Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stan wdrażania komponentu regionalnego PO KL wg stanu na dzień 31 lipca 2008 r. DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY 50-541 Wrocław, ul. Armii Krajowej 54.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stan wdrażania komponentu regionalnego PO KL wg stanu na dzień 31 lipca 2008 r. DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY 50-541 Wrocław, ul. Armii Krajowej 54."— Zapis prezentacji:

1 Stan wdrażania komponentu regionalnego PO KL wg stanu na dzień 31 lipca 2008 r. DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY 50-541 Wrocław, ul. Armii Krajowej 54 tel. 071 782 92 00 fax 071 782 92 12 e-mail: promocja@dwup.pl

2 Stan wdrażania komponentu regionalnego PO KL wg stanu na dzień 31 lipca 2008 r. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY 50-541 Wrocław, ul. Armii Krajowej 54 tel. 071 782 92 00 fax 071 782 92 12 e-mail: promocja@dwup.pl

3 Poddziałanie 6.1.1 Nr konkursu: I/6.1.1/07 Liczba wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs Liczba wniosków ocenionych pozytywnie Liczba protestówLiczba wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy Ocena formalna Ocena merytoryczna Złożonych do IW (IP2) 33Złożonych do IZ, w tym: 0 16611351 Rozpatrzonych pozytywnie, w tym: 23 – rozpatrzonych na korzyść beneficjenta 0 – rozstrzygniętych pozytywnie 8 – podtrzymanych decyzji w sprawie oceny wniosków 0 – rozstrzygniętych negatywnie 15 Rozpatrzonych negatywnie 10 Alokacja 7 480 000,00 zł Wnioskowana kwota dofinansowania 106 443 089,87 zł Rekomendowana (przez KOP) kwota dofinansowania 6 275 180,52 zł Data ogłoszenia konkursu: 22.10.2007 r. Data zamknięcia konkursu: 30.11.2007 r. Poddziałanie 6.1.1 Nr konkursu: I/6.1.1/07 NABÓR I OCENA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU

4 Poddziałanie 6.1.1 Nr konkursu: I/6.1.1/07 1.Liczba podpisanych umów o dofinansowanie10 2.Przyznana kwota dofinansowania wynikająca z umowy o dofinansowanie 6 275 180, 52 zł Data ogłoszenia konkursu: 22.10.2007 r. Data zamknięcia konkursu: 30.11.2007 r. UMOWY O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU WNIOSKI BENEFICJENTÓW O PŁATNOŚĆ 1.Liczba złożonych wniosków beneficjenta o płatność 4 1.1.na kwotę:433 814,56 zł 2.Liczba zatwierdzonych wniosków beneficjenta o płatność 0 2.1.Kwota wynikająca z zatwierdzonych wniosków o płatność 0

5 Poddziałanie 6.1.1 Nr konkursu: I/6.1.1/08 Liczba wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs Liczba wniosków ocenionych pozytywnie Liczba protestówLiczba wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy Ocena formalna Ocena merytoryczna Złożonych do IW (IP2) 7Złożonych do IZ, w tym: 0 2111330 Rozpatrzonych pozytywnie, w tym: 5 – rozpatrzonych na korzyść beneficjenta 0 – rozstrzygniętych pozytywnie 1 – podtrzymanych decyzji w sprawie oceny wniosków 0 – rozstrzygniętych negatywnie 4 Rozpatrzonych negatywnie 2 Alokacja 16 352 200,00 zł Wnioskowana kwota dofinansowania 201 442 631,40 zł Rekomendowana (przez KOP) kwota dofinansowania Na dzień 31.07.2008 r. nie została zatwierdzona lista rankingowa wniosków rekomendowanych do dofinansowania Data ogłoszenia konkursu: 02.06.2008 r. Data zamknięcia konkursu: 31.12.2008 r.- zawieszony z dniem 30.08.2008 r. Poddziałanie 6.1.1 Nr konkursu: I/6.1.1/08 NABÓR I OCENA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU

6 Poddziałanie 6.1.2 Nr konkursu: I/6.1.2/08 Liczba wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs Liczba wniosków ocenionych pozytywnie Liczba protestówLiczba wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy Ocena formalna Ocena merytoryczna Złożonych do IW (IP2) 0Złożonych do IZ, w tym: 0 14115 Rozpatrzonych pozytywnie, w tym: 0 – rozpatrzonych na korzyść beneficjenta 0 – rozstrzygniętych pozytywnie 0 – podtrzymanych decyzji w sprawie oceny wniosków 0 – rozstrzygniętych negatywnie 0 Rozpatrzonych negatywnie 0 Alokacja 5 958 100,00 zł Wnioskowana kwota dofinansowania 8 440 593,58 zł Rekomendowana (przez KOP) kwota dofinansowania 2 498 386,34 zł Data ogłoszenia konkursu: 28.03.2008 r. Data zamknięcia konkursu: 31.12.2008 r. Poddziałanie 6.1.2 Nr konkursu: I/6.1.2/08 NABÓR I OCENA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU

7 Działanie 6.2 Nr konkursu: I/6.2/08 Liczba wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs Liczba wniosków ocenionych pozytywnie Liczba protestówLiczba wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy Ocena formalna Ocena merytoryczna Złożonych do IW (IP2) 5Złożonych do IZ, w tym: 0 120640 Rozpatrzonych pozytywnie, w tym: 5 – rozpatrzonych na korzyść beneficjenta 0 – rozstrzygniętych pozytywnie 0 – podtrzymanych decyzji w sprawie oceny wniosków 0 – rozstrzygniętych negatywnie 5 Rozpatrzonych negatywnie 0 Alokacja 29 063 700,00 zł Wnioskowana kwota dofinansowania 231 493 844,87 zł Rekomendowana (przez KOP) kwota dofinansowania Na dzień 31.07.2008 r. nie została zatwierdzona lista rankingowa wniosków rekomendowanych do dofinansowania Data ogłoszenia konkursu: 02.06.2008 r. Data zamknięcia konkursu: 31.12.2008 r.- zawieszony z dniem 30.08.2008 r. Działanie 6.2 Nr konkursu: I/6.2/08 NABÓR I OCENA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU

8 Działanie 6.3 Nr konkursu: I/6.3/08 Liczba wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs Liczba wniosków ocenionych pozytywnie Liczba protestówLiczba wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy Ocena formalna Ocena merytoryczna Złożonych do IW (IP2) 0Złożonych do IZ, w tym: 0 30180 Rozpatrzonych pozytywnie, w tym: 0 – rozpatrzonych na korzyść beneficjenta 0 – rozstrzygniętych pozytywnie 0 – podtrzymanych decyzji w sprawie oceny wniosków 0 – rozstrzygniętych negatywnie 0 Rozpatrzonych negatywnie 0 Alokacja 2 175 200,00 zł Wnioskowana kwota dofinansowania 1 499 378,00 zł Rekomendowana (przez KOP) kwota dofinansowania 0 Data ogłoszenia konkursu: 28.03.2008 r. Data zamknięcia konkursu: 04.04.2008 r. Działanie 6.3 Nr konkursu: I/6.3/08 NABÓR I OCENA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU

9 Działanie 6.3 Nr konkursu: II/6.3/08 Liczba wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs Liczba wniosków ocenionych pozytywnie Liczba protestówLiczba wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy Ocena formalna Ocena merytoryczna Złożonych do IW (IP2) 5Złożonych do IZ, w tym: 0 793618 Rozpatrzonych pozytywnie, w tym: 5 – rozpatrzonych na korzyść beneficjenta 0 – rozstrzygniętych pozytywnie 0 – podtrzymanych decyzji w sprawie oceny wniosków 0 – rozstrzygniętych negatywnie 5 Rozpatrzonych negatywnie 0 Alokacja 2 066 440,00 zł Wnioskowana kwota dofinansowania 3 510 039,28 zł Rekomendowana (przez KOP) kwota dofinansowania 881 295,68 zł Data ogłoszenia konkursu: 07.04.2008 r. Data zamknięcia konkursu: 31.12.2008 r. Działanie 6.3 Nr konkursu: II/6.3/08 NABÓR I OCENA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU

10 Działanie 6.3 Nr konkursu: II/6.3/08 1.Liczba podpisanych umów o dofinansowanie8 2.Przyznana kwota dofinansowania wynikająca z umowy o dofinansowanie 395 295,68 zł Data ogłoszenia konkursu: 07.04.2008 r. Data zamknięcia konkursu: 31.12.2008 r. UMOWY O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU WNIOSKI BENEFICJENTÓW O PŁATNOŚĆ 1.Liczba złożonych wniosków beneficjenta o płatność 0 1.1.na kwotę:0 2.Liczba zatwierdzonych wniosków beneficjenta o płatność 0 2.1.Kwota wynikająca z zatwierdzonych wniosków o płatność 0


Pobierz ppt "Stan wdrażania komponentu regionalnego PO KL wg stanu na dzień 31 lipca 2008 r. DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY 50-541 Wrocław, ul. Armii Krajowej 54."

Podobne prezentacje


Reklamy Google