Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół Szkół im. Ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół Szkół im. Ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie"— Zapis prezentacji:

1 Zespół Szkół im. Ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie
Innowacje pedagogiczne Zespół Szkół im. Ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie

2 W skład Zespołu wchodzi:
Liceum Ogólnokształcące 440 uczniów Gimnazjum 180 uczniów Internat 80 uczniów

3 Obiekty sportowe Hala sportowa z trybunami na 450 osób
Kryta pływalnia o wymiarach 25x12,5m Boiska szkolne Siłownia z urządzeniami do rehabilitacji

4 Kadra szkoły Edukacja językowa 60 nauczycieli z pełnymi kwalifikacjami
42 na pełnych etatach 18 niepełnozatrudnionych Edukacja językowa Język angielski Język niemiecki Język hiszpański Język włoski

5 Realizowane innowacje
- 81 uczniów Elementy Ratownictwa Medycznego – 142 uczniów Elementy Funkcjonowania Policji - 61 uczniów Elementy wiedzy o Straży Pożarnej

6 Elementy funkcjonowania Policji
. Klasa I Klasa I d – 27 osób Klasa I e – 30 osób Klasa II Klasa II d – 30 osób Klasa III Klasa III d – 29 osób Klasa III e – 26 osób

7 Cele edukacyjne Przyswojenie wiedzy z zakresu organizacji Policji, historii, zakresu uprawnień, etyki zawodowej, obowiązków i praw, współpracy międzynarodowej, dokumentowanie pracy Policji, prawa karnego, ratownictwa przedmedycznego, podstaw ruchu drogowego i wodnego Przyswojenie podstawowej wiedzy z zakresu psychologii: komunikacja interpersonalna, zasady negocjacji Zapoznanie z działalnością i strukturą organów administracji państwowej realizacji zadania z zakresu ochrony porządku publicznego i bezpieczeństwa osób i mienia. Nabycie umiejętności postępowania z bronią palną. Rozwój ogólnej sprawności fizycznej w zakresie użycia siły fizycznej i innych środków w celu odparcia zamachu na dobro chronione lub ujęcia sprawcy czynu zabronionego. Przygotowanie do testów psychologicznych i sprawnościowych w procesie rekrutacji na pracownika ochrony lub policji. Przyswojenie wartości oraz norm życia społecznego. Identyfikowanie się z postawą obywatela własnego kraju.

8 Zadania szkoły 1. Zapewnienie bazy dydaktycznej do realizacji celów edukacyjnych i umożliwienie współpracy z organami administracji państwowej i organizacjami społecznymi: Policja, Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe, Sąd Grodzki, WOPR. 2. Prowadzenie zajęć lekcyjnych umożliwiających zdobycie pożądanych umiejętności. 3. Umożliwienie zdobycia dodatkowych umiejętności z zakresu: ratownictwa medycznego, ruchu drogowego – organizacja kursów szkoleniowych.

9 Treści kształcenia 1. Historia i struktury organizacyjne Policji w Polsce. 2. Ustawa o Policji. 3. Zasady pełnienia służby 4. Korpusy i stopnie policyjne 5. Zakres uprawnień Policji. 6. Obowiązki i prawa policjanta. 7. Środki przymusu bezpośredniego. 8. Integracja europejska i współpraca międzynarodowa polskiej Policji. 9. Łączność w Policji. 10. Kryminalistyka. 11. Dokumentowanie pracy policjanta. 12. Patologie społeczne. 13. Prawo karne i wykroczeń.

10 Standardy osiągnięć W wyniku realizacji podstawowych treści programowych uczeń powinien znać podstawowe akty prawne dotyczące działalności Policji. Przyswoić wiedzę z zakresu historii i struktur organizacyjnych Policji. Wdrażać określone procedury postępowania w przypadkach łamania prawa w odniesieniu do sytuacji typowych i problemowych. Zdobywać wiedzę ogólną dotyczącą: korpusów i stopni policyjnych. Podnieść swoją sprawność fizyczną szczególnie w kategoriach motorycznych takich jak: szybkość, koordynacja, czas reakcji, zwinność, gibkość, pływanie. Zdobyć wiedzę z zakresu ratownictwa medycznego. Nabyć określone wzory postępowania (dyscyplina, odpowiedzialność, odwaga, tolerancja, opanowanie). Zdobyć podstawową wiedzę z zakresu integracji europejskiej i współpracy międzynarodowej polskiej Policji. Identyfikować się z wzorem osobowym funkcjonariusza Policji. Zdobyć wiedzę z zakresu kryminalistyki. Zdobyć wiedzę z zakresu dokumentacji pracy policjanta i umieć zastosować ją w praktyce. Znać podstawowe akty prawne dotyczące prawa karnego. Umiejętność radzenia sobie i rozpoznawania patologii społecznych. Wchodzić w interakcje społeczne, pełniąc rolę funkcjonariusza Policji. Przyswoić zasady, normy, wartości odpowiadającej postawie obywatelskiej.

11 Realizacja celów edukacyjnych
W trakcie zajęć z przedmiotu Elementy wiedzy o Policji Zajęć pozalekcyjnych (strzelanie, pokazy różnych formacji Policji, kursy pierwszej pomocy itp.) Organizowanych przez szkołę 0bozów policyjnych

12 Prezentacje różnych formacji Policji

13 Prezentacje różnych formacji Policji

14 Pokazy powiązanych służb

15 Pokazy powiązanych służb

16 Obozy policyjne

17 Zajęcia podczas obozów policyjnych


Pobierz ppt "Zespół Szkół im. Ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google