Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

[ Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Seminarium Obowiązki beneficjenta ZPORR związane z trwałością projektu Stanisław Pajor Dyrektor.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "[ Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Seminarium Obowiązki beneficjenta ZPORR związane z trwałością projektu Stanisław Pajor Dyrektor."— Zapis prezentacji:

1 [ Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Seminarium Obowiązki beneficjenta ZPORR związane z trwałością projektu Stanisław Pajor Dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Małopolski Urząd Wojewódzki Kraków, 17 listopada 2008 r.

2 [ Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] 10.00 – 10.10 Otwarcie seminarium Stanisław Pajor, Dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW 10.10 – 10.50 Zadania beneficjentów związane z trwałością projektów realizowanych ze środków ZPORR Marta Leśniak, Dyrektor Departamentu Koordynacji i Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego 10.50 – 11.30 Ewaluacja jako jeden z czynników monitorujących efektywność projektów realizowanych w ramach ZPORR Dr Barbara Worek, Zakład Socjologii Gospodarki, Edukacji i Metod Badań Społecznych Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ 11.30 – 12.10 Wywiązywanie się z warunków finansowania projektów realizowanych ze ZPORR Piotr Zahradniczek, Naczelnik Urzęd u Kontroli Skarbowej w Krakowie 12.10 – 12.30 Zadania Wojewody związane z trwałością projektów realizowanych ze środków ZPORR w Małopolsce i wynikające z nich obowiązki beneficjentów Stanisław Pajor, Dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW 12.30 – 13.00 Dyskusja / Zakończenie seminarium 13. 0 0 – 14.00 Poczęstunek 13.30 – 14.30 Spotkanie robocze dotyczące nadkontraktacji ZPORR

3 [ Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Obowiązki beneficjenta ZPORR związane z trwałością projektu związane są z Rozporządzenia Rady nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999r. ustanawiającym przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych w sprawie funduszy strukturalnych Art.30 mówi, że: operacja zachowuje wkład z funduszy tylko wtedy, jeśli w czasie 5 lat od momentu podpisania umowy dofinansowania projektu ze środków unijnych nie wystąpi w nim znacząca modyfikacja.

4 [ Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Do 15 listopada 2008 roku Wojewoda podpisał w ramach priorytetu I i III (z wyłączeniem działania 3.4) 207 umów Całkowita wartość projektów, realizowanych w ramach Priorytetu I i III (z wyłączeniem działania 3.4) ZPORR wynosi: 1 239 613 583,78 zł, w tym 698 041 691,82 zł – stanowi kwotę dofinansowania z EFRR Poniesione wydatki na projekty w ramach Priorytetu I i III (z wyłączeniem działania 3.4) ZPORR wynoszą 1 213 391 057,17 zł, w tym kwalifikowalne 1 052 278 379,77 zł

5 [ Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Całkowita wartość projektów w ramach Priorytetu I (bez działania 1.6) wynosi 693 444 072,38 zł W ramach priorytetu I zostały zawarte 64 umowy W ramach Priorytetu I (bez działania 1.6) kwota dofinansowania z EFRR wynosi 429 207 966,41 zł 103,17 % DOFINANSOWANIEALOKACJA W ramach Priorytetu I (bez działania 1.6) kwota alokacji wynosi 416 017 853,93 zł (110 % alokacji - 457 619 639,32 zł) ALOKACJA 110 %

6 [ Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Całkowita wartość projektów w ramach Priorytetu III (bez działania 3.4) wynosi 291 392 822,86 zł W ramach priorytetu III zostały zawarte 143 umowy W ramach Priorytetu III (bez działania 3.4) kwota dofinansowania z EFRR wynosi 165 751 397,08 zł 102,93 % DOFINANSOWANIEALOKACJA W ramach Priorytetu III (bez działania 3.4) kwota alokacji wynosi 161 039 688,84 zł (110 % alokacji - 177 143 657,72 zł) ALOKACJA 110 %

7 [ Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Płatności z kont programowych od początku realizacji programu (dane na dzień 31.10.2008) Priorytet I: przekazano 400,26 mln zł (bez działania 1.6), co stanowi 96,21 % całkowitej alokacji Priorytet II: przekazano 89,97 mln zł, co stanowi 87,89 % całkowitej alokacji Priorytet III: przekazano 175,33 mln zł, co stanowi 100,96 % całkowitej alokacji

8 [ Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Płatności z kont programowych na rzecz beneficjentów w poszczególnych priorytetach Środki wypłacone w priorytecie I (z wyłączeniem działania 1.6) 15 753 852,26 zł WOLNE ŚRODKI 3,79 %

9 [ Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Płatności z kont programowych na rzecz beneficjentów w poszczególnych priorytetach Środki wypłacone w priorytecie II 12 401 845,22 zł WOLNE ŚRODKI 12,11 %

10 [ Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Płatności z kont programowych na rzecz beneficjentów w poszczególnych priorytetach Środki wypłacone w priorytecie III 175 332 624,36 zł = 100,96 % + 1 664 570,60 zł

11 [ Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Stosunek wypłaconych środków do wielkości dofinansowania w ramach podpisanych umów – Priorytet I i III (z wyłączeniem działania 3.4) – stan na 12.08.2008 Dofinansowanie zgodne z podpisanymi umowami Wypłacone środki 666 459 861,33 zł 698 041 691,82 zł


Pobierz ppt "[ Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Seminarium Obowiązki beneficjenta ZPORR związane z trwałością projektu Stanisław Pajor Dyrektor."

Podobne prezentacje


Reklamy Google