Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KLASY INNOWACYJNE alternatywa dla … ”Nauka to pokarm dla rozumu”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KLASY INNOWACYJNE alternatywa dla … ”Nauka to pokarm dla rozumu”"— Zapis prezentacji:

1 KLASY INNOWACYJNE alternatywa dla … ”Nauka to pokarm dla rozumu”
Lew Tołstoj KLASY INNOWACYJNE alternatywa dla …

2 Klasy innowacyjne to… propozycja dla ambitnych i lubiących nowe wyzwania uczniów klas trzecich gimnazjum, nauka kierowana do zdolnych uczniów, którzy zechcą przystąpić do innowacji pedagogicznej, intensywna nauka języka angielskiego, przygotowanie do egzaminów gimnazjalnych oraz zajęcia dodatkowe z wybranych przedmiotów według indywidualnych zainteresowań.

3 Główne założenia stworzenie poszerzonej oferty edukacyjnej dla zdolnych uczniów, przyszłych klas III gimnazjów w celu rozwijania aktywności, indywidualnych potrzeb i zainteresowań młodzieży, wyjście naprzeciw założeniom uchwalonego przez Radę Miasta Leszna z dnia 29 października 2009 roku „Miejskiego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży” (Uchwała Nr XXXVI/420/2009) kontynuacja współpracy edukacyjnej pomiędzy II Liceum Ogólnokształcącym w Lesznie i Gimnazjum nr 4 w Lesznie w celu wypracowania efektywnych propozycji edukacyjnych w dalszym etapie kształcenia młodzieży, rozbudzenie zainteresowania nauką przedmiotów matematyczno – przyrodniczych, wdrażanie systemu nauczania dwujęzycznego oraz wspieranie nauki języka angielskiego, wprowadzania do nauczania przedmiotów matematyczno – przyrodniczych i językowych, nowoczesnych technologii informatycznych oraz innych innowacyjnych rozwiązań.

4 Cele wyposażenie uczniów w większy zakres wiedzy,
szybki rozwój uczniów zdolnych, wyposażenie uczniów w większy zakres wiedzy, umożliwienie im uzyskania wiedzy o wyższym poziomie trudności, zgodnie z poziomem ich rozwoju intelektualnego i uzdolnieniami, kształtowanie u uczniów zdolnych myślenia twórczego i rozwijanie oryginalności, nabycie umiejętności biegłego posługiwania się językiem obcym z równoczesnym poznaniem historii, kultury i zwyczajów danego obszaru językowego, wspieranie rozwoju uczniów w kształtowaniu postawy ciekawości i tolerancji wobec innych kultur

5 Forma realizacji Przedmioty kierunkowe będą realizowane w ramach programów autorskich z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych i multimedialnych. Każdy uczeń uczestniczący w projekcie zrealizuje obowiązującą liczbę godzin wymaganą 3 letnim planem nauczania. Uczniowie do klasy III innowacji pedagogicznej będą przyjmowani do naszej szkoły na wniosek rodziców. Należy go złożyć w sekretariacie szkoły po 15 czerwca. Zostają uczniami naszej placówki i kończą ją.

6 Zakładane osiągnięcia ucznia
zna język angielski na poziomie zaawansowanym, co umożliwia rozumienie wypowiedzi i swobodne komunikowanie się w mowie i piśmie-10godz. zna historię, kulturę i obyczaje krajów angielskojęzycznych, ma większe szanse na dostanie się do wybranego liceum, ma większe szanse na uczestnictwo w programie klas IB Matury Międzynarodowej, posiada kompetencje interkulturalne, niezbędne we współczesnym wieloetnicznym i wielokulturowym społeczeństwie Serdecznie dziękuję!


Pobierz ppt "KLASY INNOWACYJNE alternatywa dla … ”Nauka to pokarm dla rozumu”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google