Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CYKLU ZAJĘĆ DLA MŁODZIEŻY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CYKLU ZAJĘĆ DLA MŁODZIEŻY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH"— Zapis prezentacji:

1 CYKLU ZAJĘĆ DLA MŁODZIEŻY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
PREZENTACJA CYKLU ZAJĘĆ DLA MŁODZIEŻY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH MY I ŚWIAT PRACY

2 CEL ZAJĘĆ ZAPOZNANIE Z PRAWAMI I WYMAGANIAMI RYNKU PRACY BĘDĄCYMI WARUNKAMI NIEZBĘDNYMI DLA ODNIESIENIA SUKCESU ZAWODOWEGO

3 ZADANIA ZAPOZNANIE Z WARTOŚCIAMI I PRAWAMI RZĄDZĄCYMI RYNKIEM PRACY
ZAPOZNANIE Z WYMAGANIAMI OSOBOWOŚCIOWYMI I KWALIFIKACYJNYMI OBOWIĄZUJĄCYMI W PROCEDURZE ZATRUDNIANIA

4 ZADANIA CIĄG DALSZY NABYCIE SKUTECZNYCH UMIEJĘTNOŚCI UMOŻLIWIAJĄCYCH ZNALEZIENIE ZATRUDNIENIA

5 FORMY REALIZACJI ZAJĘĆ
MINIWYKŁADY WPROWADZAJĄCE W TEMATYKĘ SPOTKANIA ĆWICZENIA INDYWIDUALNE PRACA W MAŁYCH GRUPACH

6 FORMY REALIZACJI SPOTKAŃ
SPOTKANIA Z MŁODZIEŻĄ NA TERENIE SZKOŁY - 7 SPOTKAŃ PO 45 MINUT SPOTKANIA Z MŁODZIEŻĄ NA TERENIE PORADNI - 2 SPOTKANIA PO 3 GODZINY

7 RODZAJE UŻYTYCH POMOCY
SCHEMATY TEMATYCZNE DO ĆWICZEŃ TESTY KWESTIONARIUSZE ANKIETY

8 PRZEWIDYWANE POZYTYWNE SKUTKI BEZPOŚREDNIE
POZNANIE PRAW RZĄDZĄCYCH RYNKIEM PRACY NABYCIE UMIEJĘTNOŚCI POSZUKIWANIA PRACY

9 PRZEWIDYWANE POZYTYWNE SKUTKI BEZPOŚREDNIE
DOKONANIE BEZPOŚREDNIEJ OCENY SWOICH CECH OSOBOWOŚCI I PREDYSPOZYCJI ZAWODOWYCH POD KĄTEM WYMAGAŃ ZATRUDNIANIA

10 PRZEWIDYWANE POZYTYWNE SKUTKI ODROCZONE
PLANOWE I EFEKTYWNE WDRAŻANIE METOD POSZUKIWANIA PRACY STAŁY ROZWÓJ I DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH

11 PRZEWIDYWANE POZYTYWNE SKUTKI ODROCZONE
WYELIMINOWANIE NIEKORZYSTNYCH NAWYKÓW W ZACHOWANIU ORAZ CECH OSOBOWOŚCI UTRUDNIAJĄCYCH ZNALEZIENIE PRACY

12 ZAJĘCIA I TEMAT: RYNEK PRACY I ZASADY JEGO FUNKCJONOWANIA
CZAS TRWANIA ZAJĘĆ 1 X 45 MINUT

13 SCHEMAT ZAJĘĆ I WPROWADZENIE W TEMATYKĘ CYKLU ZAJĘĆ
PRZEPROWADZENIE ANKIETY NA TEMAT TRAFNOŚCI WYBORU AKTUALNEJ SZKOŁY I POZNANIA DALSZYCH PLANÓW EDUKACYJNO – ZAWODOWYCH „ANKIETA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH”

14 SCHEMAT ZAJĘĆ I CIĄG DALSZY
ZAPOZNANIE UCZNIÓW Z ZASADAMI DZIAŁANIA PRAW POPYTU I PODAŻY NA RYNKU PRACY – MINIWYKŁAD TEMATYCZNY „POPYT I PODAŻ GŁÓWNE MECHANIZMY DZIAŁANIA RYNKU PRACY”

15 SCHEMAT ZAJĘĆ I CIĄG DALSZY
WPROWADZENIE W PODSTAWOWE WARTOŚCI RZĄDZĄCE RYNKIEM PRACY – MINIWYKŁAD TEMATYCZNY „WARTOŚCI ŚWIATA PRACY DAWNIEJ A OBECNIE”

16 SCHEMAT ZAJĘĆ I CIĄG DALSZY
ĆWICZENIE DLA UCZNIOW OKREŚLAJĄCE PREFERENCJE W UZNAWANYCH WARTOŚCIACH KIERUJĄCYCH POSZUKIWANIEM PRACY – DO WYBORU „LISTA WARTOŚCI” LUB ANKIETA „CO CIĘ ZACHĘCA DO PODJĘCIA PRACY” PODSUMOWANIE ZAJĘĆ – ROZMOWA Z UCZNIAMI

17 ZAJECIA II TEMAT: WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE I OSOBOWOŚCIOWE UŁATWIAJĄCE ZNALEZIENIE PRACY CZAS TRWANIA ZAJĘĆ X 45 MINUT

18 SCHEMAT ZAJĘĆ II PRAWIDŁOWA SAMOOCENA I ODPORNOŚĆ NA STRES - CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE POZYTYWNY WIZERUNEK PRACOWNIKA MINIWYKŁAD TEMATYCZNY „POZNAJ SIEBIE”

19 CIĄG DALSZY SCHEMATU ZAJĘĆ DRUGICH
ĆWICZENIE INDYWIDUALNE DLA UCZNIÓW W POSTACI ANKIET SAMOOCENIAJĄCYCH „JAKI JESTEŚ „NIEBRZYDOWSKIEGO” STRES” J.RENAUD

20 CIĄG DALSZY SCHEMATU ZAJĘĆ II
ŚWIADOMOŚĆ SWOICH PREDYSPOZYCJI ZAWODOWYCH I STAŁEGO ROZWOJU ZAWODOWEGO JAKO NIEZBĘDNY WARUNEK ODNIESIENIA SUKCESU NA RYNKU PRACY – MINIWYKŁAD TEMATYCZNY”STAŁY ROZWÓJ ZAWODOWY WARUNKIEM SUKCESU”

21 SCHEMAT ZAJĘĆ II CIĄG DALSZY
ĆWICZENIE SAMOOCENIAJĄCE DLA UCZNIÓW – ANKIETA DR. J. HOLLANDA „CECHY OSOBOWOŚCI A PREDYSPOZYCJE ZAWODOWE” LUB „ZAWODY A UMIEJĘTNOŚCI” PODSUMOWANIE ZAJĘĆ – ROZMOWA Z UCZNIAMI

22 ZAJĘCIA III TEMAT: SPOSOBY POSZUKIWANIA PRACY CZAS TRWANIA ZAJĘĆ 1 X 45 MINUT

23 SCHEMAT ZAJĘĆ III ZAPOZNANIE UCZNIÓW Z WYBRANYMI METODAMI UMOŻLIWIAJĄCYMI ZNALEZIENIE PRACY – MINIWYKŁAD TEMATYCZNY „SPOSOBY POSZUKIWANIA PRACY”

24 SCHEMAT ZAJĘĆ III CIĄG DALSZY
ŹRÓDŁA POSZUKIWANIA PRACY „MAPA POSZUKIWANIA PRACY”

25 SCHEMAT ZAJĘĆ III CIĄG DALSZY
Ćwiczenie dla uczniów w małych grupach – układanie map poszukiwania pracy według schematu Podsumowanie zajęć – rozmowa z uczniami

26 ZAJĘCIA IV TEMAT ZAJĘĆ: ROZMOWA TELEFONICZNA I OFERTA PRACY PIERWSZĄ SZANSĄ NA UZYSKANIE ZATRUDNIENIA CZAS TRWANIA ZAJĘĆ X 45 MINUT

27 SCHEMAT ZAJĘĆ IV ZAPOZNANIE UCZNIÓW Z ZASADAMI I WYMAGANIAMI PRAWIDŁOWO PRZEPROWADZONEJ ROZMOWY TELEFONICZNEJ W SPRAWIE ZATRUDNIENIA – MINIWYKŁAD TEMATYCZNY „ZASADY PRZEPROWADZANIA ROZMÓW TELEFONICZNYCH Z PRZYSZŁYM PRACODAWCĄ

28 SCHEMAT ZAJĘĆ IV CIĄG DALSZY
ĆWICZENIE INDYWIDUALNE DLA UCZNIÓW Z WYKORZYSTANIEM SCHEMATU ROZMOWY TELEFONICZNEJ „MOJA ROZMOWA TELEFONICZNA W SPRAWIE ZATRUDNIENIA”

29 CIĄG DALSZY SCHEMATU ZAJĘĆ IV
RODZAJE OFERT PRACY I ZASADY ICH PISANIA – MINIWYKŁAD TEMATYCZNY „ZASADY PISANIA DOBRYCH OFERT PRACY

30 SCHEMAT ZAJĘĆ IV CIĄG DALSZY
ĆWICZENIE INDYWIDUALNE DLA UCZNIÓW Z WYKORZYSTANIEM SCHEMATU OFERTY PRACY „MOJA OFERTA PRACY” PODSUMOWANIE ZAJĘĆ – ROZMOWA Z UCZNIAMI

31 ZAJĘCIA V TEMAT ZAJĘĆ: ŻYCIORYS PREZENTACJĄ NASZYCH KWALIFIKACJI I OSIĄGNIĘĆ CZAS TRWANIA ZAJĘĆ X 45 MINUT

32 SCHEMAT ZAJĘĆ V ZAPOZNANIE UCZNIÓW Z RODZAJAMI ŻYCIORYSÓW I OGÓLNYMI ZASADAMI ICH PISANIA - MINIWYKŁADY TEMATYCZNE „ RODZAJE ŻYCIORYSÓW „ I „ ZASADY PISANIA ŻYCIORYSÓW”

33 SCHEMAT ZAJĘĆ V CIĄG DALSZY
ĆWICZENIE INDYWIDUALNE DLA UCZNIÓW – UŁOŻENIE INDYWIDUALNEGO ŻYCIORYSU WEDŁUG SCHEMATU

34 ZAJĘCIA VI TEMAT ZAJĘĆ : ROZMOWA KWALIFIKACYJNA – WAŻNY KONTAKT Z PRACODAWCĄ CZAS TRWANIA ZAJĘĆ 1 X 45 MINUT

35 SCHEMAT ZAJĘĆ VI PRZYGOTOWANIE SIĘ DO ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ – MINIWYKŁAD TEMATYCZNY

36 CIĄ DALSZY CHEMATU ZAJĘĆ VI
ZASADY ZACHOWANIA SIĘ W TRAKCIE ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ- MINIWYKŁAD TEMATYCZNY

37 CIĄG DALSZY SCHEMATU ZAJĘĆ VI
ĆWICZENIA GRUPOWE – SCENKI W WYKONANIU UCZNIÓW DOTYCZĄCE PRZEPROWADZANIA ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH Z WYKORZYSTANIEM WCZEŚNIEJ UTWORZONYCH ŻYCIORYSÓW I SCHEMATU PYTAŃ NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANYCH PRZEZ PRACODAWCĘ W TRAKCIE ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ

38 ZAJĘCIA VII TEMAT ZAJĘĆ: SPOTKANIE Z MŁODZIEŻĄ PODSUMOWUJĄCE PRZEPROWADZONE ZAJĘCIA CZAS TRWANIA ZAJĘĆ 1 X 45 MINUT

39 SCHEMAT ZAJĘĆ VII PODSUMOWANIE ZAJĘĆ ODPOWIEDZI NA PYTANIA UCZNIÓW
PRZEPROWADZENIE ANKIETY OCENIAJĄCEJ ZAJĘCIA„MY I ŚWIAT PRACY”


Pobierz ppt "CYKLU ZAJĘĆ DLA MŁODZIEŻY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google