzki: Uczestniczą w nim zwycięskie (trzyosobowe) drużyny z eliminacji powiatowych, reprezentujące całe woj. podlaskie. Co roku finał organizowany jest w połowie czerwca, co zapewnia powrót do tematyki bezpiecznych wakacji - tuż przed ich rozpoczęciem. Formuła konkursu połączona jest z przekazaniem wspólnego apelu Komendanta Wojewódzkiego Policji oraz Podlaskiego Kuratora Oświaty dotyczącego bezpiecznych zachowań w czasie wakacji.

15 Co roku w trakcie trwania finału wojewódzkiego – wszystkim drużynom dopingują doskonale przygotowani –

16

17

18 prezentację opracowały: mł. asp. Ewa Puciłowska i mł. asp. Aneta Łukowska z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku


Pobierz ppt "Uczniowie klas piątych szkół podstawowych z terenu woj. podlaskiego. Działania długofalowe, realizowane cyklicznie w okresie od lutego do czerwca - począwszy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google